Тема: Ваканционни селища и хотели

Критерии:

Основните критерии за оценка на проектните предложения са:

  • задължителни: спазване на условията на конкурса; предназначението на обекта; иновативност на проектното решение; качество на детайлите; начин на представяне; иновативност; устойчивост; функкционалност; естетика;
  • препоръчителни: прилагане на иновативни технологии и решения; възобновяеми енергийни източници; енергийна ефективност; зелена архитектура; иновативни системи за управление на сгради и др.; цветово решение; нетрадиционен подход; креативност; оригиналност; прилагане на интериорни решения и визуализации;


Регламент:

  • Конкурсът е явен и официалният му език е български.
  • В конкурса могат да участват архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и работещи в България или в чужбина.
  • Не е задължително обектът да е реализация или да е в строеж.
  • Всеки участник или екип-участници може да изпрати до три проекта.
  • Обектът или проектната разработка не е задължително да са на територията на България.
  • Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса.

  • Обектът трябва да е проектиран не по-рано от 2006-та година.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ