Вилно селище - Боровец

„Цикалов и архитекти” ЕООД
Вилно селище - Боровец 

Вилно селище - Боровец 

Вилното селище е в планината, на 6 км. от к.к Боровец. Съдържа хотел, обслужваща сграда и 2 типа еднофамилни къщи. В заданието за проектиране изрично е указано, да не се търсят максимални параметри на застрояване (възможни 35 000 м² РЗП, предвидени 9230 м²) с цел постигане на по – висок комфорт на обитаване на средата, уединение и спокойствие на посетителите. Архитектурата е с изразен планински стил, а преобладаващите материали са камък и дърво. Целта на проектантите е хармоничното вписване на комплекса в уникалната природна среда.

Голяма част от имота (приблизително 50%), няма да се застроява. Там се предвиждат зона за разходка, пикник, езда. Теренът е подходящ за начална точка на туристически маршрути. Селището е зонирано основно на 2 части. Обществена: Ситуирана по – близо до главния подход. Тя включва хотел и обслужваща сграда – ресторант, магазин, фитнес.
Втората зона е с еднофамилни къщи със собствени дворове . Естествено преминаващия поток между тях ще се оформи по подходящ начин с малки вирове, мостчета и беседки.

Проекта цели умелото вписване на подходящ архитектурен образ в неповторима природна среда и постигане на запомняща и характерна картина.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ