Ваканционен комплекс „Гардения”

„Цикалов и архитекти” ЕООД
Ваканционен комплекс „Гардения”

I. Анализ на средата и обемно- пространствено решение.

Теренът, обект на настоящата разработка се намира на около 55 км южно от Бургас, на главния път за град Царево. Особено благоприятно за разположението му се явява добрата и бърза транспортна осигуреност- автомагистрала София - Бургас и летище Бургас.

Територията като цяло се слави с благоприятната си природа, климат и популярност.

Входът на комплекса е в най-високата част на терена, на около 25м надморска височина с директна гледка към морето и планината на запад.

Плажът граничещ с имота е много приятен, но с особено ограничена площ.

Препоръките ни са следните:

-Да се потърси застрояване с нисък коефициент на интензивност, по-малък от 50% от допустимия

-Да се търси максимална панорама към морето. Да не се пренебрегва западната панорама

-Да се организират допълнителни подходи към съседните плажове и да се предвидят достатъчно басейни, предвид малката пясъчна ивица в непосредствена близост до имота

-Да се запази съществуващата растителност и да се осигури максимално озеленяване

Профилът на терена спрямо морето е с приблизително постоянен наклон с денивелация от около 20м. Предвиденото застояване е терасовидно с две - три етажни групи на първа и втора линия и четири - пет етажни групи на трета линия. Така подбраните модули с тяхната дълбочина на застрояване обслужват денивелацията на съществуващия терен - около 3 метра за всеки модул. Проектното решение е модулът да е вертикално разминат с един етаж, колкото е и денивелацията на естествения терен. Този принцип дава възможност за оформяне на два етажа от към страната на ниския терен и три етажа от към високата му част. Тъй като имаме вертикално разминаване трите етажа израстват с един етаж нагоре, което отново оформя два етажа с панорамна гледка към морето. Глухата – западна част състояща се само от един етаж и е на ниво по-висок терен ползваме за паркиране или обществено обслужване. 

Следващите втори и трети ред от застрояването са ситуирани на необходимото разстояние, което да осигури денивелация от 6 метра от първия ред на застрояване. Това позволява вторият и третият ред от застрояването да бъдат с почти пълна панорамна гледка към морето, а „затапени” без панорама да са само партерните им етажи. Решение на това е лекото разминаване диагонално в планировъчното решение, което води до осигуряване, макар и на ограничена панорама на тези партерни етажи.

Подобно зониране би довело до максимално висок процент на панорамна гледка към морето.

Последният трети ред от застрояването е с двустранна ориентация на жилищата, което позволява осигуряване на западните групи по-добра панорама и към планината.II.Функционално зониране.Функционалното зониране е лесно и ясно. Жилищните, обществените, атракционните и обслужващите функции са ясно формирани, без да има сложни многофункционални връзки, което ще доведе до спокойна и уютна среда. Приемната зона и главният вход са оформени с подходящ паркинг за автобуси, приемна сграда и ресторант с площ 1250м² и панорамна гледка към плажът. Акцент в приемната зона е малко площадно пространство- амфитеатър – лятно кино ситуирани по естествения наклон на терена. Източно от амфитеатъра са разположени дву - три етажните групи с по 5500 м² разгъната застроена площ. В тези групи има три пробива в партерните нива за осигуряване на удобен пешеходен достъп до плажа и източния басейн.

Южно от приемната зона са разположени две групи по четири - пет етажа с обща разгърната площ 22400 м². Към тези групи е предвиден външен басейн с бар.

В южната част на имота са ситуирани основната сграда на обществено

обслужване и спортно- рекреативният блок с приблизителна площ 6000 м². Предвидени са външни спортни игрища.

В най-южната част на комплекса е разположен стопанският блок, съдържащ складове и помещения за персонал. Неговата разгърната площ е 1200 м² и е с добър автомобилен подход от второстепенния вход на комплекса.

Предвидените основни автомобилни алеи в комплекса са с усилена настилка, широка 5м и осигуряват необходимият противопожарен достъп.

Северно от амфитеатъра са предвидени следните застроявания:

-1-ва линия – еднофамилни редови къщи с разгъната площ = 1530 м² общо.

-2-ра линия – дву – три етажна група с разгъната площ = 3500 м²

-3-та линия – четири етажна група с двустранна панорама с разгъната площ = 15 750 м².

В най – северната част на имота, на най – усамотеното и спокойно място са предвидени 6 бр. еднофамилни къщи всяка с площ по 260 м² и самостоятелни басейни.

Към еднофамилните къщи е предвиден тенис корт в зоната на съществуващия на предна линия хотел, който ограничава панорамата към морето.

Жилищата в многофамилните сгради отговарят като изисквания за 4 звезди.


В партерните нива на многофамилните сгради от западните им страни са разположени паркоместа или обекти за обществено обслужване. 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ