АПАРТАМЕНТИ, ХОТЕЛ И БАЛНЕОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС В УПИ XXIII-2588, КВ. 201, ГР. ВЕЛИНГРАД

СД “ФОРМА 1-ЙОРДАНОВ И СИЕ”, АРХ. РУМЕН ЙОТОВ, АРХ. ОРЛИН ЙОРДАНОВ
АПАРТАМЕНТИ, ХОТЕЛ И БАЛНЕОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС В УПИ XXIII-2588, КВ. 201, ГР. ВЕЛИНГРАД

Проектът е изработен съгласно Виза за проучване и проектиране, издадена на 25.11.2005 г. и актуализирана на 11.08.2006 г. от Главния архитект на Велинград и в съответствие със заданието на Възложителя.
Проектираната сграда е разположена на две улици и, съгласно визата, граничи с уличната регулация към бул. “Съединение” и на 5м. от уличната регулация към ул. “Алеко Константинов” и към страничните регулационни линии – съгласно изискуемите от ЗУТ отстояния. Поради денивелацията на двете улици са проектирани два приземни етажа (партер изток и партер запад).
Състои се от партер на изток към ул. “Алеко Константинов”, партер на запад към бул. “Съединение”, три етажа на основното застрояване (Н = 12.50м.) и четвърти терасовиден етаж.
Комуникациите на сградата - стълбище, асансьор и етажен коридор, са решени централно, като стълбището се осветява и проветрява от север.
В партера на изток са проектирани гараж за 10 автомобила във връзка с комуникациите на сградата, вход и фоайе на жилищната част, вход и зареждане на кухнята на ресторанта, басейн, балнеологичен център със съответните обслужващи и технически помещения. За балнеологичния център и басейна са предвидени входове за външни посетители от север на коти +0.00 и -2.85, като за басейна е осигурена външна площадка за шезлонги от изток.
В партера на запад са разположени 4 броя магазини към бул. “Съединение” (магазин №3 има достъп от главното фоайе и може да се преоборудва на конферентна зала за 35-40 места), ресторант с кухня със складови и обслужващи помещения, част от балнеоложкия център и вход и главно фоайе на обществените части.
Конструктивната височина на партера е 3.45 м., а на жилищните етажи – 2.85 м. Осигурена е достъпна среда до всички подобекти на сградата.
На 1 етаж са проектирани 14 броя хотелски стаи (студиа) със санитарни възли и обслужващ офис, отговарящи на изискванията на категория 3 звезди. Хотелският етаж е с отделен вход и стълба откъм главното входно фоайе към бул. „Съединение“.
Подобектите с обществена функция (хотелско фоайе, ресторант, фитнес, лекарски кабинет, съблекални, басейн, балнеология, хотелски етаж, магазини и паркинг са функционално обособени спрямо жилищната част, което позволява независимото им функциониране. Проектирани са отделни входове от запад (+0.00) и изток (-2.85), като комуникациите между различните нива на обществените части и тези на жилищната са разделени (стълба върху стълба) – стълбите, свързващи главното фоайе (+0.00) с басейна и балнеологията (-2.85) и хотелския етаж (+3.45), са съответно под централното стълбище на жилищните етажи и над стълбата, свързваща входното фоайе на жилищната част от изток (-2.85) с кота +0.00.
На 2, 3 и 4 етажи са проектирани съответно 9, 7 и 5 броя едностайни, двустайни и тристайни жилища с редуцирани площи (ваканционен тип). Посредством асансьора собствениците и наемателите на жилищата имат пряк достъп до всички обществени части на съответните нива.
Конструкцията на сградата е стоманобетонова, безгредова. Покривите са единични, плоски, с изключение на източната част на терасовидния етаж, където покривът е скатен с наклон 45 градуса. Осветлението на помещенията, части от които попадат под скатния покрив е с прозорци в равнината на покрива тип “VELUX”.
Ограждащите фасадни стени се изпълняват от решетъчни тухли с дебелина 25 см. и се топлоизолират отвън заедно с челата на колони, греди и подови плочи с 6 см. пенополистирол и се измазват. На втори и трети етажи е проектирана облицовка от фасадни дървени плоскости тип “PRODEMA” на западната и частично на северната и южната фасади и на партера от запад. В части на източната и на северната и западната фасади е използвана облицовка от естествен камък.
С каменната облицовка и високите еркери на източната фасада е търсен духа на родопската архитектура.
Вътрешните разпределителни стени са от тухлена зидария с деб. 12 и 25 см. и от гипсокартон на мет. конструкция с изолационен материал от минерална вата.
Прозорците и витрините са алуминиеви с прекъснат термомост за обществените части и ПВЦ за хотелските и жилищните.
Имотът е захранен с минерална вода с температура около 80 градуса, която се ползва за басейна и балнеологията. Предвидени са термопомпи и слънчеви батерии, които осигуряват климатизацията и топлата вода за всички обществени части и хотела.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ