Еднофамилна къща - ТЕСТ

ТЕСТ

Имотът е разположен на улична регулация от изток, на юг с река.  Основният подход към имота е от изток. В имота са разположени две сгради, като е спазено изискването за отстояние между сградите минимум височината на сградите. От изток е и входът към гаража, който е разположен на партерно ниво в сграда 2. Основният подход към сграда 1 е от изток, а входът за сграда 2 е от запад, като до тях се достига по вътрешна алея. От запад е осигурен външен достъп към склад, който е разположено на ниво партер в сграда 1. От юг се излиза на веранда и барбекю зона. Кота ±0,00=950,50 за сграда 1, а партерното ниво на сграда 2 е на кота 949,50. Достъпът до вторият етаж на сграда 1 се осъществява посредством вътрешна стълба от дневната, докато достъпът до второто ниво на сграда 2 е посредством външна стълба. Предвидени са 2бр. места за паркиране в гаражът, с което се удовлетворяват нуждите и изискванията на Наредба №2 за ППКТСУТ на МРРБ.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ