АРХ.БГ ОБЩЕЖИТИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

АРХ.БГ
ОБЩЕЖИТИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДВА ЕТАЖА СЪС СТАИ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОВДИГНАТИ ВЪВ ВЪЗДУХА И ПРОПУСКАЩИ ПОД СЕБЕ СИ ЗЕЛЕНИНАТА НА СТУДЕНТСКИЯ КАМПУС. 
ТЕРАСОВИЕН ЕТАЖ, ОФОРМЕН КАТО МЯСТО ЗА СРЕЩИ, АРТИСТИЧНИ РАБОТИЛНИЦИ И МАЛЪК АМФИТЕАТЪР ЗА СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТИ.
СГРАДАТА Е ОВЕНЧАНА С ЕДИН ЗРЕЛИЩЕН СТЪКЛЕН ПАСАЖ, КОЙТО ИМА КАФЕ ПОД НЕБЕТО.
КАТЕГОРИЧНО РАЗДЕЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНАТА И ЧАСТНА ХОТЕЛСКА ЗОНА, С ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ НА ВЛИЗАНЕТО И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ТЕРАСОВИДНИЯ ЕТАЖ.
БРОИ СТАИ – 30 С КВАДРАТУРИ ОТ 25М2 ДО 55М2.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори