„Аргиров Дизайн” ЕООД с. Лещен

„Аргиров Дизайн” ЕООД
с. Лещен

ОБЕКТ: ЧЖС - КЪЩИ ЗА ГОСТИ С РЕСТОРАНТ
В ПИ 012121, местност „Гръцка нива - волък”, землището на село Лещен, община Гърмен ,Обл. Благоевград
Проектът се разработва на базата на скица с виза от Община Гърмен и задание от собственика за проектиране на ЧЖС – две къщи за гости,едната от които с ресторант.
Къща 1 и къща 2 представляват триетажни постройки ,проектирани според характерния архитектурен стил на населеното място. По фасадите и интериора са използвани предимно материали характерни за района, като камък и дърво.
Обектът представлява строеж от пета категория, буква “а”.
СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ
Парцелът намиращ се от източната страна на пътя за село Лещен, е с изразена денивилация от почти 18 метра, с уникална югозападна гледка към Пирин планина. Имайки предвид тези особености, двете сгради са разположени в Г-образна конфигурация в североизточната част на парцела, като по този начин югозападната част на имота остава свободна. Така вътрешния двор, ресторанта и всички стаи за гости получават изглед към Пирин планина. По протежение на пътя в границите на имота е предвиден паркинг с 11 паркоместа и зона за разполагане на трафопост. Тук е предвиден входа и платформата за инвалиди. По Виза, кота на корниза е 10 м.
Къща 1 е разположена на 5,89м. от уличната регулационна линия, и на минимум 3,28м от страничната северна граница. Разстоянието до дъното на парцела е 14,58м.
Къща 2 е разположена на минимум 5,00м. от дъното на парцела, на 4,00м. от страничната регулационна линия на юг и на 19,28м. от страничната регулационна линия на север.
ОБЕМНО - КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ
Въпреки че, регулационните линии са с произволен ъгъл, сградите в план са с ортогонални правоъгълни форми. Единствено обема на ресторанта е успоредно разположен на уличната регулационна линия. Предвидени са еркерни излизания по всички фасади. Всяка една от къщите и ресторанта притежават характерните за местността чардаци. Търсена е изразителност и четливост на формата на сградите. Покривите на къща 1 и къща 2 са скатни. Характерен елемент от силуета е каменната подпорната стена от страна на пътя.
ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Чрез предвидената S-образна алея се осъществява връзката между отделните подобекти. Изкачвайки се по външните стълби, достигаме площадка на кота +-0.00=932.00м, където се намира основния вход за ресторанта. Продължавайки нагоре, се достига до +3,60м ,от където имаме достъп до второто ниво на ресторанта (чардак), входа за рецепцията, входа за кухнята и стаите за гости в къща 1 .
Преодолявайки още 4,20м се озоваваме при входа на втората къща с кота +-0,00=939,80м. Тук е проектиран и външен вход за стаята за хоби, който се намира също от северозападната страна на сградата и до него се достига чрез 4 стъпала с размери 15/30 см.
И двете сгради се обслужват от вътрешни стълбища, които достигат до кота +6,60м. и +6,20м. съответно за къща 1 и къща 2.
КЪЩА 1
На кота -2,60м. е разположено котелно помещение с площ 31,68 кв.м. Достъпът до него е осигурен чрез външно стълбище обособено до паркинга.
Първи етаж на кота ±0,00 е със застроената площ от 216,55 кв.м. В западната част на етажа е разположен ресторант с квадратура 101,70 кв.м. и 58 места. В източната част са разположени стълбище, кухня, склад кухня, бюфет със склад към него, сервитьорски офис, гардеробно и санитарния възел за етажа. В северната част на ресторанта има разположена стълба, чрез която се достига до площадка на кота +3,60м., в чиято североизточна част има вход към рецепцията. Чрез нея се достига и до чардак с площ 31,90 кв.м. разположен на второ ниво. Чрез входа в южната част на етажа се достига до коридор с квадратура 35,90 кв.м., където се намира стълбище. В източната му част са разположени две тоалетни с предверие. В западната му част е обособена рецепцията. Към нея също има външен вход от към южната страна на сградата.
На третия етаж на кота +6,60м. са обособени четири стаи. Две от тях са със западно, а другите две с южно изложение. Всяка една от тях притежава баня с тоалетна и имат излаз на самостоятелни тераси или общ чардак.
КЪЩА 2
Първият етаж на кота ±0,00м. е с площ 256,66 кв.м. От входа в северната част на сградата се влиза в коридор, в чийто южен край се намира стълбището на къщата. В северната част на коридора се намира трапезария с кухненски бокс, с квадратура 36,66 кв.м. и дневна с площ 18,94 кв.м. с обща тераса. Тук е обособен килер с площ 3,50 кв.м. В южната част е обособена стая за хоби с площ 73,35 кв.м. Тя притежава две складови помещения с квадратури 6,05 кв.м. и 6,01 кв.м. В югоизточната част на сградата се помещава котелното / 18.71 кв.м./, до него се достига чрез външна стълба.
Вторият етаж на кота +3,20м. е със застроена площ 301,82 кв.м. Там са разположени два апартамента и пет стаи за гости. Апартамент 1 заема целият северен край на етажа. Той е с площ 53,98 кв.м. и притежава преходна дневна, спалня, баня с тоалетна, тераса. Вторият апартамент е с аналогични помещения, с допълнително входно предверие, което осигурява самостоятелни подходи към отделните помещения. Всяка една от петте стаи, притежава баня с тоалетна и има излаз на самостоятелни тераси или общ чардак.
В югозападната част на сградата на втори и трети етаж е предвиден чардак с площ 20,37 кв.м. с обща външна стълба.
Третия етаж на кота +6.20 кв.м. е със застроена площ 151,12 кв.м. Там се помещават стаи 6,7,8 и стаята на домакина, всички със собствени санитерни възли и тераси.
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкцията и на двете сгради е монолитна стоманобетонна гредова.
Всички покриви са скатни с наклон 30% и са с дървена конструкция, като за тях ще се използват каменни тикли. Ограждащите външни зидове са от кухи керамични тухли(четворки)-25см. и от стени изпълнени от каменна зидария.
Вътрешните зидове са с дебелина 12см. от керамични тухли и щендерни стени с дебелина 10см от гипскартон.
ДОСТЪПНА СРЕДА
Ресторанта е проектиран съгласно изискванията на наредбата за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Предвидена е платформа непосредствено до главния вход. На първо ниво на ресторанта, санитарния възел е оборудван за използване от хора с увреждания. За тях се предвиждат отделни места за паркиране.
ТОПЛОТЕХНИКА
По всички външни керамични стени е предвидено полагане на 8 см. топлоизолация, както и под еркери и тераси. Във всички каменни зидове е предвидена топлоизолация 8 см. Между отопляеми и неотопляеми помещения, също ще се положи топлоизолация от 3 см. На таваните на помещенията на последните етажи, ще се положи топлоизолация 8 см.
За тоалетните, баните и кухните, ще се осигури естествена, а на определени места и принудителна вентилация .
Отоплението ще се осигурява на твъдо гориво, като за тази цел, всяка от стаите притежава комин . На следващ етап, по ОВ проект е възможно да се изгради локална отоплителна инсталация, чрез котли разположени в котелните помещения. Във всяка къща има предвиден по един английски двор на първо ниво.
ПРОТИВОПОЖАРНИ И ЕВАКУАЦИОННИ МЕРКИ
Всички елементи изработени от дърво ще се обработят с "антиперени".
Вратата по пътя на евакуация от залата на ресторанта, която се явява помещение за масово събиране на хора, ще се изпълни с светла широчина от 120см. Втория евакуационен изход, ще се обурудва с „антипаник” брава. В стаята за хоби се предвижда събиране на не повече от 15 човека, което не налага взимането на допълнителни мерки.
Входните врати на двете къщи ще се отварят навън.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРЦЕЛ-2650.32 кв.м.
ЗП Къща 1-216.55 кв.м
ЗП Къща 2-286.66 кв.м
ЗП ОБЩО-503.21 кв.м
РЗП Къща 1-403.57 кв.м
РЗП Къща 2-862.29 кв.м
РЗП ОБЩО-1265.86 кв.м
ПЛЪТНОСТ-18.27 %
Кинт-0.48
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ-47.80 %
Категория на обекта –V “а”
съгласно чл.8ал2 от наредба N1/ Д.В. бр.72/ 2003г
Приблизителна строителна стойност-422 797.00 лв.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ