арх. Димитър Димитров

Арх. Димитър Г. Димитров e Управител на "Архитектурно бюро Димитров" ЕООД 

Член на UIA (International Union of Architects), секция България; 

Член на Камарата на архитектите в България – рег. No 01157 www.archb.com

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

1985 - 1991Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София; Архитектура, специализация Обществени сгради, архитект

1979 – 1983Техникум по фина керамика и стъкло, Нови Пазар, Дизайн и декорация на фина керамика и стъкло 

 ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ:

Езици:български, английски, руски

Проектантска специализация в обществени, банкови (вкл. специални) и офисни сгради; Ръководител на проектантски екип по всички части, Проект-мениджър; опит в отдаване под наем и продажба на офисни и жилищни площи. 

 НАСТОЯЩА ПОЗИЦИЯ:

2004 досегаУправител на Архитектурно бюро Димитров ЕООД (устройствено планиране, инвестиционно проектиране, консултации), главен проектант ( www.archb.com )

 ПРЕДИШНИ ПОЗИЦИИ:

2002 – 2003 Линднер България ООД (строително предприемачество и проект-мениджмънт за Бизнес Парк София и други обекти) – Мениджър планиране и маркетинг: работа с клиенти по отдаване под наем и продажби на офисни и жилищни площи; концепиране, идейно и работно проектиране за Бизнес Парк София. 

1999 – 2002 Линднер Имобилиен България ООД (строително предприемачество и проект-мениджмънт за Бизнес Парк София и други обекти) – Мениджър планиране и продажби: работа с клиенти по отдаване под наем и продажби на офисни и жилищни площи; концепиране, идейно и работно проектиране за Бизнес Парк София. 

1998 - 1999 BJY Europe LLC (архитектура, инженеринг, планиране, системи) - Регионален мениджър: създаване и ръководство на проектантски офис, работещ предимно за САЩ, организиране участието в търгове

1995 - 1998 Българска Народна Банка (Централна банка на България) – Архитект на БНБ: отговорности за реконструирането на сграден фонд (паметници на културата) в цялата страна

1992 - 1995  Българска Народна Банка (Централна банка на България) – Проект-мениджър: реконструиране и поддръжка на сграден фонд на БНБ

1988 - 1992  Лаборатория Учебни сгради – ВИАС, проф. Иван Драгиев (консултантска, теоретична, проучвателна и проектантска дейност към Министерство на просветата) - Проектант. 

 ПРОЕКТАНТСКИ ОПИТ:

Самостоятелна практика като главен проектант: 

2014 – Търговски и жилищен бизнес комплекс Младост, Гаранти Коза, София

2013 - Офисна сграда Икар, ул. Николай Лилиев, Лозенец, София

2013 – Паспортизация сгради ОББ Хасково, Ловеч, Русе, Пазарджик, Перник, Сливен, София

2013 – Паспортизация склад за клинкер и добавки на “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД

2013 - ГКПП Златарево – реконструкция и модернизация (УТТЮЕ ІІ)

2013 - ГКПП Връшка чука – реконструкция и модернизация (УТТЮЕ ІІ)

2013 - ГКПП Брегово – реконструкция и модернизация (УТТЮЕ ІІ)

2013 - ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж – реконструкция и модернизация (УТТЮЕ ІІ)

2012 - РЕЗИДЕНЦИЯ КРИЧИМ: Арх. заснемане и проект за реновация на основната сграда

2011 - Производствен комплекс  на ф-ма „Термоинженеринг МПЗ” ООД, гр.Божурище

2011 – Жилищна сграда Стройконсулт, София

2011 – Жилищна сграда Горна баня, София

2011 – Пасивна жилищна сграда София

2010 – ОББ Хасково

2010 – ОББ Ботевград

2010 – ОББ Враца

2010 – ОББ Ивайловград

2010 – Нискоенергийна производствена сграда за мед. електроника Сентилион, София

2010 – Шато Кристал Център, София - конкурсен проект 

2009 – Детски музей, София – концептуален проект

2009 – Логистична сграда, Девня Цимент

2009 - Спортна зала конкурсен проект за 9-14 000 посетители, София 

2009 - Жилищна сграда Евксиноград, Варна 

2008 - Офис сграда Бумеранг, София

2008 - Производствена база на Термоинженеринг, Божурище, София 

2008 - Пешеходен мост над бул. Симеон Велики, Шумен 

2008 - Идеен проект на Астра бизнес център, Шумен 

2008 - Идеен проект на Логистичен Парк Летище Крумово, Пловдив 

2008 - Идеен проект на Шоурум Карловско шосе, Пловдив 

2008 - Идеен проект на Логистичен Парк Сливница, Сливница 

2008 - Конкурсен проект за Автотрейд Офис сграда, Варна 

2008 - Редизайн на мастер план на Бизнес Парк Варна, Варна 

2008 - Офис сграда 2, Бизнес Парк Варна, Варна 

2008 - Офисно-търговска сграда A4 на Логистичен Парк Варна, Варна 

2008 - Офисно-търговска сграда A3 на Логистичен Парк Варна, Варна 

2008 - Складова сграда A6 на Логистичен Парк Варна, Варна 

2008 - Банка ДСК - клон Дървеница, София 

2008 - Банка ДСК - клон Хасково, Хасково 

2007 - Жилищна сграда на Топ Груп, София 

2007 - Жилищен комплекс Оризари, Пловдив 

2007 - Жилищен комплекс Камбаните, София

2007 - Жилищна сграда на StroyConsult, София 

2007 - Нов дизайн на Peugeot Офис сграда, гр. София 

2007 - Складова сграда А2 от Логистичен Парк Варна, Варна 

2007 - Складова сграда А1 на Логистичен Парк Варна, Варна 

2007 - Генерален план на Логистичен Парк Варна, Варна 

2007 - Офис сграда на StroyConsult, Сливен 

2007 - Офис сграда 8 на Бизнес Парк Варна, Варна 

2006 - Конкурсен проект StroyConsult Бизнес Център, София, I място 

2006 - Конкурсен проект Логистичен център Варна, Варна 

2006 - Хипермаркет Билла/Техномаркет, Ямбол 

2006 - Рамков договор с ОББ за реконструкция на над 40 клона 

2006 - Офис сграда К3 на CityCorp, София 

2006 - Предварително проучване на Алфа бизнес център, София 

2006 - Предварително проучване за централата на ОББ, София 

2005 - Идеен проект на Бизнес център Тенис Малееви, София 

2005 - Реконструкция и нов мост на Топ Груп Бизнес Център, София 

2005 - Предварително проучване на София Еърпорт Център, София 

2005 - Офис сграда 6 на Бизнес Парк Варна - седалище на ЕОН, Варна 

2005 - Офис сграда 1 на Бизнес Парк Варна, Варна

2005 - Проучвания за мастер план на Бизнес Парк Варна, Варна

2005 - Офисна сграда 1 на Бизнес Парк Варна, Варна

2004 - Офисни сгради 7&9 от Бизнес Парк София, София

2004 - Сграда на Топ Груп, София

2004 - Сграда на TNT, София

2004 - Офисна сграда на Клима Тех, София

2004 - Сграда на Фоур Уинд, София

2004 - Проучвания за мастер план на Бистрица Парк (Жилищен Парк София) и Логистичен Парк София

2004 - Жилищна сграда Яворов, София 

2003 - Интериорен проект на новия офис на Пфайзер в сградата на Датекс, София 

2003 - Магазини на Глобул в София, Пловдив, Варна и Бургас. 

2003 - Мултифункционална сграда 11 от Бизнес Парк София, София

2003 - Етажен паркинг P1 от Бизнес Парк София, София

1999-2005 - Предпроектни проучвания за над 50 сгради за Линднер АГ в България; участие в концепирането на Бизнес Парк София, както и проектиране интериори на общи части на сградите му и на вътрешно разпределение върху над 90 000 м2 на офисни, складови и търговски площи за над 100 фирми

2002 - Реконструкция Спортна зала, Дряново

2002 - Сграда на констролен пункт при главен вход на Бизнес Парк София, София

2002 - Офисна сграда 2 от Бизнес Парк София, София 

2001 - Интериорен проект на новия офис на Pharmacia&UpJohn, София 

1998 - Реконструкция главна банкова зала и офиси на ING Bank Head Office, София.

1997 - Реконструкция на обслужваща сграда на БНБ - Слатина, София, (идеен проект);

1997 - Нова сграда на Печатница за ценни книжа на БНБ, София (проект мебелно обзавеждане)

1997 - Реконструкция на централната сграда на БНБ, пл. Ал. Батенберг 1, София (цялостно изследване и идеен проект на северното крило);

1996 - Нова сграда на Булбанк – клон Хасково (първо място в конкурс, проект)

1996 - Реконструкция на сграда на БНБ – клон Пловдив (идеен проект)

1996 - Реконструкция на сграда на БНБ – ул. Московска 7 (идеен проект, проект мебелно обзавеждане)

1995 - Реконструкция на сграда на Капиталбанк, бул. Витоша, София;

1995 - Реконструкция на сграда на БНБ – клон Варна (идеен проект); 

1994 - Реконструкция на сграда на Банксервиз, клон Шумен;

1994 - Трезор на ФБК Елана, София;

1994 - Реконструкция на почивна станция на БНБ – Приморско (ниско тяло);

1993 - Реконструкция на сграда на застрахователна компания “България”, Варна (втора награда в конкурс)

1993 - Реконструкция на централен офис на Кристалбанк, София (идеен проект);

Проектантска практика и реализации в колектив:

1991 - Изследователски бизнес-център на Университета за национално и световно стопанство, София. 

1991 - Бизнес-център ЛЕКС, София;

1990 - Интериорен дизайн за сградата на Съюза на учителите; 

1989 - Първа награда в архитектурен конкурс за сграда на Инженерния Институт, Пловдив.

1989 - Колеж за електронни системи, София;

 

ПУБЛИКАЦИИ:

1997 - Представяне на новата сграда на Булбанк клон Хасково, списание Архитектура 4/1997

1993 - Участие в XVIII конгрес на Международния съюз на архитектите, Чикаго, САЩ; Архитектурно и функционално изследване на сгради на Федералния резерв в Чикаго, Питсбърг, Вашингтон, Балтимор, Ричмонд, Ийст Ръдърфорд и Ню Йорк – за вътрешно ползване в БНБ

1993 - Архитектурно и функционално изследване на сгради на централните банки на Австрия, Чехия и Унгария – за вътрешно ползване в БНБ

1991 - Основни архитектурни и функционални концепции за сгради за трудово-възпитателни училища (съавтор)

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори