Тема: Офисгради

Критерии:

Основните критерии за оценка на проектните предложения са:
- иновативност на проектното решение
- Устойчивост и вписване в околната среда
- Функционалтност на архитектурното решение
- Естетика

Условия:

• задължителни: спазване на условията на конкурса; предназначението на обекта; иновативност на проектното решение; качество на детайлите; начин на представяне- аргументирано презентиране; иновативност при архитектурните и техничeските решения
• препоръчителни: прилагане на иновативни технологии и решения; възобновяеми енергийни източници; енергийна ефективност; зелена архитектура; иновативни системи за управление на сгради и др.; цветово решение; нетрадиционен подход; креативност; оригиналност; прилагане на интериорни решения и визуализации;

Регламент:

• Конкурсът е явен и официалният му език е български.
• В конкурса могат да участват архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и работещи в България или в чужбина.
• Не е задължително обектът да е реализация или да е в строеж.
• Всеки участник или екип-участници може да изпрати до три проекта.
• Обектът или проектната разработка не е задължително да са на територията на България.
• Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса.
• Обектът трябва да е проектиран не по-рано от 2006-та година.
• Представителлите на журито не могат да участват със свои проекти или проекти на свързани фирми и лица

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ