арх. Петко Проданов

арх. Петко Проданов - Административна сграда на „ЕВРОПА ТРАНС“ ЕООД

Обект: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В м. „СТЪРЧИ КРАК“ з-ще с. ЦРЪНЧА, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК
Ивеститор: „ЕВРОПА ТРАНС“ ЕООД
Част: Архитектурна
Фаза: Технически проект


Настоящият проект е разработен въз основа на инвеститорско задание и ивестиционни намерения за проектиране на административна сграда в с. Црънча за нуждите на инвеститора "ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД

Ситуиране
Сградата е ситуирана в северната част на парцела. Достъпът до парцела е от югоизток. Входа на сградата е ориентиран на югозапад.

Функционално и композиционно решение
Проекта касае триетажна сграда. Функционално помещенията са разпределени както следва:

  • -На първи етаж, който се води полуподземен са поместени площи за архив със складова част, кухня- разливочна за обслужване на ресторант- столова, санитарни помещения и стълбището с асансьора и машинното помещение към него.
  • -На втори етаж са разположени санитарен възел за обслужване на офисната част, кабинети и работна зала с обособен кухненски кът.
  • -На третия етаж са поместени 2 бр. кабинети, 2 бр. работни зали, като към едната е обособен кухненски кът и санитарни помещения за персонала.
  • -Покрива на сградата е плосък и е предвиден за използване. Метална конструкция осигурява засенчване на покрива и едновременно с това поддръжка на светлинната информационна табела.


Конструктивно решение и материали
Носещата конструкция на сградата стоманобетонова - безгредова с носещи рамки и шайби.
Покривът е плосък с необходимите топло и хидроизолации. За намаляване на консумацията на вода се предвиждат системи за събиране на дъждовна вода, която да се използва за тоалетните казанчета и напояване, ще се монтират клапи за понижаване на налягането на водата в чешмите
Външните стени са проектирани по системата със структурна фасада. За намаляване на енергийните загуби се използва нискоемисионно стъкло (Low-E, селективно). Това стъкло отразява излъчваните от топлинните източници инфрачервени лъчи в дълговълновата част от спектъра, като по този начин възпрепятства топлинните лъчи да излизат навън и значително намалява топлинните загуби през студената част от годината. В същото време този вид стъкло не може да отрази късите вълни от видимата част на спектъра, което позволява на светлината отвън да преминава свободно през прозорците и другите остъклени части в помещението. През лятото пък Low-E стъклото отразява инфрачервените слънчеви лъчи и така възпрепятства навлизането им в сградата, а от там намалява и затоплянето и. Така през зимата спестявате пари от по-малкия разход на енергия за отопление, а през лятото – от по-слабо натоварване на системата за климатизация.
За фасадните стени ще бъдат използвани стъклена структурна фасада, алуминиеви композитни панели и каменна облицовка .


Технически показатели
Застроена площ 324,26м2.
Разгъната застроена площ 965,66м2


При проектирането на сградата са спазени всички действащи нормативни
документи, Наредба N7 /правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони/ и Наредба за “Противопожарни строително-технически норми”.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори