арх. Мария Никодимова

 арх. Мария Никодимова - Офис сграда – „ROSE TOWER“

ОФИС СГРАДА – “ROSE TOWER”, пл. „Македония”, гр. София
Офис сградата „ROSE TOWER” е проектирана в сърцето на нашата столица, на ключово място- площад „Македония”. Тя е своеобразен завършек и акцент на югозападния подход към центъра на гр. София по бул. „ Цар Борис III” и бул.” Македония”.

Решението е алтернативен вариант на изграждащата се в момента офис сграда на същото място. С иновативен подход на формообразуване, „Rose Tower” се опитва да придаде едно съвременно звучене на високите сгради. Идеята на визията на сградата е да интерпретира в себе си българския символ на розата. Тектониката се преплита с мекота на линията, изтънченост и пластика. Спираловидното отнемане на сектор от 90 градуса във височина води до тектонично разгъване на формата, до ефирна и оригинална визия. Нощното осветяване с прожектори дава нов облик на сградата и доразвива идеята в пространството на нощното небе.

Ситуационно сградата е разположена в една ос с „Руски паметник” и отстои на необходимите разстояния от околното застрояване. В парцела е предвиден противопожарен обходен път както и две водни огледала, които доразвиват архитектурния облик на остъклената фасада.

Сградата е с елипсовидна форма в план с размери 27/37м. Площта на всеки етаж е около 760 кв. м.
Типовият етаж може да се раздели на 4 офиса, клас „А‟, с различни варианти на разпределение.
Сградата е 27 етажа и е висока 114 м, с етажна височина от 4 метра. Тя разполага с три подземни нива - паркинги за 280 коли, обслужвани от две подземни рампи. Сградата разполага с два технически етажа – 14-ти и 27-ми. Обслужването става чрез 7 високоскоростни асансьора, единият от които е товарен. Има две стълбищни клетки с широчина на рамото оразмерена спрямо потока на евакуиращи се хора.

На кота +0.00 е разположено входно фоайе с бюфет. На второ ниво се намират 4 конференти зали за различен брой хора с осигурен кетъринг. Конструкцията е стоманобетонна, като под високото тяло се фундират пилоти. В центъра на елипсата е разположено стоманобетонно ядро от стълбищни клетки и асансьори.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори