арх. Кристиана Николова, арх. Милчо Томов, арх. Юлиана Томова – Николова, арх. Марио Мешков

арх. Кристиана Николова, арх. Милчо Томов, арх. Юлиана Томова – Николова, арх. Марио Мешков - Офиссграда на фирма „ПРОКС-2”
 

 „ПРОКС-2”  средно голямо предприятие  в сферата на металообработването.  Дейността му е свързана с изработване на специфични детайли и елементи от стомана за различни сфери  от промишлеността. Фирмата работи, както за българския пазар така и за износ. Разполага с около 50 души персонал с тенденция към увеличение.
СИТУАЦИЯ
Фирмата притежава парцел от около 10 дка в землището на с. Крумово, Пловдивка област. Производството й се разполага в два цеха единия, от които е нов и наскоро пуснат в експлоатация. Парцелът се намира извън регулацията на селото. За него са проведени необходимите градоустройсвени процедури и такива за смята статута на земята от земеделска в земя в строителни граници. Съгласно одобрен ПУП в парцела е предвидено и изграждане на нова административна сграда.
До този момент административните фунции на фирмата заемат помещения на полуетаж в по-стария от цеховете. С разрастването на производството и пускането в експлоатация на новия цех, става наложително обособяването на административните и социалните дейности в отделна сграда.
Отреденото петно за офисна сграда се намира в предната, северна, част на парцела в непосредствена близост до съществуващ собствен открит паркинг, който граничи с пътя. Теренът е равнинен. При разполагане на сградата стремежът на проектантите е свързан със запазване на подходите към цеховете, както и запазване на установените за дейността  транспортно- комуникационни функции и контрол на достъп.
СЪДЪРЖАНИЕ
Срадата представлява своеобразна граница  между външното за УПИ-то пространство и производствената зона. Тя изпълнява едновременно разделяща и пропусквателна функция. 
Сградата има пет нива, едно подземно,  три над земята и частично четвърто с отстъп. Под земята е разположен гараж за 19 коли, достъпен по открита рампа, граничеща с източната страна на парцела.
На първия етаж се намира фоайето, в което са разположени вертикалните комуникации – стълба и асансьор. То има проходна функция  с два вход-изхода и през него може да се премине във вътрешната, производствена зона. Първият етаж обслужва социалните функции на предприятието. Там са разположени още столова, съблекални и фитнес  зала.
На втория етаж са разположени офисните помещения за управленския, административния и проектантски състав на фирмата.
На третия етаж са ситуирани учебни зали, тъй като фирмата провежда редовни обучения за своите служители и работници. Две от залите могат да се обединяват в по-голяма. Третата зала може да се използва и като “open office” пространство.
На четвъртия етаж са разположени четири стаи за гости, тип хотелски. Те заемат около половината от покривната плоча. В останалата част е предвиден озеленен покрив.
 
АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА ЧАСТ
Сградата ще бъде изградена от стоманобетон. Но предвид специфичния производствен капацитет на фирмата, проектът  е наситен с  редица специфични метални детайли и елементи, както в екстериора, така и в интериора.
Над топлоизолацията и мазилката по фасадите ще бъде монтирана поцинкована стоманена конструкция, която ще носи пана от стоманена конструкция и метална мрежа. В областта на отворите паната ще бъдат подвижни, ще се движат на релси и ще играя роля на слънцезащитни панели. На същия принцип са проектирани  козирките и парапетите – стоманена конструкция и мрежа.  Аварийната стълба също е стоманена поцинкована.
В интериора метална ще бъде вътрешната стълба и конструкцията на асансьора. От стоманена конструкция, покрита с матирано стъкло, се предвижда да бъдат изградени и подовете на фоайето на втория и третия етажи. Това ще даде възможност за проникване на светлина и създаване на усещане за общ обем на пространството. Подовете в останалата част ще бъдат самозраливни.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори