арх. Емил Бурулянов

 

арх. Емил Бурулянов - Експозиционен център „ФЛОРА” - Приморски парк – Бургас

Обект: Експозиционен център „ФЛОРА” - Приморски парк – Бургас
Проект : 2013-2014
Реализация : 2014-2015
Проектанти : „ ДЕКОР ДИЗАЙН ” Бургас  www.decordesign.bg
част Архитектура: арх. Даниела Бурулянова
                                 арх. Емил Бурулянов
                                 арх. Славян Бурулянов
Възложител: Община Бургас
Изпълнител: „Планекс” ООД

Експозиционният център е разработен от Консорциум „ДЕКОР ДИЗАЙН” след спечелване на обществена поръчка и конкурс за проекта.
Обекта на стойност 3.3 млн.лв.,е реализиран от Община Бургас със средства отпуснати по финансовата инициатива JESSICA от „Регионален фонд за градско развитие” АД.
Застроена площ - 1 140,3 м2
Разгъната застроена площ - 1 426,4 м2

За нас бе голямо предизвикателство след спечелената Обществена поръчка, придружена с високо оценен идеен проект за Експозиционния център - да докажем, че ще има ново, различно и модерно решение, доказващо социалното развитие на обществото и технологиите, но и приемственост, продиктувана от характера на отредения терен.
Цялостната концепция за експозиционен център за провеждане на постоянни изложения за цветя, строителство, техника и др. на територията на «Флора Бургас» в Приморски парк, както и благоустрояване на прилежащата територия, се базира на фундамента на архитектурнато проектиране - Функционалност, естетика, иновативност.
Функционалност: Новото застроително решение постига оптимална площ за експозиции, като са предвидени всички необходими площи по задание, при това на почти традиционното до сега място за изложения.
Главния подход е търсен и определен по оста: спортен комплекс – централно влизане – мемориал знамена – море. Основната сграда се състои от пет основни зали за експозиция /модули/, с различна височина, обединени в средата с приемно разпределителна зона, допълнително тяло за експозиции/купол/ и щандове за търговска дейност във вътрешния двор, открити експозиционни площи.
Приемно-разпределителната зона в центъра на композицията е отворена, но маркирана мощно отгоре с остъклена метална контрукция.
Модул 1 е със значителен пробив в обема си – има отворени но покрити от конструкция площи, а пред него е открита експозиционна площ за фонтани и водни елементи.
Модул 2 е предвиден частично за многофункционална зала, а в останалата част има и частично второ ниво за административни помещения.
Модули 3 и 4 съдържат в себе си зали за едроразмерна растителност, в които чрез стълби посетителя може да се качи и на частични втори нива.
Модул 5 е със значителен пробив в обема си , както първия модул – има и само покрити от конструкция експозиционни площи.
Модул 6 е във вътрешното пространство, като със своя куполен силует напомня за добре познатия облик на старите сгради на експозицията и предлага известна приемственост във визията, разбира се в трактовката на 21ви век.
Самите зали имат възможност както за едновременно ползване, така и за отделно наемане, за най-различни по своя характер събития. Всички модули са с цялостностно странично остъкляване с мащабни стъклопакети, част от които с матирано бяло стъкло, които са предвидени да бъдат част от декоративното осветление на сградата. Обемите нарастват стъпаловидно по височина, като очертават един запомнящ се образ, който се пренася и върху различни презентационни материали и лога свързани с центъра. Заложените материали са синтез между традиоционните дърво, камък, озеленяване и модерните - стъкло и метал.
Естетика: Обемно-пространственото решение е съобразено със силуета, мащаба и указаните по задание параметри, като се оформя като неразделна част от парковата среда, обвързано и с реализирания плувен басейн. Проекта е базиран на внимателно проучване на контактната зона, поради непосредствената му близост с историческото ядро на морската градина, но и търсенето на уникален силует, който да стане архитектурен символ на Бургас, а защо не и на страната.
Постигнато е едно изчистено по съдържание, логично като решение, ефирно като материали, цветно като настроение проектно решение. При това следвайки коректно изискванията на инвеститора за височина, обеми, ефирност и вписване в околния ландшафт,експозиционният комплекс „изниква” над нивото на терена с меки и степенувани по височина форми и очертава уникален силует .

Иновативни проектански решения: Редица от проектантските решения заложени в обекта са рядкост за страната и първи за града ни. При два от модулите има предвидено екстензивно озеленяване на покрива, което допринася за плавното вписване на обекта в парковата среда. Много интересен и впечатляващ момент са панелите от вертикално озеленяване пред фасадите - така цветята от терена пропълзяват до покрива в интересен рисунък. Дъждовните води се събират в специален резервоар, който е свързан с поливната система, а към предварително предвидения наклон на покривите се монтира и фотоволтаична система. Много въздействащо е декоративното осветление, както настилково, така и фасадно, подчертаващо материалите с дървесен ефект и вертикалното озеленяване. Използваните материали и индивидуално разработените детайли осигуряват максимална енергийна ефективност и устойчивост на сградата в дългосрочен план.

Уникалност: Уникалното е локацията, в която е изграден обекта - Морската Градина на Бургас и начина, по който подходихме към тази среда, почти без никаква намеса, със респект към съществуващата растителност. Експозиционни центрове съществуват много, но ценното на „Флората“ е средата в която е реализирана.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори