арх. Данаил Недялков

 

арх. Данаил Недялков - Обект Офис сграда в промишлената зона на гр.Ямбол

ОБЕКТ: Офис сграда
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЕНИ 97 ЕООД
ПРОЕКТАНТ: арх. Данаил Недялков
ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ
1. МЕСТОПЛОЖЕНИЕ ‐ в промишлената зона на гр.Ямбол
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ ‐ Фирма, специализирала се в сферата на услуги за енергетиката
3. ЗАДАНИЕ ‐ Необходимост от гаражи, лаборатория, офиси и съпътстващите ги анекси
4. ПРОЕКТ
Гараж за 8 леки автомобила или 4 лекотоварни машини
Лаборатория със самостоятелен вход
Офиси ‐ 7 БР., заседателна зала, стая за почивка, санитарни помещения, техническо помещение
5. ИНОВАЦИИ
5.1. Местоположение ‐ Сградата е разположена в западната част на имота. "Отворена" е към благоприятните географски посоки - изток и юг. Покривът е "зелен", като част от него е с отразяваща плоскост(фотоволтаиците), спираща "прегряването" на сградата.
5.2. Енергия и атмосфера ‐ Електроуредите(компютри, принтери, климатици и др.) са с висок клас на енергийна ефективност. Предвидена е максимална изолация на сградата. Използва се алтернативна енергия. Отоплението е смесено - геотермална енергия и традиционно: от комбиниран котел на твърдо гориво и електрически ток. 
5.3. Водна ефикасност ‐ Проектиран е резервоар(стара цистерна за гориво) за събиране на дъждовната вода и поддържане на "Зеления" покрив. Санитарните уреди са предвидени с намален дебит.
5.4. Микроклимат – Фотоклетките, регулиращи осветлението в общите пространства, пестят енергията, интелигентна климатизация.
5.5. Материали и конструкция ‐ Използване на рециклируеми материали за обзавеждане. Намаляване на строителните отпадъци.
5.6. Иновации и дизайн ‐ Гъвкаво осветление. Фотоволтаици за генериране на електроенергия, използвана за осветяване на целия двор през нощта. Паркинг за велосипеди.

София,
30 юли 2015 Г.
Съставил: ..................................
арх. Д.Недялков

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори