арх. Нина Танчева

арх. Нина Танчева - Административна и производствени сгради в гр.Хасково

Инвестиционен проект - Административна и производствени сгради

ЕТАП I – ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА I
ЕТАП II – АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
ЕТАП III – ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА II

ПИ 77195.707.38 УПИ VII КВ. 4 - СИЗ
ГР. ХАСКОВО община ХАСКОВО област ХАСКОВО

Фаза: ТП
Част: АРХИТЕКТУРНА

Възложител: СТИМЕКС ООД
Проектант: арх. Нина Танчева


Обектът е проектиран през 2012 г., стротелството завърши през 2015 г.

Обектът е проектиран въз основа на скица No658/27.08.12., виза за проектиране от 27.08.12., издадени от Община Хасково и Задание на Възложителя.
Обектът представлява административна и производствени сгради.
Строителството ще се извърши на три етапа. Като производствената сграда е разделена на Етап 1 и Етап 3, а административната сграда ще бъде Етап 2.
Предвиден е павилион за охрана на обекта.

Административна сграда Етап 2
Съдържание:
Кота -2.72 – битови за персонала – съблекални с душове и WC 80 мъже и 10 жени и чистачен инвентар с аусгус; столова с 42 места с кухненски бокс; WC отделно мъже и жени към столовата; помещение за колектори, разширителен съд и бойлери; помещение за ел. табло; машинно към асансьора; хидравличен асансьор с 4 спирки – остъклен от три страни; стълбище.
Кота 0.00 – зала за почивка с 40 места, която ще се преобразува в конферентна зала за нуждите на фирмата при необходимост; кухненски бокс към залата за почивка; фоайе при главния вход на сградата; 3 стаи за водещи, началник производство и технолози и пласмент и ОТК; тоалетни с 2 клетки за мъже и жени с общо предверие; помещение за чистачен инвентар с аусгус, склад; асансьор; стълбище.
Кота 3.22 – фоайе с място за технически секретар; стая управител; стая зам. Управители; стая счетоводство; стая архив; тоалетни с 2 клетки за мъже и жени с общо предверие; кафе бокс; асансьор и стълбище.
Кота 6.44 – 2 стаи конструктивен отдел; стая водещи; стая техническа служба; 2 стаи архив; тоалетни с 2 клетки за мъже и жени с общо предверие; помещение за чистачен инвентар с аусгус, кафе бокс; асансьор; стълбище.
Сградата е на 4 етажа с асансьор. Стълбището е отделена с витрини от закалено стъкло с граница на огнеустойчивост EI60 и димоуплътнени врати с EI30.
Конструкцията е стоманобетонна с безгредови плочи със стени - тухлена зидария.
Предвидени са 7 пожарогасители на водна основа и с прах.
Топлоизолацията на кота -2.72, както и на еркера и под терасата е с 10 см стиропор и облицовка с еталбонд.

Сградата е предвидена да отговаря на най-високите съвременни изисквания за енергоефективност. Това е постигнато чрез влагане на модерни материали, фасадни системи, дограма и инсталации.
Топлоизолацията на останалите етажи е с изолационни панели Kingspan Optimo 8 см, подредени хоризонтално. Това са иновационни панели със скрито закрепване, които имат няколко основни качества, свързани с по-безопасно строителство, структурна цялост, термоизолация и херметичност, по-бързо строителство, устойчивост на околната среда, както и изключителен външен вид.
В процеса на строителството по искане на Възложителя, топлозолацията с панели Kingspan, беше заменена с дишаща топлоизолация, еталбонд на Етем с новия специален dual colour.

От юг са предвидени окачени стъклени фасади. На кота 3.22 е предвидена структурна стъклена стена.
Сградата е от клас на функционална пожарна опасност Ф4.2.
Покривът е плосък с вътрешно отводняване.
Предвидени са отворите в плочите за ВиК, ОВК и отводняване на покрива, уплътнени с материали с клас по реакция на огън А2, с граница на огнеустойчивост EI60, с капаци на отворите с EI30.

Предвидени са метални стълби за ревизия на покрива на административната и производствената сграда.

Предвидено е благоустрояване на главната входна част на административната сграда, както и на подходите към входа на кота -2.72 на административната сграда.

Отоплението ще използва за енергоносител природен газ. Всички котли се монтират на кота 9.66 на адм. сграда.
Административната сграда се климатизира чрез конвектори и радиатори.
Всички материали по фасади и в помещенията са описани в чертежите.

Представени са архитектурни четежи на етап 1 и останалите етапи на строителство с разпределения, фасади и разрези в М 1:50 , ситуация, детайли, благоустрояване и разстановка на подвижното обзавеждане.
Представено е цветово решение на фасадите.
Представени са визуализации на обекта.

ПОКАЗАТЕЛИ:
ЕТАП II Административна сграда
ЗП = 179.96 м2
РЗП = 811.74 м2
Кота -2.72 – 179.96 м2
Кота 0.00 – 211.01 м2
Кота 3.22 – 209.76 м2
Кота 6.44 – 211.01 м2

Обектът е 4 категория съгласно ЗУТ.


Съставил:
/ арх. Нина Танчева/
2015 г

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори