архив 2015 (29)

арх. Кристиана Николова, арх. Милчо Томов, арх. Юлиана Томова – Николова, арх. Марио Мешков - Офиссграда на фирма „ПРОКС-2”
 

 арх. Мария Никодимова - Офис сграда – „ROSE TOWER“

арх.Мария Стоянова - Идеен проект за основен ремонт, реконструкция и преустройство на административна сграда на площад Централен №1 в гр.Пловдив /бившият партиен дом/

арх. Петко Проданов - Административна сграда на „ЕВРОПА ТРАНС“ ЕООД

арх.Росица Пеева - Попова - „МИК-М Бизнес център" с офиси, жилища, магазини, кафетерия, подземни гаражи

арх. Росица Пеева-Попова -  „Флорида“ офиссграда с магазин, ресторант, подземен гараж

арх.Цветан Симеонов, арх.ателие Вертикали - Реновация и разширение на „Сграда на съобщенията“ в
УПИ I- общ., кв. 67, гр. Несебър, общ. Несебър

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори