Жилищни сгради 

Категория Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси

Категория Еднофамилни жилищни сгради

 

Критерии:

Основните критерии за оценка на проектните предложения са:

- иновативност на проектното решение

- Устойчивост и вписване в околната среда

- Функционалтност на архитектурното решение

- Естетика

 

Условия:

• задължителни: спазване на условията на конкурса; предназначението на обекта; иновативност на проектното решение; качество на детайлите; начин на представяне- аргументирано презентиране; иновативност при архитектурните и техничeските решения

• препоръчителни: прилагане на иновативни технологии и решения; възобновяеми енергийни източници; енергийна ефективност; зелена архитектура; иновативни системи за управление на сгради и др.; цветово решение; нетрадиционен подход; креативност; оригиналност; прилагане на интериорни решения и визуализации;

 

Регламент:

• Конкурсът е явен и официалният му език е български.

• В конкурса могат да участват архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и работещи в България или в чужбина.

• Не е задължително обектът да е реализация или да е в строеж.

• Всеки участник или екип-участници може да изпрати до три проекта.

• Обектът или проектната разработка не е задължително да са на територията на България.

• Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса.

• Обектът трябва да е проектиран не по-рано от 2006-та година.

• Представителлите на журито не могат да участват със свои проекти или проекти на свързани фирми и лица

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ