Къща гр. Пазарджик, арх. Димитър Боюклиев, "БоАрх Боюклиев архитекти" ЕООД,

Къща гр. Пазарджик
Проектант:арх. Димитър Боюклиев, "БоАрх Боюклиев архитекти" ЕООД

     Обектът, предмет на настоящия проект представлява нискоетажна жилищна сграда , гараж  и ограда. Гаражът е на страничната имотна граница и на уличната регулационна линия. Подходът е от към улицата от юг. Теренът е с изявена денивилация с наклон от юг към север.

      Жилищната сграда е на три етажа, като единият е сутеренен етаж ,без подпокривен етаж. Гаражът е едноетажен.          

      Оградата предвидена в проекта е плътна и ажурна с височина до 2,20 (плътна част до 60 см. и ажурна 160 см.) изцяло разположена в собствения имот.

      Първият етаж е на кота +/-0,00.На него се разполагата: предверие, стълбищна клетка за вертикална комуникация, санитарен възел с предверие, дневна , кухня, трапезария и веранда.Настилките са гранитогрес в: стълбището, предверието, кухнята, трапезарията, дневната  и верандата , ламинат в кухнята, трапезарията, дневната , теракота в санитарното помещение с предверието. Стените във всички помещения са с варова мазилка и гипсова шпакловка като само в санитарното помещение с банята е с фаянс.Таваните са варова мазилка и гипсова шпакловка и латекс и на места окачен гипс картон с гипсова шпакловка и латекс , като в санитарното помещение с банята е окачен от гипскартон и е влагоустойчив.

      Вторият етаж е на кота +3,50. На него се разполагата: стълбищна клетка за достъп , коридор, перално помещение, три спални, всяка със самостоятелен санитарен възел с баня и тераса. Настилките са гранитогрес в: стълбището, коридора и терасите , ламинат в трите спални, теракота в перално помещение и санитарните възли с бани.Стените във всички помещения са с варова мазилка и гипсова шпакловка, като само в санитарните помещения с баните са с фаянс. Таваните са варова мазилка и гипсова шпакловка и латекс и на места окачен гипс картон с гипсова шпакловка и латекс, като в санитарните помещения с баните е окачен таван от гипс-картон и е влагоустойчив.

      Сутеренният етаж е на кота -2,80. На него се разполагат: стълбище, коридор, склад, енотека със склад, техническо помещение със склад, сауна с предверие и санитарно помещение с душ. Настилките са гранитогрес в: стълбището, коридора, склада, енотеката със склада, циментова замазка в техническото помещение и склада, теракота в сауната, предверието и санитарното помещение с душа. Стените във всички помещения са с варова мазилка и гипсова шпакловка, като само в санитарните помещения с баните са с фаянс. Таваните са варова мазилка и гипсова шпакловка и латекс и на места окачен гипс картон с гипсова шпакловка и латекс , като в санитарните помещения с баните е окачен от гипс-картон и е влагоустойчив.

      Гаражът е едноетажен. Настилките са с шлайфан бетон. Стените и тавана са с гипсова шпакловка и латекс.

      Конструкцията на жилищната сградата е монолитна , стоманобетонова. Покривът  е скатен от дървена констукция с наклон  1:3. Покривът е с керемиди върху хидроизолация  и  дъсчена обшивка с топлоизолация  (по проект за топлотехническа ефективност) с пароизолация и обшит с гипсофазер 12,5 мм отговарящ на необходимата пожароусройчивост по противопожарни строително технически норми. Фасадните стени са тухлена зидария 25 см., а въртешните преградни стени са на места тухлена зидария 25 см, на места места тухлена зидария 12 см и на места от гипскартон. Външните стени са изолирани  (по проект за топлотехническа ефективност), мрежа и фасадна силиконова трипластова мазилка. Част  от фасадата е облицована  с  камък. На места има окачени фасади тип “Fundermax“ и „Италбонд“ с изолация от минерална вата, които се изпълняват по детайл на производителя. Дограмита е  PVC  със стъклопакет както и окачена стъклена фасада по детайл на производителя. Всички парапети на балкони и стълбищни рамена са с височина 105 см. Всички прозорци с под прозоречен зид по-нисък от 85 см . се обезопасява с парапет с височина 105 см.  Обшивките на комини, олуци,  лами са с  ламарина.

       Технико – икономически показатели:

       Нискоетажна жилищна сграда   

       Разпределение кота    -2,80                                                     126,33  м2                     

       Разпределение кота    +/-0,00                                                  143,40  м2                     

       Разпределение кота    +3,50                                                    158,00  м2

       Гараж    

       Разпределение кота    +/-0,00                                                   56,25  м2                     

       Площ на проектно застрояване:  
       ЗП –           182,58 м2  
       РЗП –         483,98 м2  

 

                                        

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори