Къща близнак А-проект Архитекти – арх. Александър Димов, арх. Зорница Нинова

Къща близнак - енергийно ефективна къща в кв. Киноцентъра, гр. София

А-проект Архитекти – арх. Александър Димов, арх. Зорница Нинова

Проект: 2008-2013г. | Фаза: В процес на строителство | РЗП: 650м2
Двуфамилна къща близнак с намалено потребление на енергия.

Иновативност на архитектурни решения и приложени технологии
Имотът е подбран от собствениците заради доброто изложение с пряка видимост на юг и същевременно добър изглед над София. Задачата е да се проектира хубава и модерна двуфамилна къща. Сградата е двуетажна и разполага със сутерен с гаражи и технически помещения. В парцела има стар кладенец с постоянен дебит и температура на водата от 12'. На етап проект тази естествена даденост е използвана и вградена в сградата. Отоплението и охлаждането е решено с термопомпа от тип вода-вода. Енергията от температурата от подпочвената вода се добавя към функционалността на инсталацията. След термопомпата са проектирани серпентини, вградени по подовете на помещенията. Проектирана е инсталация - колектор за използване на геотермална енергия от постоянната температура на земята в дълбочина под сградата, която е включена в кръга на термопомпата. Вентилацията е решена с рекуператор и осигурява непрекъснат поток от пресен темпериран въздух. На покрива е монтирана инсталация със слънчеви колектори за подгряване на вода. Постигнат е коефициент на топлопреминаване на външните стени два пъти под нормите. Дограмата е с троен стъклопакет с газ аргон.

Устойчивост на архитектурата и хармонично вписване в околната среда
Сградата е проектирана за семействата на двама братя. Тяхното желание е да се направи къща близнак с просторен и богато озеленен двор и басейн, която да осигури добър стандарт на обитаване. Друго основно изискване е сградата да е на две нива и достъпен от улицата гараж но да не изглежда висока.
Архитектите Александър Димов и Зорница Нинова решават да не спазят утвърденото разбиране, че всяка къща близнак е съставена от две симетрични напълно еднакви половини. Този похват е приложен в решението на функцията, но не и в обвивката на сградата. Външният вид на сградата прикрива съществуването на двете равностойни половини, но при една обиколка на къщата по-наблюдателните биха забелязали, че и отвън всъщност двете половини на къщата са еднакви. Едната черупка е използвана за да покрие и другата половина на сградата, но преди това е завъртяна на 180 градуса. Така срещуположните ъгли на къщата са еднакви.
Сградата е достъпна от север, където граничи с прилежащата улица. До входните врати на партера се стига по диференциални стъпала, разположени симетрично вляво и вдясно. Между стъпалата е проектирана рампа надолу към полу-вкопания сутерен на къщата с технически помещения и гараж за два автомобила.

Функционалност
Разпределенията на двете половини на партерното ниво са идентични. Дневната група е решена в последователен ред: кухня – трапезария - хол. Дневната е отворена на юг към вътрешния двор с огромни витрини с плъзгащи се крила. Така погледът се плъзга през интериора към външното пространство и следва редуването на паркет – тик – вода – зеленина. Басейнът става част от дневната.
Второто ниво на къщата е достъпно по стълба от дневната, която участва в интериора като важен елемент. По желание на собствениците, едната половина на къщата е с три спални, а другата с две по-големи и гардеробно помещение. Към спалните на юг са изпълнени големи конзолно изнесени тераси, над басейна.

Естетика
Контрастът в цветовете на материалите също спомага за възприемането на половините като различни. Основните материали с които са завършени фасадите са светла мазилка и HPL плоскости с цвят на дъб. Използвана е и тъмносива мазилка за за се пренебрегнат повърхностите, които авторите не биха желали да участват в композицията от обеми.
Интериорът и обзавеждането са решени в изчистен модерен стил.
Сградата е добър пример за един отлично изпълнен проект за къща в съвместна работа на архитекта и възложителя през целия процес от проектирането, през изпълнението, до избора на детайли, технологии и материали.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори