В търсене на "Истината", "Архитект Росен Иванов" ЕТ

В търсене на "Истината"

Проектант: "Архитект Росен Иванов" ЕТ

Настоящата разработка представя процеса за постигане на желанието на възложителя, т.е. узряването на Проектанта и Възложителя в търсенето на “Истината“ в конкретна ситуация.
Представени са трите основни варианта на къщата – получени при това търсене.

Сградата е ситуирана в селски парцел - 600 м².

  •  Вариант “АМБИЦИЯ“          ЗП -77 м² ; РЗП -148 м²
  •  Вариант “АЛТЕРНАТИВА“   ЗП -73 м² ; РЗП -151 м²
  •  Вариант “ИСТИНА“            ЗП -85 м² ; РЗП -131 м²

Процеса на търсене беше изключително интересен и полезен и за двете страни – Възложителя и Проектанта, което е и причината да го споделим с широката Публика.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори