Къща в "Беловодски път", "АР Проджекс", арх. Светослав Арсов

Къща в "Беловодски път", гр. София

Проектант: "АР Проджекс", арх. Светослав Арсов

Местоположение: гр. София
Фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

Настоящият проект разработва еднофамилна жилищна сграда с гаражи. Обектът e разположен в м.в.з Беловодски път, гр. София. Проектът е разработен по задание на инвеститора и е в съответствие с визата за проектиране и действащата нормативна уредба.

Ситуационно решение:
Имотът се намира в район Бояна. Характерно за имота е изразената денивелация от запад към изток с разлика в надморската височина от около 2м. Достъпът до имота се осъществява от запад през ул. Планинарска песен. Улицата е със силно изразена денивелация от север към юг. Визата за проектиране предвижда свободно застрояване с кота корниз до 8.5 м. при спазване на необходимите отстояния към регулационните линии.
Първото впечатление от имота беше следното: Имот сгушен между боровете със страхотна гледка на север към града, а над главата ти – телевизионната кула на „Копитото“. Ориентацията и позиционирането на сградата беше подчинено и на още един оказал се в последствие не маловажен фактор – караваната и двора на съседите. Непреклонността на възложителите да решат проблема с елементите на озеленяването изправи екипа ни пред задачата да ситуира сградата, така че да загърби съседският двор, да улови страхотната гледка към града (макари на север) и „Копитото“( на юг), както и вкара всички възможни лъчи от юг и запад в сградата.
Тези фактори предопределиха „Г“-образна постройка с вътрешен двор и дневен тракт, ориентирани към града и севера, загърбващи съседският двор и зона нощ, съставена от помещения ослънчени от юг и запад и гледащи към панорамата на София.
От запад уламата, която двата хълма правят допускат слънчевите лъчи в дневната до последните минути на залеза.
Обемното решение, детайлите и материалите по фасадата са в абсолютна симбиоза със планинската среда, световните посоки и природните дадености. Основният обем, поставен върху полуподземното ниво пази пространството пред гаражите през зимата сухо и се прибира за да даде път на слънчевите лъчи към помещенията.

Сградата се състои от 2 бр. жилищни нива и едно полувкопано подземно ниво, използващо в максимална степен денивелацията на терена. В полувкопаното ниво са разположени гаражни клетки, технически и складови помещения. Гаражът е с възможност за паркиране на 3 бр. автомобили. Подходът към него, както и към двора е от запад и се осъществява през ажурна металана входна врата с дължина от 6 м и автоматично задвижване. Северно от гаража е обособен навес, като в площта му подземно са вкопани съоръжения по част ВиК. Сградата е снабдена с пречиствателно съоръжение, което съхранява водата за нуждите на поливната система на градината. В зоната на навеса е предвидено спирането на още един автомобил. На нивото освен топлата връзка към жилищното ниво се намират и помещение за хранителни продукти, техническо помещения съдържащо в себе си съоръженията по части ОВК и ВиК и помещения за разполагане на градинско оборудване и техника.
На кота +0,00 е разположено първото жилищно ниво. В него са обособени всички помещения от „зона ден“- кухня, дневна и трапезария. Помещенията се намират в северната част на къщата. Конзолно издаденият панорамният прозорец в дневната решен, като миндер от традиционна българска къща, допринася за максималното сливане на четящия на него книга със средата. В източната част са е обособени спално помещение със собствен санитарен възел и дрешник, мокро помещение и тоалетна за гости. Подходът към нивото се извършва от запад и през стълбищната клетка от долното ниво. Непосредствено след входната врата е обособен дрешник.
Вертикалната връзка между етажите се извършва чрез стълбищна клетка, намираща се в югозападната част на къщата. За удобство на обитателите е обособен подемник за багаж свърващ подземното и двете надземни жилищни нива. Непосредствено от дневната, в източна посока се осъществява и връзката към вътрешния двор и барбекю зоната.
На второ ниво (кота +3,30) са разположени помещенията от „зона нощ“. В западната част са обособени две спални помещения. Северното спално помещение е със самостоятелен санитарен възел и дрешник. Западното и източно спални помещения ползват общ санитарен възел намиращ се в непосредствена близост до тях източно от стълбищната клетка. На това ниво е предвидено и сушилно помещение, в което са разположени пералня, сушилня и гладачна. На нивото е предвидено и многофункционално преходно помещение, което може да се обособи като фитнес или релакс зона.
На покрива са монтирани хибридни соларни панели за производство на електричество и топла вода.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори