Банкя РЕЗИДЕНС, "АР Проджекс" арх. Светослав Арсов, арх. Елена Аличкова

Банкя РЕЗИДЕНС 

Проектант: "АР Проджекс" арх. Светослав Арсов, арх. Елена Аличкова

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЕРЕНА
Обектът на настоящия проект представлява жилищен комплекс от затворен тип в гр. Банкя. Проектът е разработен по задание на инвеститора и е в съответствие с визата за проектиране и действащата нормативна уредба. Парцелът е разположен южно от гр. Банкя, в подножието на Люлин планина. Теренът е с площ от около 11 000 кв м, с денивелация от 6.5 м. Комплексът се състои от три основни типа къщи. Те образуват групи, които са ситуирани в парцела, така че да получат максимално добро изложение и гледка към уникалната природна среда. Къщите в комплекса са еднофамилни, двуетажни, като югоизточните са проектира- ни с възможност за функционално обединяване на две в една, според желанието на бъдещите собственици. Североизточно от имота са последните къщи от гр. Банкя. Северозападна граница е „Алеята на здравето”. От югозапад е Люлин планина, а от югоизток планина Витоша. За въздуха в района се знае, че е лечебен - силно йонизиран с отрицателни йони.

ЗА КОМПЛЕКСА
Комплексът се състои от 19 бр. жилищни сгради. Обитателите на комплекса получават една отлична среда, която им предоставя комфорт, всички необходими услуги и същевременно висока сигурност и безопасност. Друга ключова дума е озеленяването, което задължително се съобразява с особеностите на терена, на проекта и на климата на района. В съчетание с отдалечеността от централните градски части това означава екосъобразен живот, далеч от естествени замърсители като прах, шум и вредни емисии. Проектирането на комплекса изцяло е съобразено да отговаря на водещите изисквания на купувачите на такъв тип жилища, а именно: сигурност, комуникативност, природа, архитектура, съседи, допълнителни удобства и услуги, управления на собствеността, инфраструктура и цена.
Жилищните сгради са символично наименовани А, В и С. Те са функционално идентични, като се различават единствено по квадратура и ориентацията си. В централната част на комплекса е обособена зона от около 100-150 кв.м, чиято функция ще бъде уточнена след съгласуване с голяма част от собствениците на комплекса. Тази зона ще има рекреативен характер и ще е изцяло за нуждите на живущите. В нея ще има например: спа, сауна, джакузи, фитнес, кафе-ресторант, занималня и др.. Основният автомобилен подход ще бъде от улицата, намираща се северозападно на парцела. Там са обособени два вход-изхода с общо управление и охрана. Югоизточно от имота, където според градоустройствения план на града се предвижда да се изгради втора улица, е обособен и един авариен вход – изход. За гости на комплекса е организиран паркинг в северната част, периферно от сградите.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Къщите от тип „А” са с най-голяма квадратура. Те са ситуирани в югозападната, най-висока част на имота и са с ориентация югозапад – североизток. Техническите данни за къщите са представени в таблиците с разпределенията. Подходът към къщите е от югозапад, през вътрешна улица. Там е обособен и гараж за 2 бр. автомобили. Жилищната зона е организирана на две нива. Първото ниво, където е обособен дневният тракт, е максимално отворено с идея максимално да се впише в богатата природна среда. На това ниво е дневната, кухнята, трапезарията, зимната градина, санитарните помещения и стаята за персонал със самостоятелен санитарен възел. Дневната и трапезарията са ориентирани на североизток, като са в пряк контакт с вътрешния двор на къщата и невероятния поглед към София и Витоша. Стълбата към второто ниво е в средата на къщата и участва активно в пространственото изграждане на нивото. На второ ниво са обособени 3 бр. спални, санитарни помещения към тях и многофункционална стая, която би могла да се обособи според индивидуалните нужди на бъдещите обитатели. Едната спалня е родителска и към нея има самостоятелни дрешник, баня и тоалетна. Тя е с източно изложение. Останалите спални са с западно изложение. Те ползват обща баня, тоалетна и сушилня. На това ниво е обособена и полупокрита тераса, от която се открива панорамна гледка към града и околността.
Къщите от тип „В” са ситуирани в югоизточната част на имота и са с ориентация югоизток – северозапад. Тези къщи образуват 4 групи по две къщи. Всяка една двойка къщи може да бъде обединена. Както къщите от тип „А” и тези къщи са на две нива, като дневният тракт е на долното, а нощния - на горното ниво. Влизането към къщите е от северозапад, където е ситуиран и гаража. В средната зона са разположени кухнята и трапезарията. Дневната е изцяло с югоизточно изложение и е ориентирана към вътрешния двор. Тя е на ниво с 30 см. по-ниско от нивото на трапезарията, с гледка към планините Витоша, Люлин и „Копитото”. Стълбата за второто ниво е еднораменна, конзолно закачена за западната стена,така че площта, която отнема от това ниво да е минимална. На второ ниво са разположени 3 бр.спалнипомещения, санитарни възли и мокро помещение. Родителската спалня е с югоизточно изложение и има обособени самостоятелни дрешник и санитарно помещение. Останалите две спални са с общ санитарен възел и мокро помещение. Ориентацията на тези спални е северозападна с гледка към комплекса и „Алеята на здравето”. В разпределенията на къщите от този тип е показан вариант и със сдвояване на две къщи в една. При проектирането на сдвоената къща е търсена максимална гъвкавост на помещенията и зоните с оглед на разнообразните изисквания на бъдещите собственици.
В най-ниската част на имота са обособени две групи от по три къщи. Това са къщите от тип „С”. Ориентацията и мястото им в имота наложи те да бъдат проектирани като групи от „Г”образни структури, получавайки максимално добро изложение и гледка към околността. Обемно къщите имат висока и ниска част, така че освобождават поглед на тези от северозападната група към Витоша и „Копитото”. В едноетажния обем е обособена кухнята и трапезарията. Вътрешният двор на къщата е с югоизточно изложение и се намира между дневната и трапезарията, имайки излаз и от двете. На това ниво има и санитарен възел и складово помещение с дрешник. На второ ниво са обособени три спални, като концепцията им е, както и при къщите от останлите два типа, – една родителска, със собствени баня и дрешник и две ползващи общи такива. Родителската спалня е с югоизточно изложение, а другите две с западно и северозападно.

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ
Естетическият аспект беше насочен към създаване на архитектура с прости обеми, които да хармонизират с околната среда и да не се натрапват в нея. Целта на проектанския екип бе създаването на минимализъм с елементи от националната архитектура. Подчертано планинският облик е постигнат с използването на висококачествени дървени и каменни облицовки. С естествени материали са решени и дворните пространства. Оградите между дворовете ще бъдат ажурни, като визуалният контакт, където е необходимо, ще бъде прекъсван с плетове от живи растения. Дървените перголи, веранди, преградни стени, зидарията от естествени камъни, съчетани с качествено строителство и сходно социално обкръжение, дават на бъдещите жители естетична, функционална жизнена среда и близост с природата. Конструктивната система на сградите позволява промяна в планировъчното решение, обединяване и преустройство на пространствата в зависимост от конкретните изисквания на обитателите.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗП: 2 111.6 м²
РЗП: 4 148.4 м²

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори