„СЛЪНЧЕВА КЪЩА“ проф. арх. Янко Александров

„СЛЪНЧЕВА КЪЩА“
проф. арх. Янко Александров

Идеен проект за дървена сглобяема еднофамилна двуетажна къща - тип „Слънчева къща”

• Концепция по отношение на функционалната характеристика на сградата
Предложена е сглобяема еднофамилна двуетажна къща, която може да се застроява редово или самостоятелно в парцела. Планировъчният модул е 1,20 m, което дава възможност да се използват цели гипсофазерни плоскости с размери 1 х 1,5 m. Тези плоскости са фиксирани към дървени колони, образуващи сглобяемия скелет, като видимата част от скелета е 10 сm.
В първия етаж са оформени две веранди, остъклени заради парниковия ефект, зад които са разположени кухнята – столова и дневната. Верандите са със западна и източна ориентация. Тука е и витата стълба за втория етаж. До нея е разположена банята със санитарен възел.
На втория етаж са разположени: стълби за тавана, баня, една спалня за възрастни и две спални за деца. На западната фасада има веранда и един балкон, а на източната фасада-един балкон, обслужващ и двете детски спални.
Предназначението на верандите е да “преразпределят” топлият въздух, образуван от парниковия ефект към съседните вътрешни помещения от двата етажа.

• Концепция по отношение на оформлението и техническите параметри на сградата
Сградата в план представлява правоъгълник,на който северната и южната страни са плътни. Съседните сгради при оформянето на редовото застрояване се опират една до друга частично по плътните западни и източни стени.
Полезни площи на помещенията:
-първи етаж:
-западна веранда при входа-13,4 кв.м.,
-коридор-5,30 кв.м.,
-вита стълба-4,5 кв.м.,
-баня-4,5 кв.м.,
-кухня със столова-14,5 кв.м.,
-дневна –21 кв.м.,
-южна веранда /до дневната/- 11 кв.м.
-втори етаж:
-западна веранда-10 кв.м.,
-коридор-5,3 кв.м.,
-вита стълба-4,5 кв.м.,
-спалня за родители с кабинет-21 кв.м.,
-балкон към тази спалня-2,88 кв.м.,
-източна детска спалня-15 кв.м.,
-южна детска спалня-13,4 кв.м.,
-балкон към тези две спални-1,88 кв.м.

• Концепция по отношение на конструктивните параметри на сградата. Конструктивен модул.
Разработена е точкова конструктивна схема с модул 1,20 m, като скелетът е дървен.

• Елементи на скелета
Колоните са с размери 150 х 180 mm.Те са с изрязани върхове-25 х 25 mm за оформяне на легла за фиксиране на външните и вътрешните гипсофазерни плоскости, които са с размери 1000 х 1500 mm. Те са две по две с дебелина 12,5 mm всяка.
Гредите са дървени с размери 140 х 180 mm и стъпват на метален у-профил, фиксиран към п-образен студено огънат профил. И двата профила са с височина на дървената греда-180 mm. И двата профила са фиксирани към дървените колони чрез винтове за дърво и чрез болтове с гайки, като поне по един болт пресича напречно колоната в две взаимно перпендикулярни направления.Двата болта са разположени на различна височина, което прави възможно стабилизирането на п-профила към стеблото на колоната. От своя страна всяка от гредите е фиксирана към у-профила с помощта на винтове за дърво.

• Междуетажна подова конструкция
В долната част на стеблото на дървените греди са фиксирани дървени летви чрез винтове. На тези дървени летви са разположени 4 броя гипсофазерни плоскости с дебелина по 12,5 mm за постигане на звукоизолацията. Перпендикулярно на дървените греди отгоре са разположени дървени дъски –дюшеме, а от долната страна е фиксирана таванската обшивка от гипсофазер. Над тази обшивка е разположен слой с дебелина 20-40 mm за топлоизолация. В контактната зона на дюшемето и гредите разположена мека подложка.

• Външни и вътрешни стени
Те са моногослойни ограждащи елементи. Тяхната структура включва външни и вътрешни сдвоени слоеве от гипсофазер с деб. 12,5 mm на всеки от слоевете. В средата на стената е оформен друг слой, съставен от четири гипсофазерни плоскости със същата дебелина. С тях се постига необходимата звукоизолация. Между външните слоеве и средния слой са разположени два слоя от пенопласт с деб. 20 пп. Външният топлоизолационен слой е защитен в случай на повишена атмосферна влага с непропусклив слой-прозрачно фолио. Захващането на гипсофазерните плоскости освен към дървените колони, разположени през 1,20 m се осъществява и към аналогични дървени колони, вмъкнати в структурата на стената. Те са на 60 сm осово отстояние от съседните дървени колони, които са на междуосие от 1,20 m. Скритите дървени колони са ориентирани с дългата си ос, успоредно на оста на външната стена. По този начин се гарантира фиксиране на външните и вътрешните гипсофазерни плоскости директно към елементите на скелета- дървените колони. Надлъжното укрепване на външните стени срещу вятър е с помощта на двойка напречници, разположени във въздушните пространства на стените във всяко поле между две съседни дървени колони.

• Покривна конструкция
Дървени ребра 10 х 12 сm лягат на дървените колони, които осово са през 60 сm. Ребрата са фиксирани към колоните с помощта на плоски дървени части. В зоната на тези части топлоизолацията от стената и покрива е непрекъсната. Топлоизолацията на покрива е от пенопласт с деб. 80 mm. Плочите от пенопласт са разположени върху дървени летви, фиксирани към долната страна на дървените ребра. Тези летва са през 15 сm, съгласно указанията за начина на употреба на гипсофазера. Върху ребрата е изпълнена дървена обшивка, а върху нея са разположени летвите за закрепване на покривната покривка, например керемиди или друг материал. При капчука е оформен олук, а стрехата е обшита с дъски. Ребрата на покрива са укрепени отдолу с противоветрови връзки от дъски.

• Отопление на сградата и горещо битово водоснабдяване
Предвидени са два начина за отопление на сградата-въздушно слънчево и водно слънчево.
Въздушно слънчево отопление.
То е пасивно. Източното слънце нагрява въздухът в източната веранда на първия етаж, а на втория етаж директно прониква в спалните на децата. И двете бани се отопляват директно от източното слънце. Парниковият ефект в пространството на източната веранда дава възможност за нагряване и на коридора на къщата от първия етаж чрез отваряне на неговата източна врата.
Западното слънце се използва за нагряване на западните веранди /остъклени балкони/, разположени съответно на първия и втория етаж. От парниковия ефект на долната веранда се отоплява коридора на първия етаж, стълбището и кухнята със столовата. Това става чрез отваряне на съответните врати и прозорци. От парниковия ефект, получен в пространството на западната верандата от втория етаж се отопляват коридора пред двете детски спални, стълбището и спалнята за родители. З а целта се отварят съответните врати и прозорци. Западното слънце може да прониква директно още в коридора на втория етаж и в дневната на първия етаж.
Дограмата- врати и прозорци е добре да бъде изпълнена с трислоен стъклопакет.

• Водно отопление
Върху плътната южна фасадна стена са разположени водни слънчеви колектори-6 броя с размери 1 х 1,5 m. Те са свързани с воден акумулатор, разположен в подпокривното пространство. С помощта на циркулационна помпа се осъществява принудително циркулиране на топлоносителя от колекторите към акумулатора. Загрятата вода може да се използва за отопление на помещенията. За целта втори циркулационен кръг с помощта на друга циркулационна помпа отнема акумулираната топлина от акумулатора и я изпраща за подгряване на радиаторите. През лятото този втори циркулационен кръг е изключен и водата в акумулатора се използва за горещо битово водоснабдяване в банята и кухнята.
В източното подпокривно пространство са разположени три броя слънчеви водни акумулатори, които директно отдават топлината на топлоносителя в тръбната си мрежа на акумулатора. С помощта на циркулационна помпа се осъществява принудителното циркулиране на топлоносителя. Акумулираната топлина през зимата се използва за отопление на вътрешните помещения. За целта има друга циркулационна помпа, която подава топлоносителя към радиаторите. През лятото акумулираната топлина изцяло се използва за горещо битово водоснабдяване.
В западното подпокривно пространство са разположени други три броя водни колектори, свързани с акумулатора на източните водни колектори. По този начин се съкращава времето за подгряване на водата във водния акумулатор, като освен това, че се улавя източното слънце се използва и топлината на западното слънце, което през лятото за географската ширина на нашата страна е изключително интензивно. Западните колектори са включени в циркулационен кръг, като топлоносителят се задвижва от собствена циркулационна помпа.
Наличието на възможности за пасивно въздушно отопление и за водно отопление с помощта на южни колектори, източни и западни такива, разширява рязко възможностите за отопление и битово горещо водоснабдяване чрез възстановим природен източник- слънчевата енергия.

РЕЗЮМЕ
Бързо изграждане на сглобяеми двуетажни жилищни сгради чрез използване на подходящи строителни системи, включващи изпълнение на ограждащите им конструкции от екологично безопасни структури, получени чрез т. н. послоен монтаж, комбинирани с елементи на слънчевите системи за въздушно или водно отопление и горещо битово водоснабдяване на сгради, (патент за изобретение BG № 65768B1. Слънчева къща). 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори