Жилищна сграда и подземен паркинг, „ТДИ Дизайн” ЕООД, арх. Делян Стефанов

Жилищна сграда и подземен паркинг , м. „НПЗ СРЕДЕЦ”,гр.София - район ВЪЗРАЖДАНЕ

Проектант: „ТДИ Дизайн” ЕООД, арх. Делян Стефанов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „НЕО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ

Настоящият проект разработва многофамилна жилищна сграда и подземен паркинг. Обектът e разположен в  м. НПЗ „Средец“, Столична община – район Възраждане. Проектът е разработен по задание на инвеститора и е в съответствие с визата за проектиране издадена от районната администрация и действащата нормативна уредба. Парцелът е ъглов, с лица към ул. „Охридско езеро“ и ул. „Никопол”. Теренът е преобладаващо равнинен с минимална денивелация. В парцела няма съществуващо застрояване. Съгласно одобрения ПУП със заповед № РД–09–50–832/12.11.2004 г. и визата за проектиране новопроектираната сграда е свободностояща в границите на парцела.

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ 

Сградата е свободностояща в границите на парцела. Към уличната регулация на ул. „Охридско езеро“ отстои на 3,00 м. Към уличната регулация на ул. „Никопол“ отстои на 3,00 м. Към страничните регулации на югозапад и северозапад, съответно към УПИ II – 43 и УПИ XI – 91 и XII – 92 е спазено изискването за отстояние 1/3 от границата, като отстоянията са съответно - на  югозапад 5,00 м. (1/3 от 15,00 м), на северозапад 6,35 – 6,92 м (по големи от 1/3 H). Към дъното на парцела на югозапад, към УПИ X – 90 отстоянието е 6,00 м. Към дъното на парцела на северозапад, към УПИ IX – 89 и УПИ X – 90 отстоянието е 14,20 м. 

Спазени са изискваните за дълбочина на сградата (до 16,00 м). Сградата е с височина 5 етажа, с максимална кота корниз 15,00 м.

Пешеходния достъпът до жилищната част на сградата ще се осигури от североизток, от ул. „Никопол“. Пред входа е оформено пространство в ниша, което е достъпно от съществуващия по улицата тротоар чрез стълби и рампа. Рампата е с наклон 3,5% и преодолява денивелация от 15 см.  По продължението на североизточната и югоизточната фасди на сградата се предвижда алея за преминаване и достъп до търговските обекти разположени на първия партерен етаж – медицински център и четири магазина. Алеята е понижена спрямо нивото на тротоара на кота -0,45 мм като достъпа е чрез стълби и рампи с наклон 5%.  

Автомобилният достъп до подземния паркинг е от ул. „Никопол“ през двулентова  рампа с ширина 6,00 м.  Откритата част на рампата е с наклон 15% и електрическо подгряване. От улица „Охридско езеро“ е осигурен автомобилен и пешеходен достъп до вътрешния двор на парцела. Във вътрешния двор са организирани паркинг за 12 автомобила и 2 мотоциклета, градина, маневрена улица и дизел генератор за аварийно захранване. От вътрешния двор ще бъде стопанското зареждане на търговските обекти, евакуацията на подземния паркинг, медицинския център и жилищната част на сградата.

Общо за сградата са предвидени 69 паркоместа (56 паркоместа в подземния паркинг и 13 паркоместа на терена във вътрешния двор), които обслужват 52 апартамента, 4 магазина и 1 медицински център. Броя на паркоместата е съгласно таблица 2 на чл. 24 от Наредба 2 за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии. За апартамент – 1,1 паркомясто (57 паркоместа за 52 апартамента), 1,75 паркоместа за 150 м² търговска площ (6 паркоместа за 500 м² магазини) и 1,5 паркоместа на лекарски кабинет за медицинския център (6 паркоместа за 4 лекарски кабинета)

 

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Сградата е решена с пет надземни етажа, един терасовиден етаж и един подземен етаж. В първия етаж над терена са разположени четири самостоятелни търговски обекта – магазини с директен достъп от ул. „Охридско езеро“. Зареждането им е от вътрешния двор. Всеки магазин има търговска зала, склад и тоалетна. Ъгловия магазин е с единствен вход и зареждане от улицата. Жилищната част е със самостоятелен вход от ул. „Никопол“, като са предвидени фоайе, портиерна с тоалетна и общо помещение през които се достига до стълбищната клетка с два асансьора и стълба. Комуникацията на жилищната част е достъпна и през вътрешния двор. Останалата част от етажа е решена като медицински център с четири лекарски кабинета и обслужващи помещения – приемна/фоайе, битови за персонала, манипулационна, стерилизатор, склад и тоалетни. Достъпа до медицинския център е от ул. „Никопол“. За него също е предвидена връзка към вътрешния двор за паркинга и зареждане. 

Другите надземни етажи и терасовидния етаж са изцяло жилищни, като всеки етаж има дванадесет самостоятелни жилища – един едностаен, седем двустайни, два тристайни и два многостайни апартамента. На терасовидния етаж са разположени четири многостайни апартамента и четири склада за всеки от тях. Всеки от апартаментите има складово пространство в границите си, като изключение правят четитири триастайни апартамента (ап. 3, 15, 27, 39) за които складовите площи са в подземното ниво. Всяко жилище има антре, кухненски бокс, дневна, спалня/спални, баня с тоалетна, лоджия и други помещения (дрешник, мокро, тоалетна, склад) в зависимост от големината му. За комуникация в сградата са предвидени два асансьора и стълбище, отделени в самостоятелна клетка от останалите зони на сградата, с естествено осветление. По нивата жилищата са достъпни през общ коридор от стълбищната клетка. Стълбищната клетка достига до всички нива на сградата.

Подземният паркинг е разположен в подземното ниво. Достъпен е през двулентова рампа от ул. „Никопол“. Паркинга е разделен на две зони – зона 1 с площ 480 м² и зона 2 с площ 1191 м² с цел противопожарна осигуреност. И двете зони са със самостоателна евакуация директно към външни пространства – улица и вътрешен двор. В подземното ниво са разположени 56 паркоместа и маневрена улица, мазета (5 броя), трафопост (по отделен проект и указания от ЧЕЗ) и техническо помещение за водомерния възел и сградното канализационно и водопроводно отклонения. Под рампата е разположена абонатна за връзка на сградата със системата за централно топлоснабдяване. За цялото подземно ниво е предвидена пожароизвестителна инсталация. 

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ И МАТЕРИАЛИ ПО ФАСАДИТЕ

Конструкцията на сградата е монолитна, скелетна, стоманобетонова с колони, греди, шайби и плочи.  Основите са решени с обща фундаментна плоча. Поради наличието на високи подпочвени води под фундаментната плоча и по надосновните стени е необходимо да се изпълни хидроизолационна вана с висока степен на защита. Външните стени на сградата ще се изпълнят от тухла, с дебелина 25см, изолирани с топлоизолация. Разпределителните стени ще са изпълнени също от тухли с дебелина 25 и 12 см. Накои от стените на баните ще се изпълнят двуслойни с цел шумоизолация. Санитарните пакети ще бъдат облечени с предстенна обшивка от влагоустойчив гипсокартон или обзидани. Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост и трислоен стъклопакет. Парапетите по сградата са с височина 1,05 м - 1,10 м с ръкохватка от праховобоядисан стоманен профил, ажурна част от ламинирано стъкло (триплекс) и плътна масивна част. Покрива е плосък с необходимите изолации. За ревизия е предвиден отвор от последната площадка на стълбището. 

Фасадните стени се предвиждат с облицовка от камък и полимерна мазилка в зоната на първия етаж  и полимерна мазилка в няколко цвята за останалите нива. Всички цветове и материали по сградата са по детайл и одобрение на проектанта. Енергийното обезпечаване на сградата се осигурява от нов трафопост, разположен в югозападната част на подземното ниво. Трафопоста е обект на отделен проект. Главнот ел.табло е на първо ниво близо до входа и охраната на сградата и с достъп от вън. Отоплението на сградата е централно чрез ТЕЦ. В сутерена е предвидена абонатна станция за включване към топлофикационната мрежа.


ТЕХНИЧЕСКИ И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Площ имот: 1901 м²

Застроена площ 960,72 м²(по виза макс. 1140,60 м²)

Разгъната застроена площ над терена 6642,83 м²(по виза макс. 6653,50 м²)

Разгъната застроена площ под терена 1755,48 м²

Разгъната застроена площ 8398,31 м²

Плътност на застрояване 50,5%(по виза макс. 60%)

Кинт 3,49(по виза макс. 3,5)

Озеленяване 40% (по виза мин. 40%)

 

Апартаменти 4 бр.

Апартаменти със склад 48 бр.

Магазини 4 бр.

Медицински център 1 бр.

Тавански помещения - склад 4бр.

Складове 5 бр.

Подземни паркоместа 56 бр.

Наземни паркоместа 13 бр.

 Общо жилища 52бр.

Магазини 4 бр.

Медицински център1 бр.

Общо паркоместа 69 паркоместа

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори