Многофамилна жилищна сграда в кв. Смирненски, "Арко студио" ООД, арх. Петко Костадинов, арх. Иван Костадинов

Многофамилна жилищна сграда в кв. Смирненски гр. Пловдив

Проектант: "Арко студио" ООД, арх. Петко Костадинов, арх. Иван Костадинов

 

 

Сградата се намира в квартал извън широкия център на града, с преобладаваща застройка от 4-5 етажни жилищни постройки.

Имотът е с ограничени размери на лицето – 13,80 м., което до голяма степен определя авторовата концепция за изграждане на стегнат обем с търсене на пластичност посредством отнемане на части от паралелепипеда и игра с фасадния материал. 

Сградата съдържа 2 жилища на първи и втори етажи, и мезонет на трето и четвърто ниво. От покривните тераси, развити като открити пространства за обитаване, се разкриват вълнуващи гледки към планината Родопи и тепетата на града. Метални перголи ограничават въздействието на лятното слънце и подобряват комфорта.

Проектантите са разработили  дворното пространство като малък парк, органично съжителстващ с чистия обем на сградата.  Запазени са основните дървесни видове, лозницата, както и големият орех на северната граница на имота.

Ако обектът има някакви достойнства, то това е благодарение на симбиозата от един съвременно мислещ Възложител, доверил се изцяло на творците и подхранената от това амбиция на проектантите.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори