Многофамилна жилищна сграда в „Манастирски ливади-запад", "Хаус Дизайн Фактори" ЕООД, арх. Мария Цекова

Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, гр.София, м. „Манастирски ливади-запад"

Проектант: "Хаус Дизайн Фактори" ЕООД, арх. Мария Цекова

Сградата се намира в гр. София, м. Манастирски ливади-запад на ъгъла на ул. Майстор Павел от Кримин и ул. Майстор Димитър Софиянлията. Парцелът е ориентиран север юг, като подхода към него е от северно разположената улица. Сградата е свободно разположена в имота на изискуемите и по-големи отстояния по виза, а именно 3.00м от източната улична регулация и 4,90м от северната улична регулация, 3.00м от западната странична регулация към УПИ V-1133 и 4,55м към южната странична регулация към УПИ VII-1135. Върху незастроената северна част на имота към ул. Майстор Павел от Кримин е предвидено засаждане на висока растителност. Южният двор ще бъде озеленен покрив, достъпен от апартаментите на първият етаж.

Проектът предвижда изграждане на триетажна многофамилна сграда с подземни гаражи и под-покривен етаж.

Сутеренният етаж на сградата (застроена площ – 342.71 кв.м.) съдържа подземен паркинг за 7 автомобила, складови помещения за всеки от апартаментите, стълбищна клетка и асансьор. Подземният паркинг е достъпен посредством външна рампа излизаща на ул. Майстор Павел от Кримин. Складовите помещения са проектирани с негорими врати, защото са достъпни директно от подземният паркинг.

В първият етаж на сградата (застроена площ – 191.47 кв.м.) са разположени два огледални тристайни апартамента, входно предверие, стълбище и асансьор. Всеки от апартаментите съдържа дневна с трапезария, кухня, две спални и две бани. Към всеки от апартаментите прилежи част от южният двор на сградата.

Вторият и третият етаж на сградата (застроена площ на всеки – 191.47 кв.м.) съдържат два огледални тристайни апартамента, входно предверие, стълбище и асансьор. Всеки от апартаментите съдържа дневна с трапезария, кухня, две спални и две бани.

Под-покривният етаж на сградата (застроена площ – 107.14 кв.м.) съдържа един апартамента, входно предверие, стълбище и асансьор. Апартаментът е с дневна, трапезария, кухня, две спални и две бани. Частта от покрива над долният етаж, която е извън очертанията на апартамента е решена като озеленен покрив. 

Прозорците на дневните и една от спалните по типовите етажи са ориентирани на юг. Кухните и втората спалня са с източно(западно) изложение. Към северната фасада на сградата гледат баните, стълбището и асансьора.

По западната, южната и частично по източната част на имота е проектирана ажурна ограда с височина 2.20м от кота терен. 

Сградата е проектирана с монолитно-стоманобетонна носеща конструкция. Външните фасадни стени ще се изпълнят от 25см тухла, а вътрешните преграждащи ще са тухлени - 12см или 25см. Покривът на сградата е плосък с вътрешно отводняване. Фасадната дограмата е PVC с троен стъклопакет, а вътрешните врати са от MDF. Предвижда се изпълнение на термофасада по външните ограждащи стени, включваща топлоизолация EPS-F и силикатна пигментирана фасадна мазилка. По източната, южната и западната фасада са проектирани перголи със стоманена конструкция. Входната козирка от север също е със стоманена конструкция.

Настилката към входа на сградата ще е от унипаваж на тревна фуга. Настилката по рампата ще бъде шлайфан бетон. Частите от двора прилежащи към апартаментите са покрити с дървени декове. Останала част от двора е озеленена с висока растителност на север и ниска растителност на юг.

Технико-икономически показатели на сградата са:

УПИ VI-1134, кв.78- 526.00 кв.м.

Застроена площ (ЗП)- 191.47 кв.м.

Разгъната застроена площ (РЗП)- 681.55 кв.м.

Разгъната застроена площ вкл. сутерен (РЗП+сут)- 1024.26 кв.м.

Плътност на застрояване (Пл)- 36.40%

Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт)- 1.295

Озеленена площ (Оз)- 42.95%

Височина на сградата- 10.00 м.

Сградата е разработена във фаза Работен проект и има Разрешение за строеж.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори