Жилищна сграда с гаражи в Кръстова вада, "АР Проджекс" ЕООД арх. Светослав Арсов

Жилищна сграда с гаражи  местност "КРЪСТОВА ВАДА" гр. София

Проектант: "АР Проджекс" ЕООД арх. Светослав Арсов 

ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ

Настоящият проект разработва сграда от типа жилищна сграда с наземни гаражи. Обектът e разположен  м. Кръстова вада, гр. София. Проектът е разработен по задание на инвеститора и е в съответствие с визата за проектиране и действащата нормативна уредба.

Ситуационно решение:

Сградата е разположена в урегулиран поземлен имот отреден за жилищно застрояване с преобладаващо средноетажно застрояване. Имотът има лице към две улици – от север – ул. Акад. Вера Мутафчиева и от изток – неизградена улица предвидена за бъдещо разширение.  Застрояването е сключено със застрояването от УПИ- III 2270 и е с височина 15м. спрямо кота терен при калкана 604.50 и кота терен от север – 603.90. За кота 0.00 на сградата е избрана кота 604.50. 

Новопроектираната сграда е отстъпила от пълните нормативноизискуеми отстояния от границите на имота, съгласно изискванията на визата за проектиране и РУП изготвени за УПИ IV-1122, III-2270, II-1845 издадени от гл.архитект на р-н Триадица с дата: 07.01.2015г.

Спазени са параметрите от визата. Обектът попада в зона „Жс“, за която ЗУЗСО предвижда Плътност на застрояването –  до 50%, Кинт –  до 2.3, Озеленяване – 35% и кота корниз – 15м.

Функционално решение:

Сградата е изцяло жилищна. Пешеходният достъп до сградата е предвиден от северната страна. С достъп от север е и вътрешния двор, където се предвиждат част от паркоместата предвидени за живущите в сградата. На партерно ниво са обособени и 5 бр. Гаражни клетки. Достъпът до гаражите е осигурен от север и изток през двете улици. 

Стълбищната и асансьорни клетки осигуряващи вертикалната комуникация в сградата са предвидени в самостоятелно ядро, намиращо се в източната част на сградата.

Разпределенията на отделните нива включват:

Партер (кота+ 0.00) с конструктивна височина 2.85 – входно предверие, 5бр. Гаражни клетки, складови помещения и 1 бр.апартамент. Апартамента е с западно изложение. Състои се от дневна, 2 бр. Спални помещения, 2 бр. Санитарни помещения и складово помещение. Застроената етажна площ е 265.62 m2

Първи, втори, трети и четвърти етажи:

Етажите са идентични в планово отношение. Намират се на коти: +2.85;+5.70;+8.55;+11.40. Конструктивната височина на нивата е 2,85 м.

На всеки от етажите са обособени по 4 бр.апартаменти. Три от апартаментите са двустайни а един тристаен.

Във всички апартаменти са обособени санитарни помещения. Входните предверия заедно с помещенията от „зона ден“ са решени – еднопространствено. Във входните предверия са обособени и складови помещения с място за пералня.

Към апартамента с две спални са предвидени 2 бр.санитарни възли. 

За всеки от апартамните са предвидени помещения за ситуиране на газовите котлета и климатичните инсталации. Застроената площ на всяко от нивата е 320.88 m2.

Пети подпокривен етаж (кота + 14,27) 

На нивото е разположен 1 бр. Апартамент. Апартамента е с 3 бр. Спални помещения, големи санитарни възли, дрешник и складово помещение. Зона ден е обособена  в северната част, като тя има изложение на запад и изток. Етажната височина на всички помещения, с изклщчение на дневната е 2.87 м. В дневната е предвидена светла височина от 3.85 м. Като по периферията и е предвидено шлицово базиликално осветление. Застроената площ на етажа участваща в определяне на показателите е 169.8 m2. Останалата част от площа на етажа е неизползваем покрив с финишно покритие от хидроизолация.

Конструкция и архитектурно-строителни особености:

Конструкцията на сградата е монолитен стоманобетонен скелет.  Ограждащите стени на помещенията са от тухла, като външните ще са изолирани с експандиран пенополиуретан – 10 см и минерална мазилка. Разпределителните стени ще са изпълнени също от тухла с широчина 12 см. Санитарните пакети ще бъдат облечени с предстенна обшивка от влагоустойчив гипсокартон и тръбите изолирани с каменна вата. За жилищната част е предвидена PVC дограма, като цвета и ще бъде уточнен и съгласуван в процеса на строителство с фирмата производител. На партерния етаж дограмата ще бъде алуминиева, като за магазините е предвиден – студен профил и витрини от единично стъкло.

Всички строителни работи ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на технологичните изисквания относно конструкцията, монтажа и шпакловките.

Всички детайли по еркери, плоски покриви, връзки на стени с дограма, завършвания на подпрозоречни парапети,  парапети по балкони и прозорци, ъгли и чупки ще бъдат изработени съгласно архитектурен детайл, съгласуван с инвеститора и изпълнителя или съответния доставчик.

Довършителните работи в интериора ще са в зависимост от функционалните особености на всяко помещение. Жилищните помещения са с настилка от паркет, стени – латекс, таван – латекс. Тоалетни: под – теракота, стени – фаянс, таван – латексова боя за влажни помещения. 

Технически показатели: 

Площ на имота: 748.00 м2

ЗП: 264.71 м2

РЗП: 1719.00 м2

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори