Жилищна сграда с гаражи, м. „Манастирски ливади - изток”, "АР Проджекс" ЕООД, арх. Светослав Арсов

Жилищна сграда с гаражи, м. „Манастирски ливади - изток”гр. София

Проектант: "АР Проджекс" ЕООД, арх. Светослав Арсов

ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ

Настоящият проект разработва  жилищна сграда с наземни и подземни гаражи. Обектът e разположен УПИ II -1416,1006 , кв. 48, м.  „Манастирски ливади - изток” гр. София. Проектът е разработен по задание на инвеститора и е в съответствие с визата за проектиране и действащата нормативна уредба.

Комплексът се характеризира с хармонично отношение към околната среда. Външните пространства са оформени  с идея за преходност на средата. Сградада е ситуирана в северната част на имота, като по този начин се обособява вътрешен двор с южно изложение. Разтителността предвидена в него участва пълноценно в създаването на качествена среда за живот.  

Ситуационно решение:

Имотът се намира южно на улица „Григор Чешмеджиев”. От западната му страна се намира дере, като терена е предвиден за корекция на реката. Визата за проектиране предвижда свободно застрояване на сграда от две тела свързани помежду си с ниско тяло. Предвижда се застрояване с кота корниз до 15 м. при спазване на необходимите отстояния към околнитe имоти и сервитута на елктропровода минаващ в южната част на имота. Сервитута е определен след геодезическо заснемане на най – северния проводник и отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ и Подробния устойствен план. 

Основният пешеходен и автомобилен подход към сградата е от север – от улица „ Григор Чешмеджиев“. Пешеходните подходи към жилищните тела са два, за всяко от телата, като към западното се достига през проход в ниското тяло. През същия проход е и подхода за паркоместата, намиращи се във вътрешния двор.

До подземното ниво достъпът за автомобили е решен през рампа, ситуирана в източната част на имота. 

На партерното ниво в северната част на сградата са обособени и 6 бр. гаражни клетки. Всяка гаражна клетка има независим излаз към улицата. 

Функционално решение:

Подземният паркинг е разположен на кота -3.60 и в него са обособени 31 бр. паркоместа. В съответствие с изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР гаража е разделен на зони с по максимум 10 автомобила. Зоните са отделени с преградни стени и плъзгащи врати. Част от складовете помещения са разположени на кота -3,00. Те заемат североизточната част на сградата, като коридорните им части са отделени от общите части на сградата с самозатварящи се врати със степен на пожарозащита – ЕI 60.

Връзката на подземното ниво с жилищните секции се осъществява посредством две стълбищни клетки с асансьорни ядра. Вратите отделящи стълбищните ядра с гаражните зони са със степен на пожарозащита - ЕI 90. 

Партерните, както и жилищни нива на двете секции са с денивилация от 50 см. 

Партерното ниво на източната секция е изцяло жилищно. В западната секция жилищата са обособени в южната част, а в северната, както и в ниското тяло са гаражните клетки и складовите помещения. 

Жилищните нива са на коти +2,85; +5,70; +8,55; +11,40; +14,25 за източната секция и +2,35; +5,20; +8,05; +10,90; +13,75 за западната секция. Апартаментите по типовите нива са с преобладаваща квадратура от 60 до 85 м2. Като по големите заемат южните части на сградата. Зона ден в апартаментите е организирана еднопространствено, като във всеки апартамент според броя на спалните са обособени едно или две санитарни звена. В апартаментите са зонирани входни предверия и места за перални помещения.

Последните нива и за двете секции са решени с терасовидни покриви. На тези нива апартаментите са с квадратура от около 100 м2.

Квадратурата и разположението на апартаментите са съгласувани и одобрени от инвеститора.   

Конструкция и архитектурно-строителни особености:

Конструкцията на сградата е монолитен стоманобетонен скелет.  Ограждащите стени на помещенията са от тухла, като външните ще са изолирани с експандиран пенополиуретан – 10 см и минерална мазилка. Разпределителните стени ще са изпълнени също от тухла с широчина 12 см. Санитарните пакети ще бъдат облечени с предстенна обшивка от влагоустойчив гипсокартон и тръбите изолирани с каменна вата. За жилищната част е предвидена PVC дограма, като цвета и ще бъде уточнен и съгласуван в процеса на строителство с фирмата производител. На партерния етаж дограмата ще бъде с вградени ролетни щори.

Всички строителни работи ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на технологичните изисквания относно конструкцията, монтажа и шпакловките.

Всички детайли по еркери, плоски покриви, връзки на стени с дограма, завършвания на подпрозоречни парапети,  парапети по балкони и прозорци, ъгли и чупки ще бъдат изработени съгласно архитектурен детайл, съгласуван с инвеститора и изпълнителя или съответния доставчик.

Довършителните работи в интериора ще са в зависимост от функционалните особености на всяко помещение. Жилищните помещения са с настилка от паркет, стени – латекс, таван – латекс. Тоалетни: под – теракота, стени – фаянс, таван – латексова боя за влажни помещения. 

Технически показатели на новопроектираната сграда постигнати в проекта: 

Площ на имота: 1633.00 м2

ЗП: 664.12 м2

РЗП  над Кота ±0.00: 3739.16 м2  

Разгъната застроена площ общо включително сутерена  4739.87 м2  

 

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори