Многофамилна жилищна сграда  ”SunFlower”, кв. Гео Милев, гр. София

Проектант: „Б1 Дизайн Студио” ЕООД, арх. Светослав Бачев   

Многофамилна жилищна сграда „City Lime” кв. Гео Милев, гр. София

Проектант: ”Б1 Дизайн Студио” ЕООД, арх. Светослав Бачев

Многофамилна жилищна сгрда  „CAPPUCCINO”, кв. Оборище, гр. София

Проектант: „Б1 Дизайн Студио” ЕООД, арх. Светослав Бачев

Жилищен комплекс „CAENEN PUURS” в гр. Пюрс, Белгия

Проектант: "БИ Аркитекчър енд Кънстракшън" ООД арх. Хирт Беркейн и арх. Силвия Умникова

Многофамилна жилищна сграда м. "ВИТОША – ВЕЦ СИМЕОНОВО", гр. София

Проектант: „Архитектурно - инженерен състав” ЕООД,  арх. Николай Иванов Няголов 

Концептуален офертен проект за многофамилна жилищна сграда в нов жилищен комплекс, гр. Алмати, Казахстан

Проектант: арх. Мариана Вампорова 

3D Визуализации: В. Витанов

Нискоенергийна многофамилна жилищна сграда - "Могилата"

Проектант: „Цилков Архитектура" ЕООД, Арх. Кунчо Цилков

Многофамилна жилищна сграда гр. Парарджик  обл. Пазарджик

Проектант: "БоАрх Боюклиев архитекти" ЕООД, арх. Димитър Боюклиев

Многофамилна жилищна сграда „Евкалипти“, гр.София

Проектант:  "ВБ Студио" ООД, арх. Николай Филипов, арх. Веселин Серкеджиев, арх. Бойчо Бойчев 

Международен  конкурс за жилищна сграда тип кула Sky Condos в Лима, Перу 

Проектант:  “ВБ Студио” ООД, арх. Веселин Серкеджиев, арх. Бойчо Бойчев, арх. Андрей Андреев 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори