Къща за гости в с. Марково "Аргиров дизайн ЕООД арх. Благой Аргиров

Къща за гости в с. Марково

Проектант: "Аргиров дизайн ЕООД

арх. Благой Аргиров

Проектът се разработва на база скица – виза от Община Родопи – Пловдив и задание от Възложителя.

Ситуационно решение:
Обектът представлява еднофамилна жилищна сграда, ситуирана в средата на имота, по застроителните линии. Пешеходният достъп до къщата се осъществява от север, като денивелацията до входната площадка на кота -0.02 се преодолява чрез общо 14 стъпала, поместени в три стълбищни рамена. Входът и част от стъпалата са покрити с козирка. Автомобилният достъп също се осъществява от север като чрез рампа с наклон от 6,8% се стига до двоен гараж на кота -1.81. Сградата е на три нива, като поради денивелацията на терена се образуват и полунива.

Функционално решение:
В сутерена на кота -2.60 са разположени предверие, стълбище, перално помещение и килер. Застроената площ на етажа е 51.58 кв.м. На полуниво на кота -1.81, са поместени двоен гараж, техническо помещение и инвентар. Достъпът до полунивото се осъществява чрез три стъпала от междинна площадка на стълбищната клетка на кота -1.30. До инвентара се достига чрез външен вход, от западната фасада на къщата, а до техническото помещение – от гаража. Застроената площ на етажа е 47.65 кв.м.
На първо ниво на кота 0.00 от юг е поместен дневният тракт с обща площ 51.40 кв.м, обединяващ дневна, разположена в западната част, трапезария – в източната и кухня – на североизток. От трапезарията се излиза на веранда с барбекю, чрез която се осъществява връзката с двора. Навес покрива верандата, който осигурява и засенчване на дневната и трапезарията. На това ниво са поместени още входно предверие, тоалетна и спалня със самостоятелна баня. Към северната фасада се намира стълбищната клетка. Застроената площ на етажа е 134.30 кв.м.
Върху покрива на гаража на полуниво на кота 1.45 е разположена тераса с кухненски бокс. Част от терасата е покрита с навес. Достъпът до полунивото се осъществява от междинна площадка на стълбищната клетка на кота 1.47. Застроената площ на нивото е 49.06 кв.м.
На вторият етаж на кота 3.10 са разположени предверие и три спални, всяка със собствена баня и тоалетна. Към две от спалните има покрити тераси. Застроената площ на етажа е 123.67 кв.м.

Обемно – композиционно решение:
За сградата е търсена класическа визия, която в случая се постига със семпли орнаменти и бледи топли цветове за фасадите, които са обработени с два цвята минерална мазилка – бяла и светло бежова. Покривът на сградата е скатен, както и навесите над верандата и терасата. Дограмата е PVC с дървесен вид, а външните и вътрешните парапетите са ажурни от ковано желязо. Декоративните елементи са изпълнени от топлоизолация – XPS.

Конструкция:
Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна гредова. Ограждащите външни зидове са от кухи керамични тухли(четворки)-25см. Вътрешните зидове са с дебелина 12см. от керамични тухли. Покривът на сградата е скатен, с дървена конструкция и наклон от 30о. Подпокривното пространство ще е неизползваемо, като за ревизия е оставен отвор с капак в стоманобетонната плоча на кота 5.90, който се намира в предверието пред спалните. Навесите също са скатни, с дървена конструкция и наклон от 25º, като отдолу ще се затворят с гипсокартон. Покривът и навесите ще са покрити с керамични керемиди.

Топлотехника:
За топлоизолиране на фасадите е предвидена фасадна топлоизолация EPS с дебелина 12см, за еркерите и балконите – XPS 12см., а за покрива – XPS 20см. Дограмата ще е PVC, с троен стъклопакет с външно стъкло 4 сезона - 5мм, средно - обикновено бяло (при баните – матово) 4мм, вътрешно - нискоемисийно (к стъкло) 5мм и дистанционери по 14мм.
За тоалетната, баните и кухнята ще се осигури естествена, а на определени места и принудителна вентилация .
За енергиен център на сградата се предвижда водоохлаждащ термопомпен агрегат с въздушно охлаждане. Термопомпеният агрегат работи в режим „охлаждане” със студоносител– вода с t=7/12ºС и в режим „отопление” с топлоносител – вода с t=45/40ºС. В техническото помещение ще се монтира вътрешното тяло на термопомпения агрегат. За осигуряване параметрите на микроклимата в помещенията на обекта се предвижда инсталация за централна климатизация с кръгове за подово отопление, лири за баните и вентилаторни конвектори.
За осигуряване на обекта с битова гореща вода ще се монтира инсталация за БГВ с един брой водоводен бойлер, вертикален, на конструкция, с обем V=150л, с електрически нагревател и две серпентини за захранване от хидравличния модул на термопомпения агрегат и от слънчевите колектори, разположени на покрива.
За осигуряване на нормативния въздухообмен в помещенията на сградата се предвижда общообменна вентилация с рекуперация, включваща смукателна и нагнетателна част. Отработеният въздух се засмуква от определени отдалечени зони в помещенията, преминава през рекуперативен топлообменник тип «въздух-въздух», и се изхвърля над покрива на сградата. Свежият въздух се засмуква от срещуположния на изхвърлянето скат на покрива, обработва се през рекуперативния топлообменник, и се подава в централната част на сградата. Системата ще се изгради с кръгли спиро-въздуховоди и конусни смукателни и нагнетателни вентилационни решетки. Рекуперативният вентилационен блок и хоризонталната разпределителна въздуховодна мрежа ще се монтират в подпокривното пространство на сградата. Въздуховодите, преминаващи през неотопляеми помещения, ще се топлоизолират с топлоизолация от минерална вата с δ=30мм с алуминиево фолио. Вертикалните въздуховоди ще се затворят с гипсокартон.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПИ 052012-II = 515.09 кв.м
ЗП = 185.06 кв.м
РЗП всичко = 405.45 кв.м
РЗП надземно = 353.87 кв.м
Плътност = 36%
Кинт = 0.69
Озеленяване = 47% =241.32 кв.м
Категория на обекта –5 “а”

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори