Еднофамилна къща гр. Созопол, "Вертикали" ЕООД арх. Цветан Симеонов, арх. Ивайло Симеонов

Еднофамилна жилищна сграда, гр. Созопол, м. Мисаря, 2013 г.
Проектант: "Вертикали" ЕООД арх. Цветан Симеонов, арх. Ивайло Симеонов

Сградата е проектирана за младо семейство с дете инвалид. Функцията и разпределение съответстват на техните специфични изисквания.

Съвременният архитектурен образ е другото тяхно изискване, което ние с удоволствие сме търсели.

Технико-икономически показатели:
УПИ – 402 кв.м
РЗП = 341 кв. м
ЗП = 91 кв. м
Пзастр. – 22,6%
Кинт - 0.85
Позел. - 43%

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори