DMV HOUS, "НЮАРХ"ООД арх. Марин Велчев, арх. Калин Велчев, арх. Мария Сурилова, арх. Веселин Мутафчиев

DMV HOUSE - Еднофамилна жилищна сграда с магазин на ул."Одесос" №17 , гр.Варна 
Проектант: "НЮАРХ"ООД арх. Марин Велчев, арх. Калин Велчев, арх. Мария Сурилова, арх. Веселин Мутафчиев

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ:
Настоящият проект е разработен въз основа на задание от възложителя за проектиране на еднофамилна жилищна сграда с магазин в партера към съществуваща жилищна сграда в гр.Варна. Новопроектираната жилищна сграда попада в централната устройствена зона на старият градски център на град Варна. Поради тази причина търсената визия на новопроектираната сграда е обвързана със запазване на стилът „Сецесион“ като се добавят елементи на модерната архитектура. Идеята е да се получи ансамбъл в общият имот с много декоративни елементи и орнаменти, в съчетание с изчистени форми. Сградата е със застроена площ 62,00 кв. м. и Разгъната застроена площ – 211,23 кв.м. Входът към жилищната част е през двор, в който се влиза от ул. “Одесос“. Всеки етаж е с различна функция като връзката между тях е чрез вита еднораменна ст.бет.стълба с диаметър- 245 см.

АРХИТЕКТУРНО- ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ:
Партерен етаж – K ±0,00м. и полу-ниво К +1,20м. На партерният етаж при K ±0,00м. се намира помещение предназначено за търговски дейности /магазин/. Помещението е с обща квадратура от 51,63 кв.м. и със самостоятелен вход откъм ул. „Одесос“. Разполага със складово помещение и WC в дъното на имота. Конструктивната височина на етажа е H=3,20м.
Входът към жилищната част, е от двора на имота, който е на междинно ниво при K+1,20м. От там се влиза към преддверие, където е разположена витата ст.бет. еднораменна стълба, чрез която се достига до горните жилищни етажи.
Първи жилищен етаж К +3,20м. На него е обособено едно помещение с функция от „група ден“: кухня с трапезария и малка рекреационна зона, разположена на югоизток в еркерно издадена част (към ул.“Одесос“). Еркерното излизане което е към улицата и към вътрешния двор е облицовано с ETALBOND и окачена фасада със система „Спайдър“. В югозападната част на сградата е разположена баня с тоалет и перално помещение със самостоятелно обслужване. Всички „френски“ прозорци са обособени с предпазни парапети H=110 см от кота готов под. Конструктивната височина на етажа е H=2,80м.
Втори жилищен етаж К +6.00. На него са обособени помещения от група ''нощ'': коридор, WC-баня , две спални ориентирани на югоизток. От коридора чрез ст.бет. еднораменна стълба се достига и до ниво К+8.80. Всички прозорци в помещенията са обособени с предпазни парапети H=110 см от кота готов под. В спалното помещение на югоизток има еркерно издадена част (към ул.“Одесос“), върху която е поставена окачена фасада със система „Спайдър“. Конструктивната височина на етажа е H=2,80м.
Трети жилищен етаж К +8.80 (Мансарден етаж). На този етаж е обособено едно помещение с функция от „група ден“: Всекидневна част и работно пространство. Съществува достъп до две тераси – на северозапад и на югозапад.
В бъдещия технически проект са предвидени Външните стени да са с дебелина 25 см. и са изградени с тухли на “Wienerberger”, покрити с 15 см. топлоизолация и замазка, а вътрешните стени са от тухли с дебелина 12 см.
Външната облицовка е мазилка в бял цвят, като се акцентира върху еркерните части на сградата, които са облицовани с ETALBOND в тъмно вишняв и жълт цвят, като акцент.
Дограмата е шест камерна PVC, по детайл на фирмата производител, избрана от възложителят.
Покривът е четирискатен с външно отводняване -улуци, като ще бъде изпълнен с Покривнапоцинкована ламарина TR20x295-885 тъмно вишняв цвят.

Сградата е разработена с цел да задоволи нуждите на възложителя за самостоятелна жилищна къща, успешно вписваща се в класическата градска среда на стара Варна.
Проектът ще бъде съгласуван с НИНКН- София във всичките фази на инвестиционните намерения на възложителя.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори