„КЪЩА С ВГРАДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛЪНЧЕВО ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЕЩО БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ“, доц. арх. Людмила Александрова

„КЪЩА С ВГРАДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛЪНЧЕВО ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЕЩО БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ“

Проектант: доц. арх. Людмила Александрова

ОБОСНОВКА НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ ОТ СВЕТОВНОТО НИВО НА ТЕХНИКАТА
• във всички тези примерни изобретения се използва активно подпокривното пространство за нуждите на системите за водно и въздушно слънчево отопление.
• Затопленият въздух от под покривното пространство може да се подава директно в помещенията с помощта на нагнетателни вентилатори.
• Комбинирането на системите за водно слънчево отопление със системите за въздушно слънчево отопление води до по-бързо затопляне на въздуха в под покривното пространство, както и на стените на водните акумулатори, разположени също там.

КОМБИНАЦИЯ НА ИЗВЕСТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ ОТ НИВОТО НА ТЕХНИКАТА С НОВИ ПРИЗНАЦИ
Тези особености от техническите решения на изобретенията на авторите са заложени в проектирането на системите за водно и въздушно слънчево отопление на двуетажна сграда.

Система за въздушно отопление на сградата 
Основното пространство за получаване на топъл въздух е в под покривното пространство. Във вертикалния разрез са показани две шахти с примерни размери 90 х 90 сm, в които са разположени тръби. В горния си край всяка от тръбите е съоръжена с вентилатори. Долният край на всяка от тръбите има излаз в съответните помещения на сградата, разположени съответно на първия и втория етаж. Чрез задействане на всеки един от вентилаторите топлият въздух от под покривното пространство се нагнетява директно в помещенията. Изравняването на налягането става с помощта на клапи, разположени в стената на шахтата / респ. комина / или чрез луфтове, разположени околовръст в мястото на пресичане на всяка от тръбите със стената, която е обща за шахтата и съответното помещение. През не отоплителния сезон вентилаторите са изключени. С помощта на клапи, разположени в горния край на съответните шахти топлият въздух може да се отвежда в атмосферата. Ако клапите са затворени, а вентилаторите са изключени, то топлият въздух се задържа максимално в под покривното пространство и покачва температурата на околната среда в него. Ще се подгрява допълнително околната повърхнина на водните акумулатори, предназначени за битово горещо водоснабдяване.

Система за горещо битово водоснабдяване
Водните колектори са разположени на източната, южната и западната фасади. При това източните и южните водни колектори са свързани с помощта на тръбна мрежа с южния и източен воден акумулатор, разположени в под покривното пространство. Западните колектори са свързани със западен воден акумулатор, разположен също в под покривното пространство. По този начин най-добре се хващат слънчевите лъчи през различни часове от деня.
През лятото топлата вода от водните акумулатори се използва за битови нужди- в банята за къпане, а в кухнята за миене на съдове. През отоплителния сезон топлата вода с помощта на циркулационни помпи може да се използва за водно отопление. Затоплената вода ще подгрява радиаторите в съответните помещения.


Архитектурният план на първия и втория етажи отразява в план напречното сечение на двете шахти. Едната от шахтите е разположена в коридора, като в нея от своя страна са разположени сеченията на три от тръбите за нагнетяване на по-топъл въздух. Единият тръбопровод е предназначен за въздушно отопление на баните, вторият- за кухнята, а третият- за едната от спалните. Втората шахта стига до тавана на първия етаж. Едната от тръбите е предназначена за нагнетяване на по-топъл въздух директно в кабинета на първия етаж. Втората тръба е за въздушно отопление на родителската спалня от втория етаж, а третата- за въздушно отопление на детската спалня.

Конструктивно решение
Носещата конструкция на сградата представлява дървен скелет, който е развит на модулна мрежа от 60 сm. По този начин дървеният гредоред е през 60 сm. Дървените колони към пода са фиксирани чрез метални обувки. Междуетажната подова конструкция е изпълнена с топлоизолация от стиропор 80 mm с по два слоя от гипсофазер, разположени над и под топлоизолацията. Всички слоеве лягат на стъпало образен елемент, присъединен към носещата дървена греда. Подовата настилка в жилищните помещения е дървена.

Външните стени са изпълнени като многослойна структура-топлоизолация от стиропор 80 – mm и по два слоя гипсофазер от двете страни на топлоизолацията. На тях са окачени водните слънчеви колектори. Членението им е на растер от 60 сm, съответстващ на конструктивните междуосия на дървените колони.

Област на приложение
Системите за въздушно и водно отопление, и за горещо битово водоснабдяване могат да се използват при строителството на двуетажни сгради за постоянно обитаване, както и при изграждане на ваканционни селища за целогодишен отдих в райони с интензивно слънчево греене.


Основни параметри:
- местоположение – в населени места с преобладаващи равни терени,
- застроена площ- 63,36 m2 ;
- разгъната застроена площ- 126,72 m2 ;
- фаза на изпълнение- идеен проект,
- снимки в електронен вид- 2 и 3 Д модел- 6 броя,
- ситуация с контактните зони,
- общ план- 2 броя,
- две основни разпределения,
- разрези-2 броя.

РЕЗЮМЕ
Съчетаването на елементите от слънчевите системи с тези на сградата се оказва особено перспективно и благоприятно за микроклимата на сградата. В плана и разрезите на сградата се появяват характерните за слънчевите системи елементи: въздушни и водни колектори, акумулатори, тръбни мрежи, въздушни канали, клапи и други. Решението е предназначено за въздушно слънчево отопление и горещо битово
водоснабдяване на двуетажна сграда.

Система за въздушно отопление на сградата
Основното пространство за получаване на топъл въздух е в подпокривното пространство. Във вертикалния разрез са показани две шахти с примерни размери 90 х 90 сm, в които са разположени тръби. В горния си край всяка от тръбите е съоръжена с вентилатори. Долният край на всяка от тръбите има излаз в съответните помещения на сградата, разположени съответно на първия и втория етаж. Чрез задействане на всеки един от вентилаторите топлият въздух от подпокривното пространство се нагнетява директно в помещенията. Изравняването на налягането става с помощта на клапи, разположени в стената на шахтата / респ.комина / или чрез луфтове, разположени околовръст в мястото на пресичане на всяка от тръбите със стената, която е обща за шахтата и съответното помещение. През неотоплителния сезон вентилаторите са изключени. С помощта на клапи, разположени в горния край на съответните шахти топлият въздух може да се отвежда в атмосферата. Ако клапите са затворени, а вентилаторите са изключени, то топлият въздух се задържа максимално в подпокривното пространство и покачва температурата на околната среда в него. Ще се подгрява допълнително околната повърхнина на водните акумулатори, предназначени за битово горещо водоснабдяване.

Система за горещо битово водоснабдяване
Водните колектори са разположени на източната, южната и западната фасади. При това източните и южните водни колектори са свързани с помощта на тръбна мрежа с южния и източен воден акумулатор, разположени в подпокривното пространство. Западните колектори са свързани със западен воден акумулатор, разположен също в подпокривното пространство. По този начин най-добре се хващат слънчевите лъчи през различни часове от деня. През лятото топлата вода от водните акумулатори се използва за битови нужди- в банята за къпане, а в кухнята за миене на съдове. През отоплителния сезон топлата вода с помощта на циркулационни помпи може да се използва за водно отопление. Затоплената вода ще подгрява радиаторите в съответните помещения.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори