Жилищна сграда с магазини и офиси, Благоевград„Архитектурно бюро АЛВИ” ООД , арх. Александър Сандев,

Жилищна сграда с магазини и офиси - Пристройка и надстройка на съществуваща  жилищна  сграда

Проектант:„Архитектурно бюро АЛВИ” ООД ,  арх. Александър Сандев

 Сградата се намира в централната градска част на Благоевград.

Градоустройствената основа – РУП, предвижда вграждане на съществуваща  жилищна сграда на два етажа  в ново застрояване с височина 15 м и покриване на калкан.  Архитектурното решение предвижда обем  разделен на  две нива. Към прилежащата търговска улица са  предвидени два етажа с магазини, а към дъното на имота се вгражда съществуващата сграда с прилежащи към терена нива.

Този подход определя динамичен архитектурен образ, отговарящ на атмосфера на централната търговска улица, която е в непосредствена близост. Архитектурното решение кореспондира със  средата на обекта, като допринася за развитие и централната градска част.

Проекта решава следните задания и градоустройствени задачи:

1.  Приобщаване на сградата в динамична централна търговска зона

2.  Вграждане на  съществуваща жилищна сграда и изпълняване на градоустройствените параметри за зоната, в която попада- зона Ц – Кинт 3,00 

3.  Постигане на максимална търговска площ към прилежащата улица

4.  Обезщетение за собствениците  с осем апартамента с еднаква площ, на първите две жилищни нива .

5.  Създаване в оставащите две нива на съвременни апартаменти с необходимите открити части , озеленаване и гледки .Пентхаус на последното ниво с голяма открита площ 

6.  Постигане на пасивна енергийна ефективност чрез ориентация и отвори  

За целта в процеса на проектиране са дигитализирани всички околни застройки – както съществуващи, така и по предвиждане на ОГП. Изследвани са подходите и начините на възприятие на сградата  от движещ се автомобил и най вече от гледната точка на пешеходеца. Проследено е ослънчаването и засенчването от съществуващите сгради, възможните погледи от вътре навън и получаването на динамични гледки от жилищните помещения и избягване на непосредствен визуален контакт.

Този подход на проектиране  определи големината на отворите и тяхното местоположение. Сградата е ситуирана към югоизток и поради тази причина засенчващите елементи са от матиран триплекс. 

Голямата отвореност на сградата към  Север и Изток контрастира с малки отвори от запад.

Търсен е модерен и лаконичен образ, който да изявява вътрешната структура на сградата и да влиза в диалог със заобикалящата го среда. 

Основен архитектурен репер се явява съседната сграда – паметник на културата от местно значение. За целта са избрани неутрални цветове на мазилки и акценти от еталбонд за детайла на парапетите с цвета на използвания камък в съседната сграда. 

Озеленяването на последното ниво осигурява необходимия висок комфорт на обитаване. 

Постигнати параметри на застрояването   

Площ на имота:  345 м2    

Застроена площ:  180,50 м2                               -  П. застр. 52% 

РЗП без полуподземен етаж : 1032,00 м2            - К . инт. Застр. -2,97 

РЗП общо  1212 м2  

Конструктивно решение, топлоизолация и хидроизолация:

Конструкцията е монолитна , безгредова  с  покривна плоча. 

Покривът е завършен с битумни плоскости от Ондулин, за сутеренните части е използвана хидроизолация от  “Фундалин” и дренаж под нивото на сутерена. 

Топлоизолацията е решена с външни стени от решетъчни тухли 30 см. от Винербергер и топлоизолация от 10 см  фибран ЕРS отвън. Върху покривната плоча са предвидени 12  см. Фибран ХPS. Терасите над използваема част се покриват с Фибран XPS – 7 см. , по детайл  

Предвидено е адекватно конструктивно решение за запазване на съществуващата сграда и укрепване на калканната стена с УПИ ХI.

 

 

 

  

 

 

 

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори