Многофамилна жилищна сграда в жк „Студентски град”, Студио за архитектура"Кастилия", арх. Андрей Арнаудов, арх. Петко Маринов, арх. Марта Събева

Многофамилна жилищна сграда в жк „Студентски град”, м. "Малинова долина",  гр. София 

Проектант: Студио за архитектура"Кастилия", арх. Андрей Арнаудов, арх. Петко Маринов, арх. Марта Събева, Л. арх. Мая Чолева

Настоящият проект е за многофамилна жилищна сграда в жк „Студентски град”. Местността „Малинова долина”, граничеща със съществуващото застрояване на жилищния комплекс е перспективен и слабо застроен район, за който за пръв път в София е изработен застроителен план след проведена комасация. Това създава по-добри предпоставки за качествена градска среда, в сравнение с други райони на града.

Фирмата възложител е с установено име и репутация на пазара в столицата и настоящият проект е натоварен с очакванията за продължаване на тези традиции след няколкогодишно прекъсване. На този проект се гледа като водещ за група от сгради, разположени в съседни имоти на същия собственик, като заедно с имота, разположен от изток ще използва обща паркова среда, изпълнена съгласно високите стандарти на фирмата.

Обкръжаващата среда към момента на проектирането се състоеше предимно от незастроени ливади и съществуващия блок 61, който за съжаление е в доста неугледен вид. Така, от една страна имахме свободата да се строи на свободен терен, но, от друга страна новият проект трябваше да отчете съществуващия масивен обем на сградата в съседство. За това се опитахме да създадем една привлекателна и функционална сграда, без да се увличаме в самоцелни архитектурни експерименти. Реакцията на пазара показа, че проектът е добре приет от клиентите, а районът е свидетел на засилена строителна активност в околните терени.

Градоустройствено решение

Парцелът, предвиден за застрояване е с правоъгълна форма и граничи от западната си страна с улица, която пресича ул. „Проф. Д-р Иван Странски“. Теренът е равнинен, със слаб наклон на север-североизток. Подходите към сградата, както за пешеходци, така и за автомобили са от запад, от прилежащата улица. В северозападния ъгъл има рампа към подземните гаражи, а от югозападния ъгъл е влизането към разположените в партера гаражи и наземни паркоместа. Сградата е разположена съгласно указания във визата за проектиране начин и при спазване на изискуемите отстояния.

Функционално решение

Проектът предвижда сградата да има едно подземно и 8 надземни нива. В сутерена и партера (подземно и първо надземно ниво) се предвиждат гаражи, за да могат да се изпълнят изискванията за осигуряване на достатъчно паркоместа. В останалите надземни нива (от 1-ви до 7-ми етаж) се предвиждат общо 38 апартамента с различна големина - двустайни, тристайни и четиристайни.

При проектирането на отделните жилища бяха отчетени особеностите на пазара. Стремежът на проектантския екип беше да се създадат относително малки като площ, но функционални и съдържателни апартаменти, в които млади хора да могат да живеят с минимум ограничения, включително и с малки деца. Така всички апартаменти разполагат с отделно място за пералня/сушилня и собствени тераси, на които могат да се разположат външните тела за климатиците. Също така всички тераси имат покритие, включително и тези на последните етажи, като по този начин се цели избягване на самодейните изпълнения след акт 16, които значително загрозяват повечето новопостроени сгради. По-големите апартаменти са разположени на юг/югоизток, за да се използва максимално доброто изложение.

Влизането в сградата става през партера (К±0.00), през виндфанг, от който се достига до стълбище и асансьорно фоайе. В партерния етаж има и помещение за охрана с тоалетна. На жилищните етажи стълбището е отделено от асансьорното фоайе и етажния коридор със самозатваряща се, димоуплътнена врата.

В сутерена освен гаражите са разположени абонатна станция и спомагателни помещения.

За всяко жилище в сградата има осигурено паркомясто, както и допълнителни места за посетители. На К +2.95 е предвидено жилище за хора с увреждания (ап. 3).

Архитектура и строителни особености

При проектирането на сградата, голямо внимание трябваше да се обърне на наличието на значителния обем на съществуващия блок 61, чиято фасада, за съжаление, не е във вид, подобаващ на европейска столица. За да се избегне доколкото е възможно тази гледка, част от помещенията са ориентирани под 45 градуса, в посока към Витоша, като се оформят и просторни тераси. Това решение е основен елемент в обемната структура на сградата и допринася за характерния архитектурен образ. Южната и източните фасади са с много балкони, които се възползват от наличния простор и са подредени в спокоен ритъм. Северната фасада е преобладаващо плътна - от една страна заради изложението, от друга страна заради минаващият в близост булевард. За да не бъдат прекалено монотонни, по източната и северната фасади има оформен двуетажен обем, който разнообразява плановото решение на съответните етажи.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова с носещи колони и безгредови плочи. Зидовете са от керамични тухли Wienerberger Porotherm - 25см по външните стени и по периферията на апартаментите и 12см за вътрешните преградни зидове. Дограмата е с PVC профил, със стъклопакет. По фасадите е положена топлоизолационна система с 10см EPS, по покривите, еркерите и под плочата на К +2.95 - 12-15 см XPS. По този начин сградата има по-добра енергийна ефективност от изискванията на настоящата нормативна уредба и е в състояние да предложи комфотна и уютна среда на обитаване. Фасадите са покрити с хидрофобна мазилка в два цвята и каменни облицовки.

Вътрешните стени са покрити с мазилка и шпакловка, подовете са съгласно спецификацията за всеки етаж, а във всички помещения в жилищните етажи с цел ускоряване на строителния процес и улесняване прокарването на инсталации има окачен таван от гипсокартон - Knauf.

Парапетите на балконите са от стомана, по детайл, с височина 105см за етажите до 20м височина и 120см за етажите над 20м. 

Покривите са плоски, тип „топъл покрив“ с битумна хидроизолация със защитна посипка.

Асансьорът е с капацитет 630 кг / 8 човека, скорост на движение 1 м/с и с врата, широка 90 см, позволяваща използването му от хора в неравностойно положение.

Сградата е централно топлоснабдена, сградните ВиК и електро инсталации са свързани към съществуващата локална инфраструктура. Предвижда се топлоподаването към отделните апартаменти да може да бъде прекъсвано от общите части.

Технически показатели

Застроена площ (ЗП) 504.79 м2

Разгъната застроена площ (РЗП) 3 795.6 м2

Обща площ (РЗП + подземно ниво) 4 530.77 м2

Площ на имота 1 274 м2

Плътност на застрояване 39.6%

Кинт. 2.98

Озеленяване 40%

брой жилища 38

Паркоместа 42

 

 

 

 

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори