Многофамилна жилищна сграда гр. Парарджик, "БоАрх Боюклиев архитекти" ЕООД, арх. Димитър Боюклиев

Многофамилна жилищна сграда гр. Парарджик  обл. Пазарджик

Проектант: "БоАрх Боюклиев архитекти" ЕООД, арх. Димитър Боюклиев

Обектът, предмет на настоящия проект, представлява многофамилна жилищна сграда в град  Пазарджик. Сградата е проектирана свободно стояща в имота. На северозапад имота граничи със съседен имот, а сградата отстои на 4 метра от имотната граница. На североизток, югозапад и югоизток граничи с улици, като към североизток и югозапад сградата е на имотната граница, а към юго-изток отстои на 2 метра от имотната граница. Проектираната сграда отговаря на категория В, II степен на пожароустойчивост от противопожарните строително технически норми.

Проектираната сграда е четири етажна с използваем подпокривен етаж. Първият етаж е на три полунива съответно разположени на и над котата на прилежащия терен на кота -0,15 и +-0,00 (включващи се в КИНТ-а и плътността за имота), и едно полуниво вкопано в  земята под нивото на прилежащия терен на кота -0,45 (изключващо се в КИНТ-а и плътността за имота). Паркирането се осигурява посредством седем гаража и две паркоместа в рамките на имота отговарящи на броя на деветте апартамента в сградата. В три от гаражите са предвидени складови помещения, а за три от апартаментите без склад в тях.

Първият етаж е разположен на полунива на  кота -0,45 -0,15 +-0,00. На кота -0,45 се разполагат шест гаражни клетки. Достъпът до четерите гаража от югоизток се осъществява посредством външна рампа, а към двата гаража от североизток посредством вътрешни рампи. Част от входното предверие е също на тази кота, както и стълбищната клетка с хидравличния асансьор, които преминават през всички етажи на сградата и достигат до подпокривния етаж. На кота -0,15 се разполага един гараж, ориентиран към югозапад, а достъпът към него е директно от терена. На кота +-0,00 се разполагат входното предверие (което е частично на +-0,00 и преминава на кота -0,45)  и техническото помещение на хидравличния асансъор. Входът на сградата е от северозапад. Подовите настилки на гаражите и техническото помещение са на циментова замазка, а входното предверие и стълбищната клетка са с гранитогресови плочи. Всички стени и тавани на гаражите, техническото помещение и стълбищната клетка са с гипсова шпакловка и латекс.

Втори, трети и четвърти етаж са типови

Вторият етаж  е на кота  +2,35. Достъпът до него става посредством стълбищната клетка с асансьор започващи от кота -0,45. Осигурено e естествено осветяване в стълбището чрез прозорци от северозападната фасада на сградата. На това ниво се разполагат един коридор и два апартамента (Апартамент 1 и Артамент 2). Апартамент 1 включва предверие, две спални помещения, трапезария с кухненска ниша и дневна в едно помещение, две бани с тоалетни (като едната е към едното спално помещение), едно складово помещение и три тераси. Апартамент 2 включва предверие, две спални помещения, трапезария с кухненска ниша и дневна в едно помещение, баня с тоалетна, две складови помещения и една тераса.Подовите настилки на коридора, предверията на апртаментите, складовете и терасите са с гранитогресови плочи. Спалните и трапезариите с кухненски ниши и дневни са с ламиниран паркет. Санитарните помещения са с теракотни плочи. Всичките стени са с гипсова шпакловка и латекс, само в санитарните възели с фаянс. Всичките тавани са с гипсова шпакловка с латекс. Таваните в санитарните възли са окачени, с влагоустойчив гипс-картон.

Използваемият подпокривен  етаж  е на кота  +10,75. Достъпът до него става посредством стълбищната клетна с асансьор, започващи от кота -0,45. Осигурено e естествено осветяване в стълбището чрез прозорци от към северозападната фасада  на сградата. На това ниво се разполагат един коридор и два апартамента: апартамент 8 и артамент  9. Апартамент 8 включва предверие, две спални помещения, трапезария с кухненска ниша и дневна в едно помещение, една баня с тоалетна, едно складово помещение и две тераси. Апартамент 9 включва предверие, спалня, трапезария с кухненска ниша и дневна в едно помещение, баня с тоалетна и една тераса. Подовите настилки на коридора, предверията на апртаментите, складовете и терасите са с гранитогресови плочи. Спалните и трапезариите с кухненски ниши и дневни са с ламиниран паркет.Санитарните помещения са с теракотни плочи. Всичките стени са с гипсова шпакловка и латекс, само в санитарните възли фаянс. Всичките тавани са с гипсова шпакловка и латекс, като само в санитарнияте възли с окачен влагоустойчив гипскартон.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова (гредова конструкция). Покривът  е плосък, на места е частично скатен с наклон 1:1. Конструкцията му е стоманобетонова. Върху стоманобетоновата плоча на покрива се полагат: битумно подмазване, изравнителен пласт, битум, топлоизолация, пароизолация, два пласта мушама на размината фуга, стъклена тъкан и промит чакъл с гореща промазка. Фасадните стени са тухлена зидария 25 см, а въртешните преградни стени са на места тухлена зидария 25 см, на места места тухлена зидария 12 см. Външните стени са изолирани със  “Стиродур” (по проект за топлотехническа ефективност), мрежа и фасадна силиконова трипластова мазилка. Част  от фасадата е облицована  с  камък  и  дърво. Дограмита е  PVC  със стъклопакет. Всички парапети на балкони и стълбищни рамена са с височина 105 см. Всички прозорци с подпрозоречен зид по-нисък от 85 см  се обезопасяват с парапет с височина 105 см.  Обшивките на комини ,олуци , лами са с PVC.

ПЛОЩИ ПОД И НАД КОТАТА НА ПРИЛЕЖАЩ ТРОТОАР

Разпределение кота    +2,35                                                    208,41  м2

Разпределение кота    +5,15                                                    208,41  м2                

Разпределение кота    +7,95                                                    208,41  м2                              

Разпределение кота    +10,75                                                  200,00  м2    

ОБЩА КВАДРАТУРА:  1 035,91  м2   

• Площ на проектно застрояване:

РЗП –  1 035,91  м2   

Застроен обем  – 2 950,00  куб. м.                                                                  

                                                                                                                                                                                                                         ПЛОЩИ НА И НАД КОТАТА НА ПРИЛЕЖАЩ ТРОТОАР

Разпределение кота    -0,15 / +/-0,00                                        62,99  м2                

Разпределение кота    +2,35                                                    208,41  м2

Разпределение кота    +5,15                                                    208,41  м2                

Разпределение кота    +7,95                                                    208,41  м2                              

Разпределение кота    +10,75                                                  200,00  м2   

    

ОБЩА КВАДРАТУРА:  888,220 м2

Площ на имота – 355,53 м2

Допустим       КИНТ       =  2,5     =  888,825 м2   > 888,220 м2  Проектни

Плътност = 80%   =  284,424 м2   >     62,99 м2  Проектни

 

 

 

 

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори