Жилищна сграда и ресторант, гр. Балчик,„Дизарх”ООД, арх.Венелин Жечев Иванов

Жилищна сграда и ресторант, гр. Балчик

Проектант:  „Дизарх”ООД, арх.Венелин Жечев Иванов

Настоящият проект е разработен въз основа на задание от инвеститора, скица (виза за проектиране на сграда одобрена от общински съвет град Балчик). 

Имотът се намира на първа линия, жилищната сграда е част от ансамбъл със сграда паметник на културата – бивша „Рибна Борса“. Теренът за изграждане на зданието съгласно визата за проектиране се намира град Балчик, като от запад е на калкан със сграда, която е обект за реставрация. Площта на парцелът е 441 кв.м граничи с други имоти на североизток и северозапад, на север с паркинг и улица, а на юг с плажна алея и морска ивица. 

Теренът е с денивелация 2,5 м в посока от север към юг. Сградата се развива на един полуподземен етаж и пет надземни, като единият от тях е терасовиден. В обекта са проектирани обществено-обслужващи помещения и жилищни апартаменти. Достъпът към сградата се осъществява от юг и север. Вертикалната комуникация се осъществява от една стълбищна клетка и един асансьор. Зареждането на кухнята в полуподземния етаж е от платформа на ниво терен, от кота 0,00. 

На всички пет етажа над полуподземния, е проектирано изграждането на апартаменти с различна квадратура. Изпълнени са всички изисквания на Наредба No. 4 от 1 юли 2001 година за проектиране , изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда включително за хора с увреждания. Жилищната сграда е изцяло нова, като се изгражда на фуга, граничеща със стените на бившата рибна борса. На външните ограждащи стени са изградени колони и греди, които носят структурната окачена фасада. Покривът е плосък. Използваните материали за фасадното решение са допълнения и взаемка от каменната облицовка на бившата „Рибна Борса“, декоративна мазилка, корнизи и пиластри от варовик, дограма в цвят по архитектурен детайл , както и структурно окачена фасада. 

Парапетите по терасите и стълбищната клетка са изпълнени от метал и стъкло с височина 105 см. от готов под. 

Основната задача пред творческо студио „Дизарх“ е при проектирането и изпълнението в максимална степен да се съхранят съществуващите елементи на старата сграда на „Рибна Борса“, със своята ярко изразена пластичност и тектоничност. За това творческият колектив реши, че най-подходящ за реализация е контрастът между стара и нова част, като новата част се изгради на принципа, на стъклените 

елементи по фасадите (тип престилка), за да може да доминират каменните елементи. Разпределението на апартаментите като оси и размер е решено чрез ясно функционална схема. Приземният етаж към ресторанта ще бъде изпълнен като фасадна трактовка различаваща се като реставрирана част на старата каменна зидария, на сградата на бившата „Рибна Борса“. Този прийом с максимално изчистена фасадна трактовка, в новата част е реализиран от колектива неколкократно при други обекти и е доказал своята ефективност.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори