Пристройка и реновация на жилищна сграда в гр. Черноморец, "ВЕРТИКАЛИ" ЕООД арх. Цветан Симеонов, арх. Ивайло Симеонов

Пристройка и реновация на жилищна сграда в гр. Черноморец
Проектант: "Архитектурно Ателие ВЕРТИКАЛИ" ЕООД арх. Цветан Симеонов, арх. Ивайло Симеонов

"Пълна промяна" е това, което сме преследвали при разширяването и преустройството на съществуващата малка двуетажна сграда с двускатен покрив.

Пълна промяна към съвременен "лек"  аритектурен образ с внимание към отварянето на терасовидната структура към залива и плажа. Големите тераси са частично покрити с озеленени метални перголи.

Направено е подобаващо усилие за функционалното приобщаване на съществуващата сграда,както и включването на обемно-пространствените й характеристики в новата структура за изграждане на  цялостен съвременен архитектурен образ.

Технико-икономически показатели:

Имот – 535,6 кв.м

ЗП = 63 кв.м   /съществ. сграда/

ЗП = 238 кв. м   /нова сграда/

ЗП = 301 кв.м   /общо/

РЗП = 130 кв.м   /съществ. сграда/

РЗП = 512 кв.м   /нова сграда/

РЗП = 642 кв.м   /oбщо/

Пзастр =  56%  

Кинт= 1.2

Позел.  - 41%

 

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори