“Rainbow Residence Apartments”, "Аркиграф" ООД, арх. Милена Колева

Комплекс от две многофамилни жилищни сгради “Rainbow Residence Apartments”,  кв. Драгалевци”, гр.София 

Проектант: "Аркиграф" ООД, арх. Милена Колева

КОНЦЕПЦИЯ: Проектът представлява пространствено развитие на сградите в хармонично изобразяване на съвременните изисквания и нужди към многофамилните жилищни сгради. 

Комплексът се състои от две многофамилни жилищни сгради, организирани в обща композиция. Пространствата образуват балансирана среда за обитаване с вътрешен двор с градина и детски кът. Паркирането е решено дискретно в подземното ниво на сградите.  В сградите са разположени търговски обекти с лице  главното улица на кв. Драгалевци, а във вътрешния двор са предвидени апартаменти с индивидуални градини. Комплекс “Rainbow Residence Apartments” предлага различна и стилна концепция за живот в сгради разположение около богато озеленено дворно пространство, осигуряваща изолирана тиха зона за отдих и обитаване. Имотът е минимално застроен съгласно изискванията на показателите на застрояване с богата зелената система, свързваща близката планина Витоша и предлага спокойствие и уникални гледки за ценители. Сградите са решени със съвременни материали и облицовки. Апартаментите са уютни, комфортни и  вдъхновяващи въображението с най-доброто решение за модерното градско жилище отворено към природата.

СИТУАЦИЯ: Комплекс от две многофамилни жилищни сгради, разположени самостоятелно хармонична цялост помежду си в имота.

Комплексът се намира в кв. Драгалевци на главната улица с близка  връзка  към околовръстен път. Комплексът е лесно достъпен, но тих и уютен. Комуникативността и местоположението му  осигурява в района близост до елитните училища, детски градини, болници и обслужващи комплекси на София.

Входът на сграда 1 е с общо фоайе за двете стълбищни клетки с богато озеленени входни предверия. Подходът за сграда 2 е самостоятелен през двора на имота и през отделна улица.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

Жилищна сграда – 1  е разположена от североизточната страна на имота и се състои от подземен етаж , партер с приземна и полуподземна част, два надземни и два подпокривни етажи, в два входа.

В подземния етаж са разположени гаражи и складове към магазините, на партера са разположени търговски обекти и обслужващи помещения, а на всички надземни етажи се предвиждат жилища. Проектираните апартаменти са разнообразни, компактни, като за това спомагат общото ситуиране на сградата и благоприятните изложения. Предвидени за приземни градини към апартаментите в близост до терена и покривни зелени тераси към апартаментите в терасовидните етажи.  При проектирането на сградата е търсен баланс и възможност всяко жилище да получи благоприятно ослънчаване по функционални зони и разположение на жилищните помещения. 

Жилищна сграда - 2, е разположена от югозападната страна на имота и се състои от подземен етаж , полуподземен етаж, два надземни и един подпокривни етажи, в един вход.

В етажните нива са проектирани жилища тип мезонети. За всеки апартамент се предвиждат дневна с кухненски бокс, спални и необходимите обслужващи помещения, като жилищата на  приземно ниво разполагат с прилежащи към тях градини. 

ФАСАДА/ МАТЕРИАЛИ: Общото фасадно завършване ще се реализира с декоративни мазилки и облицовки тип „HPL” с дървесна визия и каменна облицовка. Обемното решение на фасадите се основава на съчетаване на балансиран контраст, въплътен   в използваните форми и материали, групирани в разнообразни  композиции.

КОНСТРУКЦИЯ: Сградата е устойчива конструктивно – решена с  монолитен скелет от безгредова стоманобетонна конструкция с носещи стоманобетонни рамки, шайби и колони.

ИНСТАЛАЦИИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Проектът предвижда всички външни ограждащи и делителни стени да се реализират със зидария от керамични тухла, ефективна топлоизолационна система и мазилки или частична каменна облицовка по плътните части на сградата. Предвидени са необходимите топлоизолационни решения по плоските покриви и таваните над неотопляемите помещения.  

В обслужващите и търговски помещения е предвидена вентилация и климатична система с директно изпарение, инверторен контрол и интелигентна електроника, висок коефициент на трансформация и максимална енергоефективност. Внедрени са софтуерни системи за управление и за цялостен контрол - мониторинг върху климатичните, вентилационните и отоплителни инсталации, енергийния мениджмънт, системи за контрол на достъпа и видео-наблюдение, и пожаро-известяване, резервно и UPS захранване, ел. табла ниско напрежение, осветление, СОТ, асансьори, снеготопене. Сградата ще бъде изградена е според последните европейски стандарти и строителни технологии.

При проектирането на сградата са заложени принципите на устойчивата архитектура в комплексен подход. С предвидените мерки за енергийна ефективност се постига намаляване на консумацията на енергия и вода. 

В оформянето на екстериора и интериора на сградата са използвани ефектни материали за които се предвижда евтина поддръжка и максимални експлоатационни разходи, нисък разход на материал и намаляване генерирането на отпадъци. 

Проектирания комплекс и близостта му до природен парк Витоша, осигурява висок стандарт на обитаване, гарантира здравословна среда със светлина , чист въздух, топлинен и влажностен комфорт, естетична рекреационна зона за отдих и икономически целесъобразни технически и експлоатационни решения. Сградите притежават голяма привлекателност и висока пазарна стойност. 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 2694,87 КВ.М.

БРУТНА ПЛОЩ  – 5100,87 КВ.М.

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори