Къща 2 в с. Марково, „Аргиров Дизайн“ ЕООД арх.Благой Аргиров

Къща 2 в с. Марково

Проектант: „Аргиров Дизайн“ ЕООД - арх. Благой Аргиров

Проектът се разработва на база скица – виза от Община Родопи – Пловдив и задание от Възложителя.

Ситуационно решение:

Обектът представлява еднофамилна жилищна сграда, свободно разположена в имота. Ситуирана е в средата на имота, по източната и западната застроителни линии и на отстояния от останалите регулационни линии по – големи от предписаните в скицата. Автомобилният и пешеходен достъп до къщата се осъществяват от север. Сградата е на три етажа, като поради денивелацията на терена, сутеренът е на нивото на улицата, но остава вкопан от юг.

Функционално решение:

В сутерена на кота -2.90 са разположени входно предверие, стълбище, техническо помещение и двоен гараж. Входът е покрит с тераса. Застроената площ на етажа е 66.84 кв.м.

На първо ниво на кота 0.00 от юг е поместен дневният тракт с обща площ 60.46 кв.м, обединяващ дневна, разположена в западната част, трапезария – в източната и кухня – на североизток. От юг е предвидено излизане на веранда с барбекю, чрез която се осъществява връзката с двора. Част от верандата е покрита с тераса. На етажа са разположени още стълбище, баня със сауна, перално помещение и предверие, от което се излиза на северна тераса, която е разположена частично върху покривната плоча на долното ниво. Част от терасата е покрита с еркер. Застроената площ на етажа е 124.16 кв.м.

На второ ниво на кота 2.90 срещу стълбището е поместено предверие, което осъществява връзката към три спални и баня. На север е разположена спалня със самостоятелна баня, дрешник и южна тераса. На юг са поместени две спални. Застроената площ на етажа е 131.67 кв.м.

Обемно – композиционно решение:

Сградата е решена със строги ортогонални форми и обеми, така че да се постигне съвременна и изчистена визия. Покривът на сградата е плосък. Фасадите са основно в два цвята минерална мазилка – бяла и сива, като части от тях са с каменна облицовка и текстолит. Дограмата е PVC в сив цвят, а външните парапетите са стъклени.

Конструкция:

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна гредова. Ограждащите външни зидове са от кухи керамични тухли(четворки)-25см. Вътрешните зидове са с дебелина 12см. от керамични тухли.

Топлотехника:

За топлоизолиране на фасадите е предвидена фасадна топлоизолация EPS с дебелина 15 см, за еркерите и балконите – XPS 15 см., а за покрива – XPS 20 см. Между неотопляемия гараж и отопляемите помещения ще се положи XPS 10 см. по стените, а на тавана – XPS 5 см. Дограмата ще е PVC, с троен стъклопакет с външно стъкло 4 сезона - 5 мм, средно - обикновено бяло (при баните – матово) 4 мм, вътрешно - нискоемисийно (к стъкло) 5 мм и дистанционери по 14 мм.

За баните и кухнята ще се осигури естествена, а на определени места и принудителна вентилация .

За енергиен център на сградата се предвижда водоохлаждащ термопомпен агрегат с въздушно охлаждане. Термопомпеният агрегат работи в режим „охлаждане” със студоносител– вода с t=7/12ºС и в режим „отопление” с топлоносител – вода с t=45/40ºС. В техническото помещение ще се монтира вътрешното тяло на термопомпения агрегат. За осигуряване параметрите на микроклимата в помещенията на обекта се предвижда инсталация за централна климатизация с кръгове за подово отопление, лири за баните и вентилаторни конвектори.

За осигуряване на обекта с битова гореща вода ще се монтира инсталация за БГВ с един брой водоводен бойлер, вертикален, на конструкция, с обем V=150л, с електрически нагревател и две серпентини за захранване от хидравличния модул на термопомпения агрегат и от слънчевите колектори, разположени на покрива.

За осигуряване на нормативния въздухообмен в помещенията на сградата се предвижда общообменна вентилация с рекуперация, включваща смукателна и нагнетателна част. Отработеният въздух се засмуква от определени отдалечени зони в помещенията, преминава през рекуперативен топлообменник тип «въздух-въздух», и се изхвърля извън сградата. Свежият въздух се засмуква от фасадата, обработва се през рекуперативния топлообменник, и се подава в централната част на сградата. Системата ще се изгради с кръгли спиро-въздуховоди и конусни смукателни и нагнетателни вентилационни решетки. Рекуперативният вентилационен блок и хоризонталната разпределителна въздуховодна мрежа ще се монтират под тавана на гаража и техническото помещение. Въздуховодите, преминаващи през неотопляеми помещения, ще се топлоизолират с топлоизолация от минерална вата с δ=30мм с алуминиево фолио. Вертикалните въздуховоди ще се затворят с гипсокартон.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПИ 052012-VI = 515.59 кв.м.

ЗП = 121.80 кв.м.

РЗП = 322.67 кв.м.

Плътност = 24%

Кинт = 0.63

Озеленяване = 43% = 221.64 кв.м.

Категория на обекта –5 “а”

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори