архив 2016 (113)

Многофамилна сграда "Meadow rose"

Проектант: "ТДИ Дизайн" ЕООД, арх. Делян Стефанов

Кооперация в кв. Гео Милев, гр. София

Проектант: "Борисов и Борисов Архитекти" ООД , арх. Борис Борисов

Апартаментна сграда МЛ2 в София

Проектант: "А-проект Архитекти" ООД – арх. Александър Димов, арх. Зорница Нинова

Жилищна сграда и ресторант, гр. Балчик

Проектант:  „Дизарх”ООД, арх.Венелин Жечев Иванов

Многофамилна жилищна сграда  ”SunFlower”, кв. Гео Милев, гр. София

Проектант: „Б1 Дизайн Студио” ЕООД, арх. Светослав Бачев   

Многофамилна жилищна сграда „City Lime” кв. Гео Милев, гр. София

Проектант: ”Б1 Дизайн Студио” ЕООД, арх. Светослав Бачев

Многофамилна жилищна сгрда  „CAPPUCCINO”, кв. Оборище, гр. София

Проектант: „Б1 Дизайн Студио” ЕООД, арх. Светослав Бачев

Жилищен комплекс „CAENEN PUURS” в гр. Пюрс, Белгия

Проектант: "БИ Аркитекчър енд Кънстракшън" ООД арх. Хирт Беркейн и арх. Силвия Умникова

Многофамилна жилищна сграда м. "ВИТОША – ВЕЦ СИМЕОНОВО", гр. София

Проектант: „Архитектурно - инженерен състав” ЕООД,  арх. Николай Иванов Няголов 

Концептуален офертен проект за многофамилна жилищна сграда в нов жилищен комплекс, гр. Алмати, Казахстан

Проектант: арх. Мариана Вампорова 

3D Визуализации: В. Витанов

Нискоенергийна многофамилна жилищна сграда - "Могилата"

Проектант: „Цилков Архитектура" ЕООД, Арх. Кунчо Цилков

Многофамилна жилищна сграда гр. Парарджик  обл. Пазарджик

Проектант: "БоАрх Боюклиев архитекти" ЕООД, арх. Димитър Боюклиев

ЗЛАТЕНСПОНСОР

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори