Многоетажна жилищна сграда с висок стандарт на обитаване „SEAVIEW“, доц. арх Людмила Александрова, проф. арх. Янко Александров

Многоетажна жилищна сграда с висок стандарт на обитаване „SEAVIEW“

Проектант: доц. арх Людмила Александрова, проф. арх. Янко Александров, Иван Александров, Магдалена Михайлова

КОНЦЕПТУАЛЕН ПРОЕКТ 

Този проект е създаден в резултат на единство на композиционни, функционални, конструктивни, технологични, екологични и други признаци с иновативен характер.

Основната жилищна единица от 90 кв. м. е образувана от 6 контейнера с размери 6,058 х 2,438 х 2,591 m, разположени в два етажа, като два от тях са приспособени за входни антрета, стълбище и санитарни възли с душ. Контейнерите и отвън, и отвътре са облицовани с негорим материал - гипсокартон или гипсофазер. Съвременният вид на сградата е постигнат чрез синтез на различни  подходи, например с помощта на интегрирането на елипсовидни гъсенично-повдигани кабини  и зъбни колела с вериги-въжета, осигуряващи бърз и същевременно атрактивен достъп на обитателите до кръглите тела, където се намират зоните за живеене и спорт. Под кабините са разположени вятърни турбини. Предложена  е  оригинална  технология  за асансьорно повдигане на етажите с или без контейнери до съответното етажно ниво, като същата технология се използва и за транспортирането на  превозните средства на обитателите. Фасадната обвивка на сградата е прозрачна и сменяема, изпълнена от поликетон и армирана с карбонови нишки, като може да бъде цветна или безцветна. Членението й наподобява пеперуди с разперени крила, съоръжени с малки вятърни турбини за нагнетяване на мъглата в съдове за кондензиране и напояване. С помощта на подобна обвивка е оформен и окачения таван в пространството на контейнерите. В обвивката са разположени по две двойки вятърни генератори на различни нива по височина на фасадата. Налице е вертикален парк, съставен от цветни градини и люлеещи се  водопади, като водопадите са разположени в прозрачна тъкан от поликетон, също армирана с карбонови нишки.

ОСНОВНИ ИНОВАЦИОННИ МОМЕНТИ НА  „SEAVIEW“

УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМЕТРЪС

ОСИГУРЕНO Е ГАСЕНЕ НА КОЛЕБАНИЯТА В СГРАДАТА С ПОМОЩТА НА ДВА ТИПА ВОДНИ ПРОЗРАЧНИ АКВАРИУМИ, ОКАЧЕНИ НА ВЪЖЕТА ИЛИ ВЕРИГИ, НАД КОИТО СА РАЗПОЛОЖЕНИ ПРОЗРАЧНИ ЛЮЛЕЕЩИ СЕ ВОДОПАДИ С ВГРАДЕНИ ВОДНИ МИКРОТУРБИНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ ПО  ЕТАЖИТЕ В ЛЯВАТА И ДЯСНАТА ЧАСТ НА ПЛАНА; ЕНЕРГИЯТА НА ЗЕМЕТРЪСА СЕ ТРАНСФОРМИРА ДОПЪЛНИТЕЛНО В  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ИМПУЛСИТЕ НА ВЪЛНИТЕ НА ВОДАТА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ КОЛЕБАНИЯТА: ПО-ГОЛЕМИТЕ КОЛЕБАНИЯ ВОДЯТ ДО  ПО-СИЛНИ ИМПУЛСИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ ПО-БЪРЗО И УСКОРЕНО ВЪРТЕНЕ НА ВОДНИТЕ ТУРБИНИ.

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

СЪС ЗНАЧИТЕЛНАТА РАЗГЪНАТА ВЕРТИКАЛНА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ НА ГРАДИНИТЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ ПОД ИЗВИТАТА ЧАСТ НА ЕЛИПСОВИДНИТЕ КАБИНКОВИ ЛИФТОВЕ ВЪРХУ ЕТАЖНИ ПЛОЧИ, КОИТО СА НАМИРАТ НАД УЛИЧНАТА МРЕЖА, ОБХВАЩАЩА СГРАДАТА СЕ ПОСТИГА ОБРАЗУВАНЕТО НА ВЪТРЕШНА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ОСИГУРЯВАЩА УНИКАЛЕН МИКРОКЛИМАТ.

СРЕДА ЗА ОТДИХ 

СЪС  САМОСТОЯТЕЛНА ЗОНА ЗА ОТДИХ, ВКЛЮЧВАЩА ВЪРТЯЩИ СЕ ВОДНИ ПЛОЩИ – БАСЕЙНИ, СПА-ЦЕНТРОВЕ И ДРУГИ, ДО КОИТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСИГУРЕН ДОСТЪП И ЗА ВЪНШНИ ПОСЕТИТЕЛИ ЧРЕЗ ЕЛИПСОВИДНИ КАБИНКОВИ ЛИФТОВЕ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ - ВОДА, ВЯТЪР И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

- СЪБИРАНЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, НА ИЗПОЛЗВАНИ ВОДИ ОТ ВОДНИТЕ РИНГОВЕ, НА ТОПЛИ ОТПАДНИ ВОДИ ОТ БАНИТЕ И МИВКИТЕ И ВТОРИЧНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ГРАДИНИТЕ СЛЕД ПРЕЧИСТВАНЕ

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ВОДИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА МИКРОТУРБИНИ, ЧАСТИЧНО ВГРАДЕНИ В СТЕНИТЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ОТВОДНИ КАНАЛИ, КАТО МИКРОТУРБИНИТЕ СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ОБХОДНИ КОРИДОРИ.

- ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В „ПЕПЕРУДИТЕ“ НА ФАСАДНАТА ОБВИВКА ЗА НАГНЕТЯВАНЕ И КОНДЕНЗИРАНЕ НА МЪГЛАТА ВЪВ ВОДНИ СЪДОВЕ, А СЛЕД  КОНДЕНЗИРАНЕТО Й, ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩАТА ЗА БИТОВИ НУЖДИ.

- ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ, РАЗПОЛОЖЕНИ ПО ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА ВЪНШНИТЕ ЯДРА С ДВА АСАНСЬОРА И С ИЗВИТИ СТЪЛБИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛИПСОВИДНИТЕ КАБИНКОВИ ЛИФТОВЕ.

- ВЪТРЕШНИ ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ В ШАХТИТЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ ПОД И НАД ТРИЕТАЖНИТЕ АСАНСЬОРИ, КАКТО И НАД И ПОД ДВУЕТАЖНИТЕ АСАНСЬОРИ-ЦИСТЕРНИ, ЗАДВИЖВАНИ ОТ ВЪЗДУШНИТЕ ТЕЧЕНИЯ, СЪЗДАВАНИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО  НА  ТЕЗИ  АСАНСЬОРИ.

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАРНИКОВИЯ ЕФЕКТ, ОБРАЗУВАН ЗАД ПРОЗРАЧНИТЕ „ПЕПЕРУДИ“ ЗА ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ВЪЗДУШНО ОТОПЛЕНИЕ НА КОНТЕЙНЕРИТЕ.

- ФОТОВОЛТАИЧНИ ПОКРИТИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ВЪНШНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ НА  ВЪНШНИТЕ ЯДРА,  ОБСЛУЖВАЩИ ЕЛИПСОВИДНИТЕ КАБИНКОВИ ЛИФТОВЕ.

- ФОТОВОЛТАИЧНИ ПОКРИТИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПРОЗРАЧНИТЕ ЧАСТИ НА ПРОЗОРЦИТЕ.

- ДОБИВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА ОСМОЗА, СЪЗДАДЕНА ЧРЕЗ СМЕСВАНЕ НА СЛАДКИ ДЪЖДОВНИ ВОДИ С ОСОЛЕНИ ВОДИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ КАМЕННА СОЛ В БАСЕЙНИТЕ НА ЧАСТ ОТ ВЪРТЯЩИТЕ СЕ ВОДНИ РИНГОВЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ПО-НИСКИТЕ ЕТАЖИ НА СГРАДАТА. 

МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ

- МОНТИРАНЕ НА НИВО ТЕРЕН ВЪРХУ ДВЕ ПОДОВИ ПЛОЧИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СЪОТВЕТНО ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ – ДНЕВНИ; ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ-СПАЛНИ И ЗА ДВА ДРУГИ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСПОСОБЕНИ ЗА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, БАНЯ И СТЪЛБА; ПОДОВИТЕ ПЛОЧИ СА КОРАВО СВЪРЗАНИ С ВЕРТИКАЛНИ ГРЕДОСТЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО ЯДРАТА И ОПРЕНИ ЧРЕЗ ЛАГЕРИ ДО ТЯХ; АРМИРАНЕТО И ОТЛИВАНЕТО НА ПЛОЧИТЕ Е НА КОТА ТЕРЕН ВЪРХУ ПРОСТРАНСТВЕНИ КОФРАЖНИ ПЛАТФОРМИ; ВЕРТИКАЛНИТЕ ГРЕДОСТЕНИ СА СВЪРЗАНИ С КОНЦЕНТРИРАНАТА АРМИРОВКА НА ПЛОСКИ ГРЕДИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ПЛОЧИТЕ; ПО ТОЗИ НАЧИН В ЗОНАТА НА КОРИДОРИТЕ НА ПАРАЛЕЛОПИПЕДА СА ОБРАЗУВАНИ ДВУЕТАЖНИ РАМКИ, КОИТО В ЗОНАТА НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ГРЕДОСТЕНИ СА ФИКСИРАНИ МНОГОКРАТНО КЪМ СТЕНИТЕ НА ШАХТИТЕ.

- АКО СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТИРАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ, СЪЩИТЕ СЕ ПОСТАВЯТ В ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПОЛОЖЕНИЕ ОЩЕ НА КОТА ТЕРЕН. 

- ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА  МОНТИРАНЕТО ИМ Е ЧРЕЗ ИЗДИГАНЕ С ТОВАРНИТЕ АСАНСЬОРИ ДО СЪОТВЕТНОТО ЕТАЖНО НИВО И ХОРИЗОНТАЛНОТО ИМ ПРИДВИЖВАНЕ ДО  МЯСТОТО  ИМ НА ЕТАЖА С ПОМОЩТА НА ПОДВИЖНИТЕ ПЪТЕКИ.

ОПЕРАЦИИ ПО МОНТАЖА НА ПЛОЧИТЕ И ГРЕДОСТЕНИТЕ

- НАЙ-НАПРЕД СЕ ИЗДИГАТ ПОКРИВНИТЕ ПЛОЧИ С ДВЕ ЕТАЖНИ ПОСЛЕДНИ ПЛОЧИ И ЧРЕЗ ВЕРТИКАЛНИТЕ ГРЕДОСТЕНИ СЕ ФИКСИРАТ КЪМ СТЕНИТЕ НА ЯДРАТА; ЛАГЕРИТЕ ОБЛЕГЧАВАТ ТРИЕНЕТО  НА ГРЕДОСТЕНИТЕ В СТЕНИТЕ НА ЯДРАТА ПРИ ПОВДИГАНЕТО.

- СЛЕД ФИКСИРАНЕТО НА ГРЕДОСТЕНИТЕ КОФРАЖНИТЕ  ПЛАТФОРМИ СЕ СПУСКАТ ОБРАТНО НА  КОТА ТЕРЕН С ПОМОЩТА НА ИЗБУТВАЩИТЕ И ИЗТЕГЛЯЩИТЕ АСАНСЬОРИ, СЛЕД КОЕТО СЛЕДВА СТРОИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ЕТАЖНИ ПЛОЧИ И Т.Н.

- ДЕМОНТИРАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ С ПОМОЩТА НА ВГРАДЕНИ ОТДОЛУ И ОТГОРЕ МЕХАНИЗМИ, ОСИГУРЯВАЩИ ТЪРКАЛЯНЕ ПО ПОДОВАТА И ТАВАНСКАТА ПОВЪРХНОСТИ СЛЕД АВТОМАТИЧНО ИЗТЛАСКВАНЕ С ПРУЖИНА ОТ СКРИТО ЛЕГЛО  В ПОДА  И ТАВАНА НА КОНТЕЙНЕРИТЕ; ИЗТЛАСКВАНЕТО СЕ ОСИГУРЯВА С ПОМОЩТА НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ; КОНТЕЙНЕРЪТ СЕ ИЗБУТВА ДО ПОДВИЖНАТА ПЪТЕКА, КОЯТО ГО ТРАНСЛИРА ДО ПОДВИЖНИЯ РИНГ, А ОТТАМ ГО ВКАРВА В ТОВАРНИЯ АСАНСЬОР, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ВЕРТИКАЛНО ПРЕВОЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ И АВТОМОБИЛИ;  СЛЕД ТОВА ОТИВА ЗА РЕМОНТ ИЛИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ.

ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ

ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗПОЛЗВА ДЪЖДОВНАТА ВОДА,  СЪХРАНЯВАНА В ДВУЕТАЖНИТЕ АСАНСЬОРИ-ЦИСТЕРНИ, КОИТО  С ПОМОЩТА НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ ДО МЯСТОТО НА ПОЖАРА.

СНАБДЯВАНЕ НА  ОБИТАТЕЛИТЕ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ПОСЛЕДНИТЕ ЕТАЖИ НА СГРАДАТА НА ПАРНИЦИ ЧРЕЗ ХИДРОПОНИКА ЗА ЦЕЛОГОДИШНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ОБИТАТЕЛИТЕ; ОТГЛЕЖДАНЕ НА ВОДОРАСЛИ ВЪВ ВОДНА СРЕДА - В ЧАСТ ОТ ВЪРТЯЩИТЕ СЕ ВОДНИ РИНГОВЕ И ДРУГИ.

СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ОРИГИНАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА АСАНСЬОРНО ПОВДИГАНЕ НА ЕТАЖИТЕ:

- ЦЯЛОСТНО РАЗПОЛОЖЕНА В ПАРАЛЕЛОПИДНАТА ЧАСТ, С ИЛИ БЕЗ МОНТИРАНИ КОНТЕЙНЕРИ, ПРИСПОСОБЕНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ,  С ПОМОЩТА НА ДВЕ ЯДРА,  ВСЯКА ОТ ТЯХ ИМАЩА ПО 16 БРОЯ АСАНСЬОРИ И ГРЕДОСТЕНИ ЗА ОКАЧВАНЕ КЪМ ЯДРАТА; ОТ ТЕЗИ 16 АСАНСЬОРА 8 СА ИЗБУТВАЩИ,  А 8 ИЗТЕГЛЯЩИ ЗА КОФРАЖНАТА ПРОСТРАНСТВЕНА ПЛАТФОРМА, РАЗПОЛОЖЕНА МЕЖДУ ТЯХ.

- ЧАСТИЧНО, ПЕРИФЕРНО, В ДВЕТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ЦИЛИНДРИЧНИ ТЕЛА С ПОМОЩТА НА ЯДРА, ВСЯКО ОТ ТЯХ ИМАЩО ОСНОВНО ПО 4 + 4 БРОЯ АСАНСЬОРИ, И ОЩЕ ПО 3 + 3, 2 + 2  ИЛИ 1+1 АСАНСЬОРИ, РАЗПОЛОЖЕНИ СЪОТВЕТНО  ДО ВРЪЗКАТА НА ТЕЗИ ЦИЛИНДРИЧНИ ТЕЛА С ДВЕТЕ КЪСИ И ЕДНАТА ДЪЛГА ПРАВА ПОДВИЖНА ПЪТЕКИ, КАТО КОФРАЖНАТА ПЛАТФОРМА Е РАЗПОЛОЖЕНА ПО ПЕРИФЕРИЯТА НА ТЕЗИ ЦИЛИНДРИЧНИ ТЕЛА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОБИТ ПРЪСТЕН.

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАМБУК ЗА ОСТАВАЩ КОФРАЖ ПРИ АРМИРАНЕ И БЕТОНИРАНЕ НА НОСЕЩИТЕ ЯДРА.

ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ

ХОРИЗОНТАЛНИ

ПОДВИЖНИ ВЪРТЯЩИ СЕ РИНГОВЕ В ЦИЛИНДРИЧНИТЕ ТЕЛА И ПОДВИЖНИ ПЪТЕКИ В ПАРАЛЕЛОПИПЕДНАТА ЧАСТ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ, КАКТО И ЕЛЕКТРОМОБИЛИ.

ВЕРТИКАЛНИ

СКОРОСТНИ АСАНСЬОРИ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ, КОМБИНИРАНИ С ЕЛИПСОВИДНИ КАБИНКОВИ ЛИФТОВЕ ЗА АТРАКТИВНО ПАНОРАМНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБИТАТЕЛИ И ГОСТИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ЯДРАТА НА ТЕЛАТА.

СЪБИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ

ТО СТАВА В СУТЕРЕНА,  КАТО МЕКИТЕ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕРАБОТВАТ И  ИЗПОЛЗВАТ ЗА НАТОРЯВАНЕ НА ГРАДИНИТЕ, А ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ - КОНСЕРВЕНИ КУТИИ, ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, СТЪКЛО И ДР. СЕ ИЗВОЗВАТ ДО ДЕПА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ ПО СЪОТВЕТНИ ЗА ТЯХ ТЕХНОЛОГИИ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С настоящия проект са създадени уникални условия, създаващи максимален комфорт на живеене и отдих. Те са осигурени с помощта на многобройни иновативни решения, включващи оптимизирано придвижване със скоростни асансьори, комплексно търговско обслужване, медицинско обслужване, зони за отдих и СПА–центрове, детски градини и други видове дейности, създаващи висок стандарт на обитаване.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ