Реконструкция на културен център Ататюрк - Истанбул 2013

Реконструкция на културен център Ататюрк - Истанбул 2013

Проектанти: БД АРХ, арх Божидар Хинков, арх. Даниела Славова

Културния център на името на Кемал Ататюрк е една от емблематичните сгради на Истанбул, градоустройствена задънка на също толкова известният площад Таксим.

Сградата, проектирана през 60-те години и функционирала като концертна изложбена и оперна зала до пожара през 1970 г., който води до нейното затваряне и реконструкция. През 2008 сградата е отново затворена, във връзка с подготовката и за домакинството на Истанбул като европейска столица на културата през 2010. Намесите в сградата са минимални, като е изградена слънцезащитна система от сенници на главната фасада, проектирана от турското архитектурно студио Tabanlioglu Mamarlik.

През 2013 ни беше възложено да изготвим предпроектни проучвания и идеен проект за реконструкция на сградата в обем и обхват позволяващи успешното и Интегриране и функциониране в променените реалности на 20-ти век.

Нашият екип се фокусира върху намирането и създаването на архитектурни елементи които да продължат обществените пространства на емблематичния “Таксим” и помагащи за успешното в вписване на сградата в динамичната заобикаляща я среда. Поставихме си за цел интегрирането на тези елементи към съществуващите зални пространства на голямата оперна и концертна зала с 500 места, концертната и конферентна зала с 500 места, камерния театър с 300 места и зала Азис Назин с 190 места и кинозалата с 206 места. Основното търсене в проектното предложение бе “преоткриването” на обществените свързващи пространства на фоайета и експозиционни площи и намирането на нов външен облик, служещ за своеобразен “интериор” на площад “Таксим”.

Предложените функционални елементи са:

1. Площадна “въртележка” - продължение на откритото пространство на площада, отворена за свободен достъп, с кафенета и ресторанти за жителите на града и туристите. Към нея са ориентирани и входните пространства на по-малките зали.

2. Пространство за изкуства - разположено върху основната зала, свързано с “площаната въртележка”.

3. Сцена на открито - скулптиране на главна фасада, даващо възможност за провеждане на концерти на открито, превръщащи площад “Таксим” в голяма зала, а културния център Ататюрк в неговата голяма сцена.

4. Мултимедийна главна фасада, осигуряваща на площада постоянни прожекции на различни културни събития провеждащи се в Турция

Предвидените елементи са интегрирани в един нов, емблематичен образ, продължение на идеите на Ататюрк за светска, европейска Турция. Реализирането им бе възможно само чрез предвидените да промяна фасада и общи пространства на залата. Проектът беше високо оценен от възложителя.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори