"Топлоцентралата" - Южен парк гр. София

"Топлоцентралата" - Южен парк гр. София

Проектант: арх. Тодор Антонов Тодоров

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Топлоцентралата е разположена в Южен парк - II част, по-известен като парка зад музея “Земята и хората”. Граничи с Перловската река, паркова алея и пространството на парка.

ИСТОРИЯ  И КОНТЕКСТ

Комплексът от сгради са проектирани като локална топлоцентрала за нуждите на Националния дворец на културата (НДК). Като такива те са част (макар и второстепенна) от една от най-значителните градоустройствени намеси в София от втората половина на ХХ в., а именно изграждането на комплекса НДК в центъра на града.

След построяването си през 1982 г. топлоцентралата на НДК е била функционираща промишлена сграда с всички нейни специфични характеристики - шум, дим и отпадъци. Затова, при проектирането и изпълнението на Южен парк - II част през 1984-86 г., тя е оградена с три изкуствени хълма като по този начин е отделена от парковото пространство. Тези хълмове и растителността по тях на практика правят топлоцентралата незабележима от север и изток. От запад сградата граничи с Перловската река, а растителността по протежението на реката не позволява топлоцентралата да се вижда и от тази посока.

СЪЩЕСТВУВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ В ИМОТА

В имота се намират две едноетажни сгради. Основната сграда се състои от три части: зала на топлоцентралата , трафопост и административно тяло. 

Второстепенната сграда  има складови функции. И двете сгради са проектирани в края на 70-те години на ХХ в. и построени през 1982 г., по сглобяема конструктивна система за едноетажни промишлени сгради (ОКП) със скелетно-гредова конструкция. 

Топлоцентралата е идентифицирана като място с висок потенциал за развитие на независимия културен живот в София и е част от "Стратегията за развитие на културата на София" до 2023 година, където е заложено изграждането на поне един независим артистичен център, който да подпомага развитието на съвременните изкуства, артистите и публиките.

Реконструираната топлоцентрала ще бъде място за разнообразни независими творчески проекти и като такова трябва да покрива следните изисквания:

 • Да действа като активно ново обществено пространство за култура в центъра на София
 • Да осигурява условия за широк набор от артистични прояви (танц, театър, музика, визуални изкуства, архитектура и др.), както и за образователни и социални дейности
 • Да се свързва пълноценно и безконфликтно с околната паркова среда
 • Да упражнява “регенериращ” ефект върху квартала и околните пространства
 • Да притежава визуално разпознаваем архитектурен образ като едновременно с това запази съществуващите белези на идентичност на мястото и сградата
 • Да демонстрира съвременност

Основната идея на проекта е обединяването на съществуващите сгради в един комплекс,както и постигането на мултифункционалност. Новопроектираната сграда е комуникацията между сградите и новите функционални зони,а мултифункционалността се постига чрез модулни рециклирани транспортни контейнери, които обслужват тези зони.

Връзката с парка е, както визуална, така и транспортна и се осъществява, като естествено продължение на зеления път от парка до покрива на основната сграда. Новата сграда има рампа от зелен покрив която свързва сградите в една зелена система. Всички покриви са озеленени без техническите и пешеходните зони. Предвидено е запазването на всички съществуващи дървета. Прилежащия терен е моделиран, като естествено продължение на съществуващите хълмове достигащи до сградите. Предвидена е транспортна алея на тревна фуга за обслужването на залите.

Предвид ограничената видимост, новата сграда е проектирана с три надземни етажа, така че да се извиси над съществуващите сгради. Първи етаж -зона фоайе, втори етаж - зона работни места, трети етаж - зона търговска зала с гледка от 360 градуса към парк, река и център на града. Транспортните модулни контейнери дават възможност за всякакви промени и пренареждане на зони и функции с цел използването на комплекса от зали по разнообразен, мултифункционален начин.

Комплекса се отваря напълно към обслужващата го улица и главния човекопоток с площад, който е с характерна текстура насочваща към главния вход. Съществуващия паркинг за коли става паркинг за колела.

Сграда (1c) се премахва, предвижда се основната сграда (1a) да се реновира, така както е била проектирана през 80-те години с цел постигане на контраст с новопроектираната сграда. Затъмняването в залата ще е посредством вътрешни автоматизирани жалузи.

Запазват се възможно най-много графити и се обособяват нови такива зони върху контейнерите. 

Прогнозната цена на проекта е под предвидената заради използването на модулни решения с рециклирани контейнери.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

 • Застроена  площ на комплекса     965 кв.м.
 • Разгъната застроена площ           1370 кв.м.
 • Озеленяване терен                      2210 кв.м.
 • Строително-монтажни и довършителни работи и обзавеждане   2 300 000 лв.
 • Специализирано оборудване и обзавеждане    700 000 лв.

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори