Ведомствен автосервиз, База за сервизно обслужване и Производствена база гр. Бургас

Ведомствен автосервиз, База за сервизно обслужване и Производствена база, гр. Бургас

Проектант: арх. Цветан Симеонов  „ВЕРТИКАЛИ” ЕООД

Обектът е разположен в ПЗ Север гр. Бургас, при спазване на задължителните в ПУП показатели и отстояния от регулационните линии. 

Възложители са тримата собственици, с отделни бизнеси, но в партньорски отношения помежду си. 

С проекта се предвижда да се изградят три сгради - свързано застрояване, една до друга на фуга. Разработени са като отделни подобекти: Хале №1 („Ведомствен автосервиз“); Хале №2 („База за сервизно обслужване“) и Хале №3 („Производствена база“). 

Конструкцията на целия комплекс е метална: метални рамки, столици и колони за поддържане на монтажната скара за фасадните и покривните монопанели. 

  • Хале №1 се състои от триетажна административна част и едноетажна производствена част. 
  • Хале №2 представлява еднокорпусна сграда, с административна част, разположена на кота +5,00. То е ситуирано между Хале №1 и Хале №3 
  • Хале №3 включва двуетажна административна част и едноетажна производствена част. 

В процеса на проектиране, особено внимание се отделя на условията за противопожарна безопасност. Системи за димо- и топло- отвеждане се изискват за такъв тип сгради. В проектното решение те са реализирани чрез самостоятелни или вградени димни люкове в стените. Стените - външни, граничещи със съседни постройки и разделящи производствената и административна части - са огнеустойчиви, с клас на рекреация на огън EI120. Прозорците и вратите към тези помещения също са с определена степен на огнеустойчивост - EI80, димоуплътнени и самозатварящи се. 

Архитектурният образ е опростен, отговарящ на предназначението на сградите. Силуетът се вписва ненатрапчиво в околната средата. 

Процесът на строителство е започнат, като за реализацията ще се използват съвременни технологии, практики и енергоефективни материали. Сроковете на инвеститорите са до края на годината, обектът да бъде въведен в експлоатация.

Технико-икономически показатели: 

  • За целия имот: 
  • ЗП – 2812,81 м2 
  • РЗП – 3738,74 м2 
  • Кинт - 0,45 
  • Пзастр. – 33, 87% 
  • Позел. – 20% 
  • Площта на имота по скица е 8303 м2

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори