Сервиз за ремонт на двигатели, складове и административно-битова част, гр. Карлово

Сервиз за ремонт на двигатели, складове и административно- битова част, гр. Карлово

Проектант: арх. Владимир Срадков, "Архитектурно студио ФИ" ООД

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ИПО  ООД
Фирма „ИПО” ООД е официален представител за България на водещи световни производители в областта на машиностроенето: Cummins, Fleetguard, Allison, Yanmar, Houchin Aerospace. Развива и собствено производство в сферата на металообработването.

ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ:

Сградата има представителни, търговски и обслужващи функции. В обекта ще се извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт на двигатели, скоростни кутии и горивни системи за тежкотоварни автомобили и пътностроителна техника в демонтирано или монтирано състояние на оборудването.

Сградата е проектирана с три надземни етажа и сутерен.

На кота -2.90 се намира полуподземен гараж за 23 автомобила, техническо помещение и главно ел табло.

На кота ±0.00 е разположен главният вход за посетители на aдминистративно битовата част на обекта. На това ниво се намират и приемна за клиенти, офисии, санитарни възли и битови помещения за персонала. Тук е ситуирано и основното помещение за диагностика и техническо обслужване на двигатели и скоростни кутии. Обособени са зони за разглобяване, измиване, настройка и калибровка за отделните части и възли. С помощта на осем тонен мостов кран отделните елементи се транспортират в различните сектори.

На кота +3.60 са разположени кабинетите за администрацията на сервиза, управителите, фоайе за изчакване на посетители, кухненски офис и склад.

На кота +7.20 са разположени офис и открита озеленена тераса.

Вертикалната комуникация в сградата се осъществява от двураменна стълба.

ТЕХНИЧАСКИ ПАРАМЕТРИ:

 •  Застроена площ: 2190 м2
 •  РЗП: 4108 м2
 •  Начало на строителството - Ноември 2013
 • Завършване на строителството - Юни 2015

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ:

При формообразуването е търсен общ силует между административна част и основно сервизно хале, като два обема в сиво и бяло си взаимодействат и създават усещане за движение. Това усещане се подчертава и с различният растер на фасдните плоскости, при сивият обем растерът е хоризонтален с променливо отношение в размера на плоскостите а при белият обем растерът е перпендикулярен на покривната повърхност.

ИНОВАТИВНОСТ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ:

Обемът на сградата е резултат от функционално търсене за постигане на естествена осветеност на производственото хале. Чрез метална ферма с нaклон от 21 градуса (юг-север) получаваме естествено северно осветление с постоянна интензивност и възможност за използване на наклонената покривна повърхност за фотоволтаична централа от 754 панела с мощност 240W , която ще се комбинира с въздухо-нагнетателни системи. Енергията от фотоволтаичните панели се преобразува в сгъстен въздух, който ще се използва в производството.

Това са изчисленията към 01. Юли 2013

Цени за изкупуване на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) в България:

 • До 5 kWp - Покривна - 353,97 лв./MWh (180,98 EUR/MWh)
 • От 5 kWp до 30 kWp - Покривна - 284,18 лв./MWh (145,30 EUR/MWh)
 • От 30 kWp до 200 kWp - Покривна - 211,40 лв./MWh (108,09 EUR/MWh)
 • От 200 kWp до 1000 kWp - Покривна - 196,58 лв./MWh (100,51 EUR/MWh)
 • 754 панела х 240 w = 180960 w =  180,960 kw за 1 час 
 • 180,960 kw x 8 часа = 1447,68 kw = 1,448 MW
 • 1,448 MW x 211,40 лв= 306,10 лв на ден
 • 306,10 x 365 дни = 111726,5 лв за година

При инвестиция около 2лв за 1w = 180960 х 2 = 361920лв
и добив 111726,5 лв за година, излиза че инвестицията се връща за по–малко от 3 години и половина. 

СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ:

Административната сграда е изпълнена с монолитна скелетно-гредова стоманобетонна конструкция. 

 • Фасадите са решени с обшивка от алуминиев композитен материал Еталбонд  върху термопанел и структурно остъкляване със системите на Етем Е85 и Е24. 
 • За стъклопакета са използвани  продукти на фирма AGC  Glass – Stopray Vision 50 T с висока енергийна ефективност, максимална прозрачност и неутрален цвят. 
 • Топлоизолацията на сградата е от камена вата 25см (10см термопанел + 15см в щендерна стена) с плътност 50кг.
 • Окаченият таван в сградата е AMF – Termatex-Alpha HD.
 • Сградата е оборудвана със система за сградно управление /BMS/, контролираща функционирането на центалната двутръбна VRV климатизационна инсталация, гаражната вентилация, пожароизвестителната система, видеонаблюдението и контол на достъп.
 • Всички осветителни тела в сградата са Led с ефективност 100lm (единицата за светлинен поток) за w

Сервизното хале  е изпълнено със сглобяема конструкция от стоманобетон и метал. Колоните са стоманобетонни, изпълнени в заводски условия. Фундаментите са точкови и ще бъдат отляти на място. Металните ферми са изготвени от стоманени профили.

Фасадните стени са решени с обшивка от 10см стенни и 12см покривни термо панели с пълнеж от полиуретанова пяна. Структурно остъкляване е със системите на Етем Е85 и Е24 и стъклопакет с висока енергийна ефективност.

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ