Адмнистративна сграда и складова база, район Надежда, гр.София

Административна сграда и складова база, район "Надежда", гр. София

Проектант: АМФИОН ЕООД, арх. Борислав Богданов

Предмет на настоящия проект е Административна сграда със складова база и ресторант, ситуирана в район Надежда, гр.София. Сградата се състои от административна част с общо 6 офиса на 3 етажа, ресторант, с капацитет до 50 места и 4 склада на първи и втори етаж.

Целта на проекта е чрез иновативен архитектурен подход и добра организация на пространствата, да създаде качествена работна среда и да повиши удовлетвореността на служителите от работата.

Визията на сградата е модерна, използвани са правилни, чисти обемни форми. Фасадното решение е съобразено със заобикалящата градска среда, което допринася за вписването на сградата в околността. Използвани са и архитектурни декоративни елементи за допълнително обогатяване и подчертаване на отделни части от сградата – стълбище, еркери.  

На партерното ниво са поместени два офиса, четири санитарни възела, ресторант, както и два склада. Входът към административната част сe състои от фоайе и вертикална комуникация – стълбищна клетка и асансьор. Обособен е отделен вход за ресторанта от запад. На ниво терен се осъществява паркирането, състоящо се от 31 паркоместа.

На първото надземно ниво са обособени фоайе, два офиса, четири санитарни възела и два склада, които се обслужват посредством стълбищна клетка и асансьор.

На второто надземно ниво е поместена само административната част от сградата – фоайе, два офиса и два санитарни възела. Осъществена е връзка с покрив терасата на кота +12,90, която е организирана като зона за отдих и развлечение.

Подходът за автомобили на ниво терен се осъществява от улица „Илиянско шосе“ №8.  Главните пешеходни подходи са разположени от запад. Паркирането се осъществява с наземно паркиране в границите на имота.   

Избраната за реализация на административното тяло конструкция е монолитна, стоманобетонна с вътрешни преградни стени от тухлена зидария, гипсокартон преградни стени и външи ограждащи стени – окачена фасада. Предвидената конструкция за складовете е сглобяема, стоманобетонна с външни ограждащи стени – термопанел.

Сградата е със застроена площ 2199,65 м².

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ