Логистичен парк "КРЕДО-Г4"

Логистичен парк "КРЕДО- Г4"

Проектант: арх. Иван Атанасов

 • Възложител: Кредо – Г4 ЕООД
 • Адрес: Ул. Кумнишка Низина, Южна индустриана зона, гр.Бургас
 • Дата на изготвяне на проекта:Септември, 2016 г.

Заданието на Възложителя към Проектанта е да се изработи проект за логистична база на мястото на стара ремонта база ( Управление Строителна Механизация ).

Основните цели са:

 • Оптимално използване н съществуващи сгради, където е възможно.
 • Проектиране на различни по вид и концепция складове – за по-малки и по-големи наематели, а също така и с различни височини, с цел базата да  е атрактивна за различни по вид бизнеси.
 • Гъвкаво използване на новопроектираните пространства.
 • Възможност, част от складовете да имат шоурум.
 • Опция за ТИР терминал, включително хотелска част за нощуващи шофьори.
 • Покриване на изискванията за енергийна ефективност, включително на старите сгради.
 • Система за отвеждане на повърхностните води, които са сериозен проблем на зоната. Опция за тяхното ползване за промишлени нужди.

 Проектът разделя базата на три части, които са визуално изобразени при обемното решение:

 •  Зелена зона – зона за администрация, услуги, рекреация, нощуване. Към тази зона има отделен, подчертан вход и отделен автомобилен достъп. Тя включва:

Сгради 1 и 2: Административна сграда със столова и шоурум. Надстройка и пристройка на съществуваща сграда.

Сграда 16: Хотелска сграда с услуги и детска градина. При проектното решение, беше предложено на инвеститора, тази сграда да поеме изцяло обслужващите функции на базата, включително детска градина, която да обслужва не само работещите в нея , а да може да поеме и децата на други работещи в промишлената зона. Пред тази сграда има приятен озеленен двор, отделен от основния с друга сграда. Идеята е този двор да бъде освен за игра на децата, също така и място за рекреация на работещите. Предвидени са кафенета.

 • Червена зона – зона за различни по размери складове, на етажи, с опция за шоурум и малки магазини. Идеята на тази зона се появи, след като  част от наемателите изразиха желание да имат шоурум или малка търговска част към наетите складове. Тя включва:

Сграда 2.1. – двуетажна складова сграда с по-малки площи. На партера с опции за шоурум. Покривът на тази сграда е озеленен и е с функцията на тераса за рекреация на работещи и посетители на базата. Предвидено е кафене.

Сгради 6 и 6.1. – едноетажна и двуетажни сгради ( сграда 6 е съществуваща ). Флексабилна като разпределение сграда, която може да бъде използвана за различни по вид логистика. Съществува опция за шоурум към улицата.

 • Жълта зона – зона, изцяло за логистика, съдържаща най-вече големи складови площи с по-голяма височина. В тази зона се паркират и камионите за по-дълъг престой. Предвидени са и площи за ремонти на транспортна и складова техника.

Сграда 11 – реконструкция на съществуваща сграда ( бивше ремонтно хале ), частично двуетажна, в по-голямата си част, едноетажна. Основаната част на сграда е с над 12 м височина и позволява развиването на високостелажен склад.

Сграда 18 – пристройка към сграда 11. Високостелажен склад.

Сграда 3.1. –Високостелажен склад.

Сграда 19 – Средностелажен склад.

Сгради 10,13,13.1, 17 – Малки складове и работилници, някои от тях на етажи.

Задната част на Сграда 2.1.

Иновативност на проектното решение:

 • Обединяване на в една база на различни по видове складови площи
 • Добавяне на функции за директни договаряния с клиенти и продажби ( шоурум ).
 • Опции за  ТИР Терминал с включено преспиване на шофьори – една забравена от миналото функция, която е много нужна за целите на логистиката.
 • Силно застъпена зона за рекреация и услуги, включително детска градина. Една функция, която често се пренебрегва в логистичните бази, а в същото време е много нужна на работещите.
 • Етажност при развитието на по-малки складови площи. По този начин се спестява пространство.
 • Предвидени площи да транспортна и складова техника.

Иновативност при справяне с технически проблем:

Поради факта, че базата се намира в Бургаски влажни зони, на много ниска надморска височина, теренът е под опасност непрекъснато да бъде наводняван.   За целта е изградена система за отвеждане на водите от терена, с подземни резервоари и помпи. В резерворите се съхраняват големи обеми от прясна вода, която се използва за технически нужди. Само излишната вода се изпомпва в уличния канал. По този начин, за непитейни нужди, не се използва вода от съществуващи водопровод. Наклоните на терена са така решени, че сградите да не се наводняват.

Енергийна ефективност:

Всички сгради, включително старите са изолирани и е постигнат клас А. Старите сгради се обличат с твърда минерална вата и с метални обшивки, произведени на място от възложителя. Производството на място спестява не само средства, но и енергиен ресурс. Отоплението, климатизацията и вентилацията са изцяло решени със съвременни климатични системи.

Естетическо решение:

Търсено е семпло и съвременно решение, като в екстериора са подчертани трите зони в цвят – зелена, червена и жълта. Логото на комплекса включва тези три зони в концепцията си.

Етап на проекта:

Изцяло е реновирани са  Сгради 3,10 и 11. Изградена е и е въведена в експлоатация Сграда 18. Тези сгради  се ползват в момента. 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ