„Логистичен комплекс с офиси, административни звена и складове - търговска база за пром. стоки с офиси с.Труд, община Марица и „Складова база с офиси и административни звена - търговска база за пром. стоки с офиси в земл. на с.Труд

Логистичен комплекс с офиси, административни звена и складове- търговска база за промишлени стокис офиси с. Труд, община Марица, област Пловдивска  и Складова база с офиси и административни звена- Търговска база за промишлени стоки в землището на с. Труд , община Марица

Проектант: "ЕР ТЕ Консулт" ООД, арх. Радко Тодоров 

 

 • Фаза:  ИТП
 • Инвеститор:  ВИ ДЖИ ЕФ МАРКЕТИНГ И КОНСУЛТАЦИИ ООД 

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СЕВЕР ЕООД

Местоположение

Обектът е разположен на Карловско шосе, една от главните входни артерии към гр. Пловдив. Сградите ще бъдат свободно стоящи, разположени в две съседни УПИ-та, съответно с площ 17 845 м2 и 18 363 м2.

Съдържание на проекта

Заданието на двамата възложители бе да построят две сгради /близнаци/ в съседни имоти, всяка от които се състои от едноетажна складова част със светла височина 8м. и административно двуетажно тяло към републиканския път. 

Част от сградата в северното УПИ е предназначена за ползване от възложителя - администрацията и складовата част са разделени функционално, като имат самостоятелни входове за офисите и шоурума на възложителя и отделен вход към офисите на бъдещи ползватели.

На Кота 0,00 са разположени:

 • Офис 1  - с площ 101, 45м2 съдържащ открито офисно пространство с площ 59.95 м2, кът за почивка с кухненски бокс -17,71 м2, WC – 11,10 м2.
 • Офис 2  - с площ 98, 68м2 съдържащ открито офисно пространство с площ 59.95 м2, кът за почивка с кухненски бокс -17,71 м2, WC – 11,10 м2. От стълбището е осигурен достъп до тераса (3,78м2).
 • Търговски обект – с площ 373,28 м2 съдържащ пространство за шоурум – 265.59 м2, каса – 8.25 м2, помещение за каталози – 4.74 м2, помещение за чистачка – 5,67 м2, WC – 10,61 м2, стая за почивка  - 9,16 м2, сървър – 6,94 м2, стая за разговори – 17,27 м2.

На Кота +4,45 са разположени:

 • Офис 3  - с площ 101, 45м2 съдържащ открито офисно пространство с площ 59.95 м2, кът за почивка с кухненски бокс -17,71 м2, WC – 11,10 м2.
 • Офис 4  - с площ 98, 68м2 съдържащ открито офисно пространство с площ 59.95 м2, кът за почивка с кухненски бокс -17,71 м2, WC – 11,10 м2.

Административно звено - с площ 301, 60м2 съдържащ фоайе 32,24 м2, което води до архив (7,72м2), 2бр. офиси (25,69м2 и 22,80м2),офис директор метали (13,07м2), офис регионален директор (18,97м2), конферентна зала (30,21м2), офис инженеринг (43,30м2), офис София (15,32м2), стая за почивка (23,03м2), помещение за чистачка (4,60м2), WC (9,38м2). От офис регионален директор и конферентната зала е осигурен достъп до тераса (6,90м2).

Конструктивна височина на 1 етаж е  4,50м., а на 2ри етаж - 3,70м.

Едноетажната складова част помещава 3бр. скл. помещения, които да облужват дейността на възложителя. Към два от тях са проектирани и малки офисно-битови звена. 

Останалата част е разделена на 8бр. складови клетки, предназначени за бъдещи ползватели, всяка със самостоятелен вход, офис и битови.

Конструктивна височина на етажа – 8.00м..

Сградата в южния имот е проектирана, като в административната сграда са проектирани 6 офиса – 3бр. на първи етаж и 3бр. на втория.

Складовата част е разделена на 12 скл. помещения, като всяко е със самостоятелен вход, офис и битови.

 

Конструкции и инсталационни решения

Административните сгради са монолитни, двуетажни .За складовите сгради конструкцията е от предварително подготвени стоманобетонни елементи. Външната стенна система е хоризонтално монтирани фасадни панели от минерална вата 12см и вътрешните преградни стени от Итонг и гипскартон. Покривът е послоен монтаж с наклон 3%. Естественото осветление се осъществява с  прозорци по фасадите в офисните части и покривни прозорци в складовата част. 

Интериор и екстериор

Фасадата е модерна, с обеми и форми, характерни за производственото строителство. Фасадата е решена с хоризонтално монтирани панели минерална вата. Прозорците са с PVC дограма със стъклопакет и безцветно стъкло. Декоративни елементи от HPL придават индивидуалност на двете сгради, като подчертават входовете и оформят разпознаваемия  им характер – вертикални елементи по трите страни на административните сгради.

 

Технически показатели  - северна сграда:

 • Площ на парцела –  17 845 м2.
 • Застроена площ –  9110,42 м2
 • РЗП –  9637,10 м2
 • Пзастр – 51,05%
 • Кинт – 0,54

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ