Логистична база „LEROY MERLIN“, Москва / Русия

 

Логистична база "LEROY MERLIN" , Москва/Русия

Проектант: ILDG- Консорциум включващ Stephen George & Partners – UK и Stephen George International - Bulgaria

 

ОБЕКТ:  ЛОГИСТИЧНА БАЗА „LEROY MERLIN“, МОСКВА / РУСИЯ

КЛИЕНТ: РАДИУС ГРУП

ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: ILDG Консорциум включващ

Stephen George & Partners – UK и Stephen George International - Bulgaria

ПЕРИОД ПРОЕКТ: Q4/2014 – Q2/2015

ДАТА РЕАЛИЗАЦИЯ: Q4/2016

 

СГРАДНА КОНСТРУКЦИЯ, СИСТЕМИ, МАТЕРИАЛИ

Основната сградна конструкция на растер 12/24 м е комбинирана – стоманобетонни сглобяеми колони в комбинация със стоманени ферми – за покрива. Междинните нива са отново базирани на сглобяем стоманобетон. Плочите и настилките са монолитни, изчислени с номинална разпределена носимоспособност от 5 тона/кв.м. – за складовете. Фундирането е реализирано от сглобяеми стоманобетонни елементи (чашки) в комбинация с изливни пилоти – под цялата площ на сградата.

Предвидена е ОВК система с джетове и разводка с топло/студоносител на въздух. Топлинния източник е пара от централна инсталация на газ, с площадкови магистрали, за целия индустриален комплекс.

Осветителните тела са енергоефективни – LED, с датчици за движение и контрол по зони.

Сградата е осигурена изцяло със автоматична пожарогасителна система, а спринклерните глави са тип ESFR – само под сградната покривна повъврхина, избягвайки спринклери в стелажите.

Фасадната обвивка е изпълнена с композитни сандвич панели с пълнеж от минерална вата, а покрива – с послоен монтаж, отново с минерална вата и ламарина.

Цветовата фасадна палитра разчита на класическо бяло – бидейки светъл и несъздаващ допълнително нагряване от слънчева светлина, в комбинация със запазения цвят на марката – светло-зелено.

Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост.

Сградата е сертифизирана по британската система за устойчиви сгради BREEAM.

Целият проект, разработен от екипът на SGI, беше пресъздаден изцяло в BIM, ползвайки всички възможни облекчения на технологията. Всички архитектурни и инженерни разработки бяха интегрирани в общ BIM модел, позволяващ детекция на колизии, по-лесно координиране и асемблиране на сградните обвивка, конструкция и инсталации. Всички спецификации и количествени сметки, както и изцяло графичната част на проекта бяха генерирани посредством програмата, давайки сигурност и лесна проследимост на ревизиите от страна на проект мениджъра, проектантския екип и клиента.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ